GO a Regiontour

Übersetzung nicht verfügbar.

Vědci mapují významné parky a zahrady z dob totality, vybrali 30 nejlepších. Udělejte si do nich výlet

Jít na procházku do parku je běžná věc. Do zajímavých parků si teď ale můžete naplánovat i výlet a zároveň poznat zásadní historii České republiky. Vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně sestavili „průvodce“ po třiceti nejlepších a nejvýznamnějších parcích a zahrad z dob totality. K seznamu došli přes prostudování tří stovek míst.

Odborníci se poprvé v historii obsáhle zabývají parky a zahradami, které vznikly na českém území v období nacistické a komunistické totality, tedy mezi léty 1939–1989. Cílem pětiletého projektu je posoudit dochovaná díla, ověřit zda jsou dostatečně chráněna a vytvořit soubor nástrojů péče o tuto specifickou součást národního kulturního dědictví. Projekt potrvá do konce roku 2022 a Ministerstvo kultury ho podpořilo částkou 20 milionů korun.

Vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně spolu s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým už vybrali 30 nejhodnotnější míst, kterými se budou dál zabývat. Je mezi nimi například Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, krajinářská úprava pietního území v Lidicích, parkové úpravy okolí někdejšího Stalinova pomníku v Praze a další místa.

Odborníci se už v minulosti zabývali zahradně-architektonickou tvorbou za první Československé republiky, která znamenala pomyslný vrchol. „Po únoru 1948 se tvorba předchozího období stala předmětem kritiky. Bylo na ni nahlíženo jako na buržoazní a kapitalistický symbol. Docházelo navíc k postupnému zániku všech původních podnikatelských a tvůrčích subjektů,“ uvedl Roman Zámečník ze Zahradnické fakulty MENDELU, který je jedním z garantů projektu.

Dosud téma opomíjené

Podle něj se dosud nikdo obsáhle nezabýval tím, co v oboru vzniklo za totality. Nedostatek informací o zahradně-architektonické tvorbě celé druhé poloviny 20. století tak mnohdy vede k nenahraditelným ztrátám. Odborníci musí nyní zpracovat například osobní archivy konkrétních zahradních architektů. „Cílem projektu je shromáždit a často zachránit dostupné zdroje informací, kriticky je vyhodnotit a zpřístupnit je pro jejich další využití,“ uvedl Zámečník, který spolu s kolegy zahradně-architektonickou tvorbu vnímá včetně přesahu do oblasti oborového výzkumu, školství, šlechtění a školkařství. Součástí oborové scény byla rovněž řada profesních organizací, jejichž činnost představuje doposud nevytěžený potenciál s možností jeho využití pro řešení aktuálních témat.

Vědci už mají za sebou prvotní terénní průzkumy zahrad a parků v jednotlivých krajích. Na základě doporučení regionálních znalců z řad památkářů, historiků, pamětníků, či na základě rešerší současné a dobové literatury prostudovali 300 míst. Z nich pak vybrali třicítku těch nejzásadnějších. „Při výběru objektů se přihlíželo zejména k zachovalosti historické kompozice objektu. Vybraná místa by měla svým aktuálním stavem, dobou vzniku a charakterem zahradní nebo krajinářské úpravy co nejlépe prezentovat zahradně-architektonickou tvorbu sledovaného období v ČR,“ uvedl Zámečník. Další faktorem výběru byla například osobnost tvůrce, kontext vzniku, možnost spolupráce se současným majitelem  a další.

Neznámý pohled

Tímto způsobem se kromě již zmíněných do výběru dostala například zahrada nemocnice T.G.M. v Hodoníně, která je dílem významné osobnosti zahradně-architektonické tvorby 2. poloviny 20. století Bohdana Wagnera, spoluzakladatele dnešní Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Zahrada je v rámci ČR zajímavým a ojediněle zachovaným příkladem rané fáze tvorby období socialismu (50. léta 20. století). Zahradní úprava v sobě propojuje projevy Prvorepublikové zahradní tvorby (pravidelná, parterová úprava) s nově nastupujícím přístupem k řešení zahradních úprav v obdobných objektech (zjednodušená krajinářský úprava). Areál má výrazně zachovalou historickou kompozici, proto je vhodným příkladem pro další podrobné zkoumání, a to jak na úrovni analýzy archiválií, tak na úrovni studia kompozice na místě. „Zásadní je také to, že se k této zahradě zachovala komplexní plánová dokumentace z roku 1952,“ dodal Zámečník s tím, že řada zahrad v druhé polovině 20. století byla budována v izolaci od mezinárodního dění. Přesto v té době vznikala nadčasová díla, jako je Botanická zahrada a arboretum MENDELU v Brně architekta Ivara Otruby. „Toto dílo se dodnes řadí k nejlepším svého druhu nejen u nás, ale i ve světě,“ dodal Zámečník a zmínil dál například park Přátelství v Praze nebo park Střed v Mostě.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše