GO a Regiontour

Übersetzung nicht verfügbar.

Geodiverzitu Brna mapuje nový průvodce

Na geologickou historii Brna starou více jak půl miliardy let má upozornit nová turistická trasa a průvodce, kterého vydalo ve spolupráci s vědci Mendelovy univerzity v Brně TIC Brno. V centru města je řada zajímavých míst, které návštěvníci míjí takřka bez povšimnutí nebo je vnímají z jiného úhlu pohledu. „Například obelisk v Denisových sadech je plný zkamenělin,“ říká Lucie Kubalíková z Ústavu geologie a pedologie LDF MENDELU a z Ústavu geoniky AV ČR.

Brno leží na hranici dvou velkých celoevropsky významných geologických jednotek. Jsou jimi starý Český masiv a geologicky mladší Západní Karpaty. Od toho se odvíjí i utváření města. „Starší horniny jsou odolnější a tvoří členitější reliéf, tedy výrazné vyvýšeniny a hluboká údolí, které najdeme hlavně ve střední a severní části města. Na těchto vyvýšeninách vznikaly historicky také nejvýznamnější stavby,“ uvedla Kubalíková. Jižní část města je geologicky zcela odlišná. Tvoří ji geologicky mladší horniny, které jsou méně odolné, měkké a tvoří plošiny nebo mírně zvlněný reliéf mimo jiné vhodný pro zemědělství.

Vědci chtějí v průvodci upozornit, že neživá příroda je ve městě v mnoha podobách a na místech, která denně míjíme. „Snažíme se nabídnout jiný pohled na již známá místa a zasadit je do geovědního kontextu nebo přidat nějakou informaci, která odkazuje právě na geodiverzitu a její souvislost např. s kulturním dědictvím nebo s vývojem města,“ uvedla Kubalíková.

ODKAZ NA PRŮVODCE

Obelisk v Denisových sadech pochází z roku 1818. Postaven byl na paměť vítězství nad Napoleonem. Návštěvníci jej proto vnímají především jako kulturní památku. „Když se ale podíváte podrobněji na materiál, ze kterého byl vybudován, uvidíte v něm zkameněliny. Napadne vás otázka, odkud se vzaly, proč tam jsou, co je to za živočichy. Nakonec dojdete k tomu, že v prvohorách bylo na území města Brna teplé moře, kde žili koráli,“ uvedla Kubalíková.

Nová geostezka zavede zájemce dál například na Petrov nebo k protileteckému krytu. Zajímavostí jsou také polštářové lávy u jezírka na Špilberku. V Brně se podle Kubalíkové dají najít  v podstatě horniny ze všech geologických období – tedy od období před prvohorami po čtvrtohory, ve kterých žijeme. „Tím pádem je území Brna se svou geodiverzitou ideálním prostředím pro výuku geologie. Všechno je tu pěkně pohromadě a není potřeba jezdit nikam daleko nebo na různá místa,“ uvedla Kubalíková, jejíž spolupráce s TIC Brno navazuje na výzkumné aktivity Ústavu geologie a pedologie LDF a Ústavu geoniky AV ČR.

Vědci v současné době řeší projekt s názvem Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál, který je finančně podpořen Technologickou agenturou ČR (Program Éta). Jedním z jeho cílů je právě zviditelnit neživou přírodu ve městě a poukázat i na nutnost ochrany dědictví neživé přírody v městském prostoru. Nejbližší procházka po geodiverzitě Brna se uskuteční na jaře. Bližší informace včetně termínu budou zveřejněny na webu gotobrno.cz.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše