URBIS SMART CITY FAIR

Übersetzung nicht verfügbar.

e-Point Communication vyvíjí systémy komunikace s občany například pro Brno

Chytrý a nejmodernější způsob komunikace s občany je základem společnosti e-Point Communications, s.r.o. „Naší hlavní doménou je komplexní řešení s vysokou přidanou hodnotou v oblasti samoobslužných technologií,“ vysvětluje Martina Tomaníková ze společnosti, která má české sídlo ve zlínských Malenovicích a slovenské v Bratislavě.

Na veletrh URBIS Smart City Fair proto přiveze ukázky svých řešení pro veřejnou správu, například inteligentní vyvolávací a platební systém vyvinutý pro město Brno. A nejen to. Zájemci si budou moci vše na místě vyzkoušet. 

Můžete svoje řešení, která v Brně uvidíme, představit?

Budeme prezentovat inovativní řešení určené pro veřejnou správu města Brna. Primárně se zaměříme na takzvaný Front-end systém, který obsahuje inteligentní vyvolávací a platební systém.  Umožňuje efektivnější odbavení návštěvníků klientských center, jehož výsledkem je rychlejší vyřízení klienta. Výhodou je větší komfort a vyšší standard služeb při návštěvě klientského centra. Viditelný je i přínos pracovníkům klientských center, kterým jsou ulehčeny úkony související s organizací pohybu a vyřizování zákazníků. Výrazně snižuje nároky kladené při manipulaci s hotovostí a úplně odstraňuje zbytečné úkony s tím spojené (vypisování příjmových dokladů, vyúčtování hotovostních plateb, hmotná zodpovědnost atd.) Skládá se ze dvou modulů.

Jakých?

Modul platebního systému umožňuje klientům bezobslužní formu uhrazení správních poplatků a rovněž i různé jiné komunální poplatky. Modul vyvolávacího systému přiděluje klientům pořadová čísla a následně je vyvolává dle pořadí na jednotlivá volná pracoviště, na základě služby, kterou chce klient vyřídit. Front-end systém klientského centra jako celek umožňuje řídícím pracovníkům zpracovávat různé statistické přehledy s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb.

Co dalšího návštěvníci v expozici uvidí?

Kromě Front – end systému představíme na veletrhu informační systém v podobě moderních informačních panelů, které poslouží městům a obcím pro prezentování aktuálních událostí a novinek v Brně s možností přístupu na internet. Městům umíme také nabídnout sofistikovaný přístupový systém, který může posloužit jako Elektronická evidence docházky do zaměstnání doplněná o turniketový systém, ale i jako Elektronická kniha návštěv s možností tisku návštěvního lístku. Terminály umístěné ve vstupních prostorách plní funkci elektronického vrátného a informátora současně.

Budou si návštěvníci něco moci vyzkoušet?

Ano, a to práci se dvěma samoobslužnými kiosky. Kiosky budou vzájemně propojeny a nastaveny tak, aby věrně ilustrovaly plnohodnotnou funkčnost Front–end systému, jeden poslouží jako vyvolávací a informační terminál a druhý bude mít platební funkci.

Kromě zmíněného, na jaké novinky či zajímavosti se návštěvníci mají ještě přijít podívat?

Největší novinku, kterou do Brna chceme přivést je rozhodně zkrácení čekací doby na jednotlivých odděleních veřejné správy, zjednodušení a zrychlení práce úřadníků a celkovou modernizaci úřadů a institucí města Brna. Jednou z největších výhod je placení správních poplatků i mimo pracovní hodiny, díky nástěnným kioskům, které jsou přístupné 24/7.

Foto: archiv e-Point Communication

Weitere News von der Messe

06. 06. 2019 URBIS SMART CITY FAIR Tři Zlaté medaile URBIS 2019 pro chytré výrobky

Inovativní kontejner na oděvy TUČŃÁK od společnosti TextilEco, a.s., plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu jako služba s názvem AnyRoute od firmy Umotional s.r.o. a řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o. a vystavovatele Dopravní...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše