SILVA REGINA

Übersetzung nicht verfügbar.

Ocenění osobnostem českého lesnictví a myslivosti

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina byl slavnostně zahájen na centrálním pódiu v pavilonu Z. Při této příležitosti převzal Vladimír Simanov Cenu Jiřího Nováka za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice a František Havránek Uznání za celoživotní práci v myslivosti.

Na úvod zahajovacího ceremoniálu vystoupil generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš, který poděkoval všem vystavovatelům za krásné exponáty a ministerstvu zemědělství i dalším partnerům za podporu veletrhu. Ministr zemědělství Jiří Milek zdůraznil úzkou souvislost myslivosti, lesnictví a zemědělství. „Je to již patnáctý ročník této významné výstavy, a jak vidíte, je tady pořád více vystavovatelů se stále modernější technikou. Právě tato technika nám musí pomoci zvládnout kůrovcovou kalamitu, se kterou bohužel právě bojujeme na severní Moravě,“ uvedl ministr. Na závěr svého vystoupení pak popřál návštěvníkům, aby si veletrh krásně užili, a vystavovatelům úspěšné kontrakty.

Součástí oficiálního zahájení veletrhu bylo předání dvou ocenění. Cena Jiřího Nováka nese jméno dlouholetého ředitele Krkonošského národního parku, později generálního ředitele s. p. Lesy ČR a náměstka ministra zemědělství. Uděluje se za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice, a to na základě nominací široké odborné veřejnosti dle výběru speciální komise a rozhodnutí ministra zemědělství. Letos ji obdržel Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., za publikaci souborného kritického díla „České lesy v datech a číslech“, které rozebírá vývoj a stav lesního hospodářství, lesů a lesnictví jako producenta dřeva. Vladimír Simanov převzal grafický pamětní list z rukou ministra Jiřího Milka, generální ředitel s. p. Lesy Daniel Szórád mu předal lovecký tesák a předseda České lesnické společnosti Pavel Draštík finanční prémii.

Sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství uděluje již od roku 2008 Uznání za zásluhy a významný přínos české myslivosti. Pro rok 2018 toto uznání udělila Ing. Františku Havránkovi, CSc., za celoživotní práci v myslivosti. Laureátovi je předali přímo na pódiu ministr zemědělství Jiří Milek a ředitel odboru Státní správy lesů a myslivosti Martin Žižka. Těžiště odborné činnosti Františka Havránka spočívá ve více než stovce projektů orientovaných především na chov, ekologii a etologii drobné zvěře. Výsledky těchto projektů byly přenášeny do praxe rozsáhlou poradenskou činností a množstvím odborných článků a publikací. Ministr Jiří Milek v této souvislosti připomněl vlastní spolupráci s Františkem Havránkem na úspěšném projektu vypouštění tetřívků v Jeseníkách.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše