REHAPROTEX
Termín a místo 29. 10. - 01. 11. 2019, Výstaviště Brno
Doprovodný program
úterý 29.10.2019
09:00 - 17:00

Pavilon A2 přízemí

Poradenství a služby poskytované po celou dobu konání veletrhu

Sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (Národní rada osob se zdravotním postižením) – pavilon A2, stánek 010
Podpora veřejného zdraví – zdravý životní styl, prevence závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevence úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže (Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví Brno) – pavilon A2, stánek S04
Právní poradna – odborný poradenský servis (Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.) – pavilon A2, stánek 012
Poradenství sociálně-právní, týkající se řešení architektonických bariér a intimity (Liga vozíčkářů) – pavilon A2, stánek S03
Sociální poradenství (ParaCENTRUM Fenix) – pavilon A2, stánek S07
Sociálně-právní poradenství (Ministerstvo práce a sociálních věcí) – pavilon A1, stánek 006
Dětský koutek – pavilon A2, stánek S02
Ukázky líčení pro seniory a poradenství (Mary Kay) – pavilon A2, stánek S06
Prezentace nízkopodlažního zájezdového autobusu (Dopravní podnik města Brna) – pavilon A1

10:00 - 13:00

Pavilon A2 přízemí / Emil sport aréna

Basketbal na vozíku

Czech Wheelchair Basketball Association

11:00 - 12:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Zdravé obouvání dětí a dospělých

Organizátor: Česká obuvnická a kožedělná asociace

11:00 - 13:30

Pavilon A – Sál Morava

Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením po liberalizaci železniční dopravy

Organizátor: Národní rada osob se zdravotním postižením

11:00 - 16:00

Pavilon A2 přízemí / 003

Powerchair hockey – možnost vyzkoušení

Organizátor: Liga vozíčkářů a Česká federace Powerchair hockey

12:00 - 12:30

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Ivona Březinová – autorské čtení knihy „www.bez-bot.cz“

středa 30.10.2019
09:00 - 17:00

Pavilon A2 přízemí

Poradenství a služby poskytované po celou dobu konání veletrhu

Sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (Národní rada osob se zdravotním postižením) – pavilon A2, stánek 010
Podpora veřejného zdraví – zdravý životní styl, prevence závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevence úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže (Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví Brno) – pavilon A2, stánek S04
Právní poradna – odborný poradenský servis (Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.) – pavilon A2, stánek 012
Poradenství sociálně-právní, týkající se řešení architektonických bariér a intimity (Liga vozíčkářů) – pavilon A2, stánek S03
Sociální poradenství (ParaCENTRUM Fenix) – pavilon A2, stánek S07
Sociálně-právní poradenství (Ministerstvo práce a sociálních věcí) – pavilon A1, stánek 006
Dětský koutek – pavilon A2, stánek S02
Ukázky líčení pro seniory a poradenství (Mary Kay) – pavilon A2, stánek S06
Prezentace nízkopodlažního zájezdového autobusu (Dopravní podnik města Brna) – pavilon A1

10:00 - 11:00

Pavilon A – Sál Brno

Uzavřený kulatý stůl koordinátorů

Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

10:00 - 13:00

Pavilon A2 přízemí / Emil sport aréna

Para golf

Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA)

10:10 - 11:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Bílý kruh bezpečí

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

11:00 - 15:00

Pavilon A1 přízemí / Pavilon A3, jednací místnost v 1. patře

Setkání revizních techniků

Organizátor: Všeobecná zdravotní pojišťovna

11:00 - 11:30

Pavilon A – Sál Brno

Nový projekt Prověřeno seniory – SOS, Senior Pas

Organizátor: Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s., Senior Pas

11:00 - 12:00

Pavilon A – Sál Morava

Desatero obrany před šmejdy v energetice – seminář Energetického regulačního úřadu

Organizátor: Národní rada osob se zdravotním postižením

12:00 - 12:30

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Winning Group – přednáška Nikdy není pozdě

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

12:30 - 13:15

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Jan Chudoba – přednáška finance, pojištění

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

12:30 - 12:45

Pavilon A – Sál Brno

Skupinové aktivizační setkání seniorů

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

13:00 - 14:30

Pavilon A – Sál Brno

Koordinátoři MPSV – příklady dobré praxe z jednotlivých krajů

Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

13:00 - 17:00

Pavilon A – Sál Brno

Kulatý stůl: Dobrá praxe v ČR i zahraničí

Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt Politika stárnutí na krajích

13.00–13.10
Oficiální zahájení zástupcem MPSV

13.10–13.20
Představení projektu
Mgr. Milena Černá, odborná gestorka projektu Politika stárnutí na krajích

13.20–13.40
Město přátelského věku, Manchester
Mgr. Irena Kadlčíková, krajská koordinátorka, Plzeňský kraj

13.40–14.00
Péče o seniory v pobytovém zařízení, Rakousko
Bc. Alena Bártíková, krajská koordinátorka, Jihočeský kraj

14.00–14.20
Jak společně vytvářet krajskou koncepci
Mgr. Zuzana Gašková, Mgr. Zuzana Rovenská, krajské koordinátorky, Zlínský kraj

1420–14.40
Zajímavé projekty na Vysočině
RNDr. Marie Kružíková, krajská koordinátorka, Kraj Vysočina

14.40–15.00
Nepamatuji se…
Mgr. Andrej Dan Bárdoš, krajský koordinátor, hlavní město Praha

15.00–15.20
Práce s pečujícími v rámci Moravskoslezského kraje
Ing. Pavla Kasášová, krajská koordinátorka, Moravskoslezský kraj

15.20–15.40
Spolupráce 3 projektů MPSV v Jihomoravském kraji
Dana Žižkovská, krajská koordinátorka, Jihomoravský kraj

15.40–16.50
Diskuse účastníků s prezentujícími

16.50–17.00
Shrnutí a závěr

13:15 - 14:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Krajské ředitelství PČR – přednáška

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

14:05 - 14:35

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Thai Chi – cvičení ke zdraví a životní rovnováze

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

14:35 - 15:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Vystoupení baletek

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

15:00 - 16:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Vystoupení Vladimíra Hrona

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

16:30 - 16:55

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Policie ČR – přednáška

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

čtvrtek 31.10.2019
09:00 - 12:00

Pavilon A – Sál Morava

Setkání poskytovatelů chráněného bydlení v JmK

Organizátor: Liga vozíčkářů

09:00 - 16:00

Administrativní budova – Sál 102

Mezi rezorty aneb podpora rodin dětí s postižením v JmK

Organizátor: Slezská diakonie

09:00 - 16:00

Pavilon A – Sál Morava

Rodinný život, intimita a sexualita osob se zdravotním postižením

Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

09:00 - 17:00

Pavilon A2 přízemí

Poradenství a služby poskytované po celou dobu konání veletrhu

Sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (Národní rada osob se zdravotním postižením) – pavilon A2, stánek 010
Podpora veřejného zdraví – zdravý životní styl, prevence závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevence úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže (Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví Brno) – pavilon A2, stánek S04
Právní poradna – odborný poradenský servis (Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.) – pavilon A2, stánek 012
Poradenství sociálně-právní, týkající se řešení architektonických bariér a intimity (Liga vozíčkářů) – pavilon A2, stánek S03
Sociální poradenství (ParaCENTRUM Fenix) – pavilon A2, stánek S07
Sociálně-právní poradenství (Ministerstvo práce a sociálních věcí) – pavilon A1, stánek 006
Dětský koutek – pavilon A2, stánek S02
Ukázky líčení pro seniory a poradenství (Mary Kay) – pavilon A2, stánek S06
Prezentace nízkopodlažního zájezdového autobusu (Dopravní podnik města Brna) – pavilon A1

10:00 - 13:00

Pavilon A2 přízemí / Emil sport aréna

Boccia, curling vozíčkářů

Boccia – Sportovní klub Kociánka Brno z.s.
Curling vozíčkářů – ParaCENTRUM Fenix

10:00 - 10:30

Pavilon A2 přízemí / Emil sport aréna

A PROČ NE? – taneční skupina

Vystupují: Střední škola F. D. Roosevelta, Brno

10:10 - 10:55

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Národní centrum tkání a buněk

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

10:30 - 11:00

Pavilon A – Sál Brno

Řešení přístupnosti a odstraňování bariér ve městě Brně

Organizátor: Magistrát města Brna

11:00 - 12:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Zdravé obouvání dětí a dospělých

Organizátor: Česká obuvnická a kožedělná asociace

12:00 - 13:00

Pavilon A – Sál Brno

Zlatá nitka – tvorba rodokmenu

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

Prosíme, registrujte se předem na e-mailu: info@seniorpasy.cz.

12:05 - 12:45

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Krajské ředitelství PČR – přednáška

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

12:05 - 12:45

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Vše okolo pomůcek – úhrady a inovace

Organizátor: Česká asociace paraplegiků – CZEPA

13:00 - 14:00

Pavilon A2 přízemí / Emil sport aréna

Florbal vozíčkářů

Bulldogs Brno – Florbal vozíčkářů

13:00 - 14:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

MPSV – prezentace dobrovolnictví

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

13.00–13.15
Mezinárodní camp dobrovolníků GO4PEACE, Brno, 2019
Dana Žižkovská, krajská koordinátorka za Jihomoravský kraj

13.15–13.30
Dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji
Ing. Pavla Kasášová, krajská koordinátorka za Moravskoslezský kraj

13.30–13.45
Mary´s Meals Česká republika z. s.
Mgr. Kristína Třešková, koordinátorka v ČR

13.45–14.00
Čtecí babičky a dědečkové
Ing. Kateřina Jirglová, Mezi námi o. p. s. Praha

14:00 - 14:30

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Vše okolo pomůcek – úhrady a inovace

Organizátor: Česká asociace paraplegiků – CZEPA

15:00 - 16:00

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Vystoupení Jiřího Helekala

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

16:00 - 16:30

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Welko – Institut zdravého života

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

16:05 - 16:40

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Thai Chi – cvičení ke zdraví a životní rovnováze

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

16:40 - 16:55

Pavilon A2 přízemí / Programové centrum

Krajské ředitelsví Policie ČR – přednáška

Organizátor: SunDrive Communications (Senior Pas)

pátek 01.11.2019
09:00 - 16:00

Pavilon A2 přízemí

Poradenství a služby poskytované po celou dobu konání veletrhu

Sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (Národní rada osob se zdravotním postižením) – pavilon A2, stánek 010
Podpora veřejného zdraví – zdravý životní styl, prevence závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevence úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže (Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví Brno) – pavilon A2, stánek S04
Právní poradna – odborný poradenský servis (Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.) – pavilon A2, stánek 012
Poradenství sociálně-právní, týkající se řešení architektonických bariér a intimity (Liga vozíčkářů) – pavilon A2, stánek S03
Sociální poradenství (ParaCENTRUM Fenix) – pavilon A2, stánek S07
Sociálně-právní poradenství (Ministerstvo práce a sociálních věcí) – pavilon A1, stánek 006
Dětský koutek – pavilon A2, stánek S02
Ukázky líčení pro seniory a poradenství (Mary Kay) – pavilon A2, stánek S06
Prezentace nízkopodlažního zájezdového autobusu (Dopravní podnik města Brna) – pavilon A1