Gaudeamus

Übersetzung nicht verfügbar.

Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno 2018 začíná už 23. října

438 univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí nabídne letošní Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2018. Koná se na brněnském výstavišti ve dnech 23. až 26. října a jde o jubilejní 25. ročník.

Studenti si budou moci vybrat z více než 10 000 studijních oborů, které jim kromě domácích vzdělávacích institucí nabídnou i zahraniční zástupci. Letos jsou na veletrhu zastoupeny univerzity a vysoké školy ze čtrnácti zemí světa, ročník 2018 přivede do Brna rekordních 172 vzdělávacích institucí ze zahraničí - Velké Británie, Číny, Dánska, Slovenska, Nizozemí, Švýcarska, Francie, Německa, Singapuru, Švédska, Slovinska, USA a Španělska.

Gaudeamus Brno 2018 se usadí v pavilonu V, pro veřejnost bude veletrh otevřen 23. až 25. října od 8 do 16 hodin, 26. října do 14 hodin.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Gaudeamus Brno je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy návštěvníci veletrhu najdou přímo v pavilonu V a jsou pro ně zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškových sálech v pavilonu V. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2019/2020 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní obor. Partnerem Testovacího centra je tradičně portál VysokeSkoly.cz.

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci, kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

 • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
 • UNIVERZITA KARLOVA
 • UNIVERZITA OBRANY
 • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
 • UNIVERZITA PARDUBICE
 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
 • VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Novinkou letošního ročníku veletrhu Gaudeamus bude prezentace Jihomoravského kraje a jeho top zaměstnavatelů. Studenti budou moci na veletrhu navštívit stánky významných technologických firem, setkat se s jejich zaměstnanci a dozvědět se spoustu zajímavostí o jejich činnosti, a hlavně o nabídce praxí, stáží a uplatnění v průběhu i po skončení studia.

Studentům se představí tyto firmy:

 • Phonexia s.r.o.
 • BMT Medical Technology s.r.o.
 • AB KOMPONENTY s.r.o.
 • s.n.o.p. cz a.s.
 • ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
 • Moog Brno s.r.o.
 • Thermo Fisher Scientific
 • TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • Siemens Electric Machines, s.r.o., Drásov
 • Zebr s.r.o.
 • Honeywell
 • Otis, a.s.
 • Everesta, s.r.o.
 • SnadnýWeb s.r.o.
 • Red Hat Czech s.r.o.
 • HARTMANN - RICO a.s.
 • IBM Client Innovation Centre Brno
 • Walter s.r.o.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra vzdělávání Všem a dalších institucí.

Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém aktuálně obsahuje přes 700 vzdělávacích institucí  a 10 000 studijních programů.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na http://www.gaudeamus.cz. Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na http://www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Brně převzali:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Rektor Vysokého učení technického v Brně, pan prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 • Poslanec Parlamentu ČR, pan Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
 • Hejtman Jihomoravského kraje, pan JUDr. Bohumil Šimek
 • Primátor statutárního města Brna, pan Ing. Petr Vokřál
 • Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, pan Dr. Christoph Israng
 • Velvyslanec Francie v České republice, pan Roland Galharaque

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše