Stavební veletrh Brno

Übersetzung nicht verfügbar.

Poznejte blíže keramické domy

Společnost CERAMIC HOUSES EU je jediná firma ve střední Evropě, která vyrábí a staví ekologické a nízkoenergetické montované domy dle normy STN1520. Keramické domy jsou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů, s vynikajícími parametry, s neomezenou životností a za nejlepší ceny na trhu.  Výstavbu domu zajišťuje firma na míru a trvá pouze pár hodin. Společnost se také zabývá výstavbou administrativních a polyfunkčních budov dle požadavků investora. Keramické domy můžete blíže poznat na besedě s Tomasem Andrezalem ve středu od 14:30 hodin, která se koná na přednáškovém mole pavilonu V.

Životnost domů je časově neomezená, stejně jak je tomu u cihly. Srovnatelné jsou i kvalitativní parametry (paropropustnost, zvuková a tepelná izolace), avšak díky technologii výroby celých stěn se zabudovanou předpřípravou na sítě vždy získáte výhody plynoucí z výstavby montovaných domů. Můžete bydlet v novém rodinném domě v rekordně krátkém čase a to bez jakýchkoliv chemických a nežádoucích biologických vlivů na zdraví celé rodiny.

Montáž ekologického domu z keramických prefabrikovaných stěn trvá pár hodin v závislosti na zastavěné ploše. Díky zabudované předpřípravě pro rozvody vody a elektřiny ve stěnách je i následné dokončení rychlejší a jednodušší, žádné bourání, sekání ani dodatečná instalace.

Podle projektové dokumentace stěny vyrobíme na míru i s předpřípravou pro ostatní požadované zařízení, jako je rekuperace, čerpadla atd. Obvodové stěny jsou vyrobeny již se základní tepelnou izolací a na dokončení interiéru stěn postačí stěrka, bez nutnosti nanášení omítky a síťky.

Z hlediska tepelně-izolačných parametrů se keramické stěny vyznačují hlavně těmito vlastnostmi:

  • jsou teplé - akumulují teplo vytvářené topným systémem domu, následně je teplo vyzařované zpět
  • mají výborné tepelně-izolační vlastnosti (R = 4,8 - 6,9 m².K/W), přičemž s klesajícími exteriérovými teplotami se tyto vlastnosti zlepšují
  • keramický kompozit udržuje příjemné vnitřní klima během celého roku. V zimě do prostoru vrací teplo a v létě Vás zase ochrání před přehřátím domu.

Při výstavbě domu jsou provozní náklady stejně důležité jako náklady vstupní. Hledat rovnováhu mezi těmito dvěma faktory je třeba už při výběru projektu domu a hlavně při výběru technologie výstavby a použitého materiálu. Při všem tom plánování nesmíme zapomenout na naše zdraví a vnitřní klima domu.

Dnes si už klient může vybírat z různých forem výstavby a použitého stavebního a zateplovacího materiálu. Díky technologickému vývoji je ekologický, recyklovatelný a zdraví nezávadný materiál běžně dostupný i ve stavebnictví a není třeba dělat kompromis mezi kvalitou a cenou. Další nezanedbatelnou výhodou výstavby keramického domu , která rovněž ovlivňuje ekonomiku výstavby a bydlení, je zlepšení poměru užitkové plochy k zastavěné ploše.

Díky užším obvodovým stěnám při zachování výborných izolačních vlastností naši klienti získají větší užitnou plochu při stejné zastavěné ploše nebo naopak při zachování stejné užitné plochy ušetří zastavěnou plochu a tím i část pozemku. Ušetřené místo tak mohou využít vhodněji, například na své letní či zimní aktivity. Kromě hodnoty tepelného odporu a provozních nákladů se stále častěji zajímáme i o paropropustnost ve spojení s hygienou bydlení.

Optimální hladinu relativní vlhkosti vzduchu v hlavní míře ovlivňuje skutečnost, zda je stavba difuzně otevřená nebo difuzně uzavřená. Difuzní uzavřenost staveb s sebou přináší nepříjemné problémy v domě a následně zanechá stopy i na zdraví jejich majitelů. Nejlepším a zároveň i nejekonomičtějším řešením pro zdravé bydlení je postavit si difuzně otevřenou stavbu na silikátové bázi. Taková ekologická stavba si bez dalších nákladů sama upravuje relativní vlhkost v interiérech, včetně místností s nejvyšší vlhkostí (koupelna, kuchyň).

Naše technologie výroby keramických komponentů umožňuje flexibilně reagovat na požadavky investora a postavit jakýkoliv keramický dům. Zaručuje rychlou výrobu a ještě rychlejší montáž domu, který splňuje všechny předpoklady zdravého a moderního bydlení.

Foto: archiv Ceramic Houses EU

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše