TECHAGRO

Übersetzung nicht verfügbar.

Vyhrajte zahradní traktor nebo kulovnici!

Každý návštěvník veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA může soutěžit o hodnotné ceny. Stačí co nejpřesněji odhadnout, jaký bude počet návštěvníků zmíněných tří veletrhů. Odhadovaný počet je nutné vepsat do tipovacího lístku, který je součástí vstupenky, a odevzdat ho na určených místech.

Vítězem se stane ten, kdo se dostane se svým tipem nejblíže skutečnému počtu návštěvníků letošního ročníku veletrhů.  Každý si může vybrat, jestli se zapojí do soutěže o zahradní traktor Stiga Estate 5092 H, nebo o opakovací kulovnici HAENEL JAEGER 10. Své tipovací lístky můžete odevzat buď na stánku číslo 018 vystavovatele Profi Press s.r.o. v pavilonu V, pokud soutěžíte o zahradní traktor. Jestliže chcete soutěžit o kulovnici, pak svůj lístek odevzdejte na stánku číslo 001 vystavovatele Lesnická práce s.r.o. v pavilonu Z.

Zahradní traktor Stiga Estate 5092 H

Opakovací kulovnice HAENEL JAEGER 10

Popis opakovací kulovnice

 • HAENEL JAEGER 10 v ráži 7x64
 • odolná plastová pažba
 • chod závěru s rotací pouhých 60 stupňů
 • bezpečné uzamykání šesti ozuby
 • velmi rychlé přebíjení
 • světlovodná mířidla

Podmínky soutěže

 1. Soutěže o cenu se může zúčastnit každý občan starší 18 let. Účastník soutěže vyplněním tipovacího lístku a jeho vhozením do sběrné nádoby přistupuje k podmínkám soutěže vyhlášeným jejím organizátorem.
 2. Úplně a čitelně vyplňte tipovací lístek, který je součástí vstupenky na veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA 2018.
 3. Odpovězte na soutěžní otázku a vyplňte tipovací číslo (tipovací lístek je platný pouze při vyplnění všech požadovaných údajů a čitelně vyplněného tipovacího čísla).
 4. V případě účasti v soutěži o Zahradní traktor Stiga Estate 5092 H odevzdejte vyplněný tipovací lístek na stánku vydavatelství Profi Press s.r.o. v pavilonu V, st. č. 018. V případě účasti v soutěži o opakovací kulovnici HAENEL JAEGER 10 odevzdejte vyplněný tipovací lístek na stánku vydavatelství Lesnická práce s.r.o. v pavilonu Z, st. č. 001.
 5. Vítězem se stává ten účastník soutěže, který se svým tipem nejvíce přiblíží skutečnému počtu návštěvníků.

Časový průběh soutěže

Zahájení soutěže: 8.4. 2018 – Ukončení soutěže: 12.4. 2018 – Vyhodnocení odpovědí, vyrozumění výherců: duben 2018

Všeobecná ustanovení

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a dalších právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté s firmami podílejícími se na této soutěži.
 2. Účastník dává souhlas organizátorovi soutěže nebo jím pověřené osobě zpracováním, správou a prodejem dat k zahrnutí svých údajů do databáze organizátora soutěže. Účastník soutěže zároveň dává svůj výslovný souhlas se zveřejněním poskytnutých dat.
 3. Vítěz bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně k převzetí ceny.
 4. Vítěz si zajistí přepravu ceny na vlastní náklady.
 5. Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok. Finanční výhra podléhá dani dle platných zákonů.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto soutěž kdykoliv bez náhrady.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše