Stavební veletrh Brno

Übersetzung nicht verfügbar.

Ochutnejte architekturu a stavitelství budoucnosti. Nabídne je Festival architektury

Jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Na tuto klíčovou otázku odpoví Festival architektury s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby se setkají pod jednou střechou, představí funkční řešení pro budoucnost a otevřou diskusi k jejich širšímu uplatnění.

Festival, zaměřený na udržitelnou architekturu, nabídne návštěvníkům možnost zúčastnit se řady přednášek, diskuzí a workshopů. V bohatém programu vystoupí odborníci na pasivní soběstačné domy, vegetační konstrukce, zadržování a úpravu vody, dále zástupci cirkulární ekonomiky i distributoři zelené energie. Inspirující projekty představí čeští architekti ocenění Českou cenou za architekturu.

Mezi vystupujícími najdete také Ondřeje Chybíka, urbanistu Petera Bednára či krajináře Přemysla Krejčiříka. Ke čtvrtečnímu programu se připojí i zástupci měst a operačních programů, kteří návštěvníkům osvětlí klimatickou politiku pro nadcházející období.

Během programu mohou hosté ochutnat pivo vařené z dešťové vody a rozmazlovat se občerstvením z kuchyně Flames grill. Speciálními festivalovými hosty budou gastro-kartograf Lukáš Hejlík, ve večerních hodinách pak Husak Quartet a Kamil Prokeš, trojnásobný mistr v sekání sektů. Moderace se zhostí Soňa Baranová a Vladimír Kořen.

KOMPLETNÍ PROGRAM

Zástupci všech částí stavitelství

Segment stavitelství čelí zásadní výzvě odpovědnosti za hospodaření se zdroji, ochranu biodiverzity a adaptaci budov i celých měst na změnu klimatu. Festival architektury se ve dnech 26.–29.2.2020 na brněnském výstavišti stane místem setkání otevřeného dialogu odborníků napříč obory, které přímo ovlivňují proces výstavby. Přednášky jsou přizpůsobeny cílovým posluchačům, kterými jsou první den festivalu zástupci odborné veřejnosti a druhý den zejména zástupci státní správy a developmentu. Zbývající dva dny události jsou zcela otevřeny široké veřejnosti.

KDO NA FESTIVALU ARCHITEKTURY VYSTOUPÍ

Návštěvníkům z řad stavebníků festival osvětlí základní principy udržitelného stavitelství v kontextu stanovených cílů EU pro období do roku 2030 i 2050 a cirkulární hospodárnosti zdrojů. Zástupci měst Prahy a Brna přiblíží posluchačům klimatickou politiku, adaptační strategii, plány snižování emisí oxidu uhličitého a výsledky již zavedených opatření.

„V loňském roce jsme oslovili řadu institucí a firem působících v Brně s nabídkou k uzavření Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku města k adaptaci na klimatické změny. V první vlně na ni kladně reagovalo 25 organizací. K samotnému uzavření memoranda dojde na galavečeru v rámci Festivalu architektury 27. února. Podpisem paní primátorky a zástupců organizací dojde k navázání partnerského vztahu mezi městem a terciárním sektorem, na jehož činnost nemá město přímý vliv. Společným úkolem města a partnerů pak bude naplňovat cíle plynoucí z Akčního plánu udržitelné energie a klimatu, které spočívají ve snižování emisí CO2, v přijímání adaptačních opatření na změny klimatu, v podpoře cirkulární ekonomiky a v neposlední řadě v propagaci veškerých opatření, které Brno a jeho partneři dělají pro zlepšení životního prostředí a ochranu klimatu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Podpisu dohody se zúčastní více než dvacítka subjektů, mezi kterými jsou například Trikaya Project Management a.s., AVRIOINVEST, a.s., AVION Shoping park Brno, IKEA Brno, CTP, Šumavská tower s.r.o., Agrie office s.r.o., univerzity a mnozí další.

Unikátní worshopy a ukázky

Součástí festivalu jsou nejen odborné přednášky, ale také diskusní stoly vedené odborníky, kde bude možné získat i předat informace k již prováděným projektům. Technologičtí partneři a výzkumné instituce na festivalové ploše představí hned několik unikátních workshopů, například ukázku realizace zelené střechy, stavebních prací realizovaných za pomocí datových modelů přenesených rozšířenou realitou nebo robotický aditivní velkoformátový 3D tisk stavebních celků.

V sobotu 29. 2. 2020 proběhne na hlavním pódiu oficiální seminář pořádaný OŽP Brno pro svépomocné stavebníky, kteří plánují v letošním roce realizovat zelenou střechu v dotačním programu Zeleň střechám! Pro žadatele o dotaci, kteří budou realizovat zelenou střechu svépomocí, je absolvování semináře povinné.

Právě vegetačním konstrukcím, jejich udržitelnosti a dopadu na mikroklima města bude věnována významná část programu. Zelené střechy slouží k retenci a zadržování dešťových srážek přímo v místě, kam dopadají. Voda naakumulovaná v souvrství dává život rostlinám a odpařuje se do okolí. Nestává se tak odpadem zachyceným ve stokovací síti. Odpovědně navržená skladba vegetační konstrukce vychází z lokálních recyklovaných a recyklovatelných materiálů, které současně chrání hydroizolační vrstvu před degradací povětrnostními vlivy. Rozdíl teploty povrchu obnaženého pláště a pláště opatřeného vegetací dosahuje v letních měsících i 40 °C! Konstrukce je lépe chráněna před vlivy počasí a šetří náklady na chlazení interiéru. Údržba správně navržené vegetační skladby se příliš neliší od údržby běžné ploché střechy. Nevyžaduje zálivku, hnojení, sekání a respektuje lokální biodiverzitu.

Akce se koná v termínu 26.–29. 2. 2020 na brněnském výstavišti v pavilonu V pod záštitou Ministerstva životního prostředí, České komory architektů, města Brna a Svazu měst a obcí ČR. Město Brno přispělo na pořádání festivalu částkou 460 tisíc korun.

Další informace najdete ZDE

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše