Nadcházející akce
říjen
22. - 25. 10. 2019
Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

listopad
prosinec
2020