International Engineering Fair

Übersetzung nicht verfügbar.

Zlatá medaile MSV 2018 - oceněné exponáty

Zlatá medaile MSV 2018

Miniexkavátor E192E bezemisní

  PROFIL EXPONÁTU
  Exponát: Miniexkavátor E192E bezemisní
  Kategorie:
  Zlatá medaile za inovaci prokazatelně vzniklou ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi
  Umístění: Volná plocha A
  Výrobce: Bosch Rexroth spol. s.r.o.
  Vystavovatel: Bosch Rexroth spol. s.r.o.

  Stručná charakteristika exponátu
  Bezemisní bateriový miniexkavátor se systémem pro dynamické řízení spotřeby energie podle UV-0777-CZ zabezpečující možnost práce na jedno nabití po dobu 7 hodin. Vhodný do uzavřených prostor.

  Ocenění uděleno za elektrohydraulické minirypadlo se sofistikovaným řízením spotřeby energie, umožňující práci na jedno nabití pod dobu 7 hodin i v uzavřených prostorách.

  KRAKEN - Frézovací hlava nové generace

   PROFIL EXPONÁTU
   Exponát: KRAKEN - Frézovací hlava nové generace
   Kategorie:
   Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství
   Umístění: Pav. Z, č. st. 125
   Výrobce: Regionální technologický institut
   Vystavovatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní - Regionální technologický institut

   Stručná charakteristika exponátu
   Jedná se o unikátní prutový nástroj specifické konstrukce a designu, díky čemuž je možné snížit hmotnost o více než 60% oproti standardním provedením. Využitím předností AM byla provedena inovace řešení vnitřního systému chlazení a procesní kapalinu je možné přímo přivádět nejen na čelo, ale především i na hřbet nástroje. Modifikací výstupního otvoru chlazení je docíleno zvýšené intenzity chlazení pro obě plochy nástroje. Díky tomu je možné zvýšit produktivitu obrábění o 10 - 40% a současně vzrostla trvanlivost břitů o 10-200% v závislosti na obráběném materiálu. Prutová konstrukce a její klíčové uzle zajišťují srovnatelnou tuhost a pevnost nástroje při obrábění jako běžné nástroje. Nástroj je možné použít jako univerzální pro standardní obrábění, HSC a ultra HSC procesy.

   Ocenění uděleno za unikátní prutovou konstrukci frézovací hlavy. Technologií 3D tisku je dosaženo vysoké tuhosti konstrukce, přičemž kanálky jednotlivých prutů je přiváděna chladicí a řezná kapalina až k břitům frézy.

   Hybridní čerpací systém

    PROFIL EXPONÁTU
    Exponát: Hybridní čerpací systém
    Kategorie:
    Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství
    Umístění: Pav. Z, č. st. 124
    Výrobce: Vysoké učení technické v Brně
    Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně

    Stručná charakteristika exponátu
    Hybridní čerpací systém je určen k dopravě kapalin na velké vzdálenosti a čerpání kapalin z velkých hloubek. Kromě čerpadlového režimu může být provozován i v režimu turbínovém a rekuperovat přebytečnou tlakovou energii. Systém je založen na principu prstencového elektrického motoru, jehož rotor je tvořen rotorem axiálního čerpadla a stator je součástí potrubí. Kompaktní provedení umožňuje rychlé připojení, je bezucpávkové a může být využito i pro záchranářské účely.

    Ocenění uděleno za návrh nové generace čerpací techniky s využitím nového konceptu prstencového elektromotoru s čerpadlem, které může pracovat i jako rekuperační turbína. Bezucpávkové řešení zvyšuje spolehlivost systému a zvyšuje možnosti využití.

    Studio System

     PROFIL EXPONÁTU
     Exponát: Studio System
     Kategorie:
     Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje
     Umístění: Pav. A1, č. st. 001
     Výrobce: Desktop Metal Inc.
     Vystavovatel: MCAE Systems, s.r.o.

     Stručná charakteristika exponátu
     Desktop Metal Studio System je zařízení pro 3D tisk z kovu v kancelářském prostředí. Jedná se o technologii, která automatizuje a zlevňuje kovový 3D tisk. Díky integraci cloudového softwaru nabízí uživatelsky jednoduchý pracovní proces výroby složitých kovových součástí tzv. in-house, od digitálního souboru až po finální kovový díl. Jde o zásadní posun ve způsobu vývoje produktů i jejich uvádění na trh. Dochází ke snížení nákladů a výraznému zvýšení rychlosti, bezpečnosti i kvality kovového 3D tisku.

     Ocenění uděleno za technologii automatizující a zlevňující kovový 3D tisk. Integrací cloudového software  je vytvořen uživatelsky jednoduchý pracovní proces výroby složitých součástí z kovu.

     Válečkovací nástroj Superoll MAC

      PROFIL EXPONÁTU
      Exponát: Válečkovací nástroj Superoll MAC
      Kategorie:
      Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské technologii
      Umístění: Pav. P, č. st. 087A
      Výrobce: Sugino Machine Limited
      Vystavovatel: Sugino Machine Limited – Praha, odštěpný závod

      Stručná charakteristika exponátu
      Válečkovací nástroj SUPEROLL MAC, vybavený schopností automatického nastavení průměru nástroje, automaticky sleduje průměr předobrobené díry přičemž dosahuje stabilních výsledků a dokončování povrchu. Tolerance průměru je až 0,2 mm. Se standardním nástrojem je hodnota stlačení ovlivněna obrobeným průměrem. Použitím nástroje Superoll MAC lze dosáhnout stabilních výsledků v toleranci 0,2 mm, čímž se prodlouží životnost nástroje. Superoll MAC může vytvořit plošný povrch s lepší odolností proti záchytu.

      Ocenění uděleno za adaptivní válečkovací nástroj, který automaticky sleduje průměr předobrobené díry, přičemž je dosahováno integrity povrchu a stability celého technologického procesu.

      Ready2_spray

       PROFIL EXPONÁTU
       Exponát: Ready2_spray
       Kategorie:
       Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice
       Umístění: Pav. G1, č. st. 036
       Výrobce: KUKA AG
       Vystavovatel: KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

       Stručná charakteristika exponátu
       KUKA ready2_spray je novým produktem umožňující automatizaci lakovacích nebo nanášecích aplikací i menším a středním firmám. Spojení firem KUKA a Dürr, leaderů v oboru, umožnilo jako jeden produkt nabízet 2 vzájemně sladěné a maximálně efektivní technologie. Nabízíme řešení pro nanášení 1 nebo 2K hmot a to i ve výbušném prostředí. Vše je ovládáno z jednoho místa a dodáváno tak, aby spuštění do provozu bylo velmi intuitivní a jednoduché. Díky kompletnímu vybavení a zároveň možnosti přizpůsobení pro konkrétní projekt nabízíme efektivní možnost automatizace i pro menší výrobní podniky.

       Ocenění uděleno za unikátní spojení robotu KUKA a lakovací technologie DÜRR, kterým vznikl nový produkt umožňující automatizaci lakovacích operací využitelný zejména pro malé a střední firmy.

       Zlatá medaile MSV 2018 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy

        Ing.Radomír Zbožínek

        Patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru obráběcích strojů, což dokládá jeho bohatá pracovní kariéra, která je po absolvování Fakulty strojní VUT v Brně od roku 1972 nepřetržitě svázána se značkou ZPS. Po celý svůj pracovní život usiloval o to, aby se technické obory a technické vzdělání těšily potřebné společenské prestiži. Vždy se snažil podporovat myšlenku integrace českého průmyslu obráběcích strojů a z ní plynoucích synergických efektů.

        Doporučující posudek Svazu strojírenské technologie

        Vedení Svazu strojírenského technologie, jako profesní asociace sdružující přední výrobní podniky oboru obráběcích a tvářecích strojů, doporučuje, aby Ing. Radomíru Zbožínkovi byla udělena Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy a aby byl po zásluze uveden do Síně slávy českých strojařů.

        Ing. Radomír Zbožínek už po léta patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru obráběcích strojů, což dokládá celá jeho bohatá pracovní kariéra. Ta byla do značné míry svázána s firmou ZPS Zlín, později TAJMAC-ZPS. Působením v nejrůznějších funkcích právě v této společnosti dokázal nejen svou mimořádnou strojařskou odbornost, ale i manažerské schopnosti.

        Po celý svůj pracovní život usiloval také o to, aby se technické obory a technické vzdělání těšily takové společenské prestiži, jakou si zaslouží. Proto je nutno především ocenit jeho dlouholetou práci ve vedení Asociace strojních inženýrů a skutečnost, že stál u zrodu Svazu strojírenské technologie (tehdy Svazu výrobců a dodavatelů strojní a tvářecí techniky) a po jeho založení byl rovněž členem jeho představenstva. I na jeho půdě se přes překážky nejrůznějšího druhu vždy snažil podporovat myšlenku integrace českého průmyslu obráběcích strojů a využití z ní plynoucích synergických efektů.

        Ing. Zbožínek, pokud bude do Síně slávy uveden, vstoupí do ní nikoli jako kmet užívající si zaslouženého podzimu života, ale jako aktivní, tvůrčí osobnost, která stále přináší a ještě dlouho bude přinášet svému milovanému oboru hodnoty, které právě v současné době náš průmysl i celá společnost nezbytně potřebuje.

        Ing. Radomír ZBOŽÍNEK se narodil 19. března 1948 ve Vsetíně.

        Studium:
        Po absolvování střední průmyslové školy strojní vystudoval na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně obor konstrukce strojů a zařízení (1967-1972) a absolvoval postgraduální studium na Českém vysokém učení v Praze se zaměřením na řízení inovačních procesů.

        Pracovní kariéra:
        Po studiu na vysoké škole v roce 1972 nastoupil do ZPS Zlín jako konstruktérvícevřetenových automatů. Poté byl pověřen vedením konstrukční skupiny a následně řízením obuvnické konstrukce. V rámci svého působení ve firmě dále zastával funkci ekonomického náměstka, od roku 1990 pak ředitele, generálního ředitele (1993) a předsedy představenstva. V období 1999 – 2000 pracoval v ZPS – ZV ve funkci ředitele pro rozvoj.

        V říjnu 2001 se stal jednatelem dceřiné společnosti EAST-MARKETS, která úspěšně zajišťovala prodej výrobků skupiny TAJMAC na trzích zemí Společenství nezávislých států. V roce 2004 byl jmenován do funkce technického ředitele společnosti TAJMAC –ZPS, a.s.Od roku 2008 je rovněž členem představenstva TAJMAC –ZPS, a.s. V říjnu 2017 Ing. Radomír Zbožínek ukončil své působení ve funkci technického ředitele a  nadále zastává pozici člena představenstva společnosti. Vedle povinností vyplývajících ze stanov se zabývá rovněž vybranými okruhy činností spojených s výzkumem a vývojem ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s.

        Ing. Radomír Zbožínek je členem vědecké rady Fakulty managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a výzkumné organizace INTEMAC SOLUTIONS s.r.o. Od roku 2012 je členem Výzkumné rady Centra rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) při VÚTS Liberec, a.s. a místopředsedou Rady centra kompetence při ČVUT Praha. Řadu let vykonával též funkci prezidenta Asociace strojních inženýrů.

        Je autorem 14 patentů a 2 průmyslových vzorů.

        V roce 1994 se mu dostalo ocenění Manažer roku a za spolupráci s japonskou firmou Yaskawa byl prezidentem této společnosti poctěn titulem ichi-ei, ichi-gei.

        Dlouhodobě působí v představenstvu hokejového klubu HCPSG Zlína je zakládajícím členem Rotary klubu Zlín.

        Jazykové znalosti: němčina, ruština, angličtina

        Rodina: Je ženatý a s manželkou Věrou má dva syny, Radomíra a Martina.

        Mezi jeho záliby patří kosmonautika a vážná hudba, dále pak sport – především hokej, atletika, lyžování a šachy.

        Nastavení cookies

        Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
        Příjmout vše