BIOMASS

Übersetzung nicht verfügbar.

Půda – základ naší civilizace. Expozice na veletrhu BIOMASA

V rámci veletrhu BIOMASA připravují společnost AGROINTEG, zemědělská regionální agentura ZERA, Komora zemědělských poradců ve spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, Výzkumným ústavem zemědělské techniky, Českou akademií zemědělských věd, Českou pedologickou společností, univerzitami Palackého a Mendlovou, Bioinstitutem, Bioforschung Austria a vybranými provozovateli kompostáren společnou expozici, jejímž hlavním mottem je „Zdravá živá půda jako základ existence naší civilizace“.

Cílem této společné expozice je názorně ukázat mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě s ucelenými systémy hospodaření a technologiemi, které takové principy umožňují. Důraz je kladen na dodání kvalitní organické hmoty do půdy, zejména ve formě kvalitních kompostů, samozřejmě v souladu s dalšími opatřeními (osevní postup, meziplodiny, diverzita apod.)

Jednotliví partneři expozice budou prezentovat účelné propojení výzkumných pracovišť a praxe zcela v souladu s programem aplikovaného výzkumu MZe na období 2017 – 2025, který klade důraz na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství, lesnictví i udržitelnou produkci potravin. Pro splnění těchto cílů je zdravá živá půda naprosto klíčová a to nejen pro produkci zdravých potravin, ale i pro hospodaření s vodou, podporu přirozených klimatických cyklů a v neposlední řadě i pro biodiverzitu.

Kromě názorné demonstrace nosného tématu jsou připravována diskusní fóra (cca 1 hod.) s osobnostmi výzkumu a praxe. Expozice „Půda – základ naší civilizace“ je umístěna v pavilonu C v přízemí.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše