BIOMASS

Übersetzung nicht verfügbar.

Oceněný kotel na kvalitu pelet hledět nemusí kvůli unikátnímu hořáku

Chcete kotel na pelety, ať dřevní nebo rostlinné, či si teplo pořídit i spálením zbytků ze zemědělské výroby, a přitom se o něj vlastně vůbec nestarat? Tak se určitě podívejte na výrobky české firmy PetroJet Trade. Za svůj kotel MultiBio 30 si odnáší cenu GRAND PRIX Biomasa. Jako jedinou v této kategorii!

Proč? Komise své rozhodnutí vysvětlila slovy: „Výhodou kotle je regulovatelnost výkonu v širokém rozmezí a způsob spalování rotačním hořákem, kterému nevadí spékání popele na roštu i při vysokých teplotách hoření. Kotel je opatřen bezpečnostním turniketem proti prohoření a dopravníkem pro odvod popele.“

Pro laiky je důležitá informace – kotel zvládne díky svému unikátnímu hořáku MultiBio vlastně jakékoliv pelety, od těch nejvybranějších po nejméně kvalitní. Nikde se vám nic nepřipeče, vysoká teplota stráví vše bez ohledu na kvalitu či velikost pelet a výsledkem je malý kopeček jemného popela po mnoha měsících.

Když byla řeč o „bezstarostnosti“… kotel je řízen plně automaticky, vy si jakékoliv nastavení můžete řídit přes internet či mobil. Automaticky si v daných intervalech „nasává“ pelety, sám si otočným roštem přiloží a vysype si popel do popelníku.

Vysoká vnitřní teplota v hořáku při spalování paliva je až 1200 stupňů Celsia a zajišťuje extrémně nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin ve spalinách. Kotel je díky nastavitelnému výkonu 9 až 30 kW vhodný pro nízkoenergetické stavby i starší budovy s vyšší energetickou náročností,“ uvádí Jindřich Sinkule, který podniká se svým synem Jindřichem.

Kotel MultiBio dosáhl jako jediný v Evropě certifikaci v emisní třídě 4 pro spalování směsi rostlinných a dřevěných pelet. Kotel při spalování směsi dřevěných a rostlinných pelet dosahuje parametrů emisní třídy číslo 4 dle ČSN EN 303-5 bez potřeby filtru tuhých znečišťujích látek a je tak jediným kotlem, který je možné uvádět na trh pro spalování fytomasy (do 300kW, bez filtru TZL). Při provozu na dřevěné pelety splňuje nejvyšší emisní třídu 5 a Ekodesign.

Petrojet Trade s.r.o. je rodinná firma z Rakovníka, která se na trhu objevila v roce 2009 a od té doby se zabývá vývojem, výrobou a prodejem automatických kotlů. Od počátku zvolili Sinkulovi směr spalování rostlinných paliv a agromateriálů.

„Tato cesta se ukázala jako správná a současný trend příklonu celé společnosti k technologiím šetrným k životnímu prostředí nám stále dává za pravdu. Po několika prvních pokusech konstrukční tým přišel s revolučním nápadem na spalování agromateriálů v otočné spalovací komoře. Toto revoluční řešení má proti jiným konstrukcím řadu výhod a v současné době je unikátní jak v národním, tak v celosvětovém měřítku,“ poznamenal Jindřich Sinkule.

Koncoví zákazníci společnosti odnášející si z veletrhů Techagro, Biomasa a Silva Regina 2018 se rekrutují hlavně z řad zemědělců, kteří mají dobrý přístup k agromateriálům jako takovým.


Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše