Stavební veletrh Brno

Übersetzung nicht verfügbar.

Plísně v bytech můžou způsobovat alergie i dráždivý kašel

Pokud ve svém bytě objevíte plíseň, vězte, že použití chlóru vám nepomůže, podhoubí zůstává. A plísně mohou být zdrojem velkých zdravotních potíží. Jak s nimi zatočit a jak jim předejít na Stavebním veletrhu vysvětlí Kateřina Klánová. Přednáška je nachystaná na sobotu 29. února v programu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. RNDr. Kateřina Klánová CSc. pracuje v Centru toxikologie a zdravotní bezpečnosti ve Státním zdravotním ústavě v Praze už 37 let a věnuje se problematice plísní v interiérech.

Co jsou to vlastně plísně?

Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které se vyznačují tím, že rostou všude tam, kde mají vhodné podmínky pro růst. Daří se jim od jara do podzimu a rozmnožují se sporami, drobnými rozmnožovacími částečkami, které se šíří vzduchem. Když spora dopadne na vlhké místo s živinami, začne klíčit, růst a vytvářet reprodukční orgány. Nárůsty plísní vznikají tam, kde spora vyklíčí, rozmnoží se.

Co plísně potřebují pro svůj růst?

Určitě vlhkost a určitou teplotu. Existuje několik tisíc druhů plísní. Některé plísně rostou od nula stupňů až do šedesáti stupňů. Teplotní spektrum, které jim vyhovuje, je široké.

Jsou plísně zdraví škodlivé?

Ano. Spory se z plísňových nárůstu na zdech uvolňují do vzduchu, a když je lidé dlouhodobě dýchají, tak u nich mohou nastat zdravotní komplikace. Jaké důsledky nastanou, záleží na imunitním systému daného jedince. Nejohroženější skupinou jsou děti a staří lidé a pak také ti, kteří mají poškozený imunitní systém a tedy vykazují nižší odolnost na spory plísní. Nejčastější zdravotní komplikací jsou alergická onemocnění. Ještě závažnější problém představují mykózy, kdy plísně parazitují a rozmnožují se v těle člověka. Celá řada plísní má schopnost, že při růstu vytvářejí těkavé organické látky, které vnímáme jako plísňový zápach. Tyto látky mají vliv na lidský organismus, dráždí ho, projevuje se to například kašlem či dráždivým pocitem v krku. 

Proč se plísně v domácnostech objevují?

Existují hlavní dvě příčiny růstu plísní v bytech. Buď se vyskytují kvůli stavební závadě, kdy do bytu například zatéká, nebo z důvodu nevhodného užívání bytu, což se stává v posledních deseti letech stále častěji, protože máme nová těsná okna. Dříve okna tolik netěsnila, takže se vzduch i při zavřeném oknu více vyměňoval. Proto je v dnešní době výhodné mít neustále otevřené okno na mikro ventilaci, aby se vzduch vyměňoval. 

Jak správně plísně odstranit?

To většina lidí a ani dokonce malíři, kteří jsou často požádáni, aby plísně odstranili, nevědí. Platí, že pokud jsou na zdech viditelné nárůsty plísní, nestačí odstranit jen jejich povrch například savem. Je potřeba plísně nejprve odstranit povrchově použitím dezinfekčního prostředku, který plísně zahubí a nakonec oškrábat postiženou vrstvu malby. Po odstranění malby je vhodné použít ještě preventivní prostředek, který zabraňuje růstu plísní na danem povrchu.

Doporučujete používat přípravky s chlorem?

Určitě ne. Přípravky s chlorem nejsou dobré, sice ihned zabíjí vše, co je na povrchu a místo ještě vybělí, ale podhoubí plísně zůstane, takže se pak plíseň může objevit znovu. Chlor navíc váže ve zdech vodu, vytváří chloridy a vlhkost sem tím pádem hůř odvětrává. Proto doporučuji raději používat přípravky bez chloru.

Jak plísním preventivně předcházet?

Pravidelným větráním a vytápěním. Čím je teplejší vzduch, tím je sušší, což pro růst plísní není optimální.

Pomáhají odvlhčovače vzduchu?

Odvlhčovače účinně vysouší vlhkost, když mají lidé kompletně zavřené dveře a okna. V okamžiku, kdy se okna otevřou, lidé nevědomky odvlhčují i venkovní vzduch. Myslím si, že na odvlhčování zdí nejsou odvlhčovače vhodné. To už je lepší použít k pohlcení vlhkosti na zdech ventilátor, který povrch zahřeje.

O čem budete přednášet na Stavebním veletrhu?

Jelikož je beseda určená pro širokou veřejnost, zaměřím se na problematiku výskytu plísní v bytech. Vysvětlím, co jsou plísně, jak spora vyklíčí, jak vypadá, a jaké se pojí zdravotní problémy s výskytem plísní. Na přednášce je výhoda, že můžu pracovat s obrázky, takže výklad bude názornější.

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše