Stavební veletrh Brno

Übersetzung nicht verfügbar.

Festival architektury 2020 ukáže, jak stavět ohleduplně

Jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Na tuto klíčovou otázku odpoví Festival architektury s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Nový doprovodný program Stavebního veletrhu Brno 2020 přinese nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby pod jednou střechou, představí funkční řešení pro budoucnost a otevře diskusi k jejich širšímu uplatnění.

Stavebnictví je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. Budovy spotřebovávají přibližně 40 % energie, 25 % vody a 40 % zdrojů dostupných na Zemi a jsou producenty asi 30 % skleníkových plynů. Stavebnictví má navíc vysoký podíl na produkci pevného odpadu. Zároveň je to však odvětví s obrovským potenciálem k pozitivním změnám. Například energetickou náročnost budov a emise CO2 a dalších skleníkových plynů můžeme ve stavebnictví významně snížit při relativně nízkých nákladech a za použití již osvědčených a komerčně dostupných technologií. Díky velkým objemům použitých materiálů je stavebnictví potenciálně významným odběratelem recyklovaných materiálů a zároveň existují velké rezervy v recyklaci stavebních odpadů. Jestliže chceme opravdu efektivně snižovat dopady lidské činnosti na životní prostředí, je zaměření na oblast stavebnictví naprosto logickou volbou.

KOMPLETNÍ PROGRAM

Jak na to? Souhrnné informace přinese Stavební veletrh Brno 2020, jehož součástí se poprvé stane Festival architektury na téma Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Ten přinese nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby pod jednou střechou. Na ploše 1224 m2 se odborným návštěvníkům, zástupcům veřejné sféry i široké veřejnosti představí vzorová a především funkční řešení pro udržitelné stavebnictví. Zajímá vás, jak významně snížit uhlíkovou stopu při výstavbě nebo rekonstrukci objektů? Jak efektivně hospodařit s dešťovou vodou? Jak navracet do měst zelené a modré plochy i původní diverzitu? Jak maximálně využívat obnovitelné zdroje energie a jaké dotace na to máte k dispozici? To všechno se dozvíte v pavilonu V od 26. do 29. února 2020. Součástí Festivalu architektury 2020 bude networking zóna pro workshopy a talk show se zajímavými hosty. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu aktuálních stavebních projektů bytových domů a výstavu současných návrhů infrastruktury a konceptu Smart Cities, kde nahlédnou do budoucnosti stavebnictví. Z návštěvy festivalu by si měli odnést především pocit zodpovědnosti za výstavbu stavebních objektů a jejich budoucí dopad směrem k životnímu prostředí.

Festival architektury 2020 přímo navazuje na zvýrazněné téma Stavebního veletrhu Brno 2020 Zelené střechy a zelené fasády. Toto téma obsáhne celou problematiku vegetačních staveb od projektu až po údržbu. Zaměří se nejen na jejich funkce, benefity a vliv na okolní i vnitřní prostředí budov, ale také na dotační program Zeleň střechám. Na Festivalu architektury proto uvidíme zelené střechy i další řešení na přírodní bázi, nahlédnete do problematiky ozeleňování konstrukcí z praktické stránky a seznámíte se s inovacemi pro úsporné hospodaření s vodou. K účasti jsou zváni i komerční vystavovatelé.

Aktuální informace o Festivalu architektury najdete na www.festival-architektury.cz.

Máte-li zájem o spolupráci na projektu, můžete se obrátit na organizační tým prostřednictvím e-mailu: info@festival-architektury.cz.

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše