IDET

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Doprovodný program

středa 29.05.2019
čtvrtek 30.05.2019
09:00 - 13:00

Administrativní budova – Sál 103

Perspektivní trendy v technologii a systémech ve vojenství

Hlavními tématy programu budou robotika v silových složkách, nanotechnologie, energetické laserové zbraně a kryptografická bezpečnost.

Přednášky:
Robotika v silových složkách - minulost, současnost a budoucnost.
Adaptivní maskování pro polní uniformu se simulací maskovacího vzoru 95 lesní - pouštní s využitím nanočástic křemíku.
Energetické laserové zbraně.
Útoky na implementaci kryptografických zařízení.

09:00 - 14:00

Pavilon P – Sál P1

CATE 2019: Logistika v ozbrojených silách

Budoucí vývoj a trendy v logistice, použití umělé inteligence, automatizace a robotizace, simulace a nástroje


Cíl:
Nabídnout příležitosti k odborné diskusi o současných problémech v logistice ozbrojených sil v měnícím se bezpečnostním prostředí a prezentace výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti vojenské logistiky a dopravy.

Témata:
Nadnárodní a národní logistická podpora pro operace vedené NATO, OSN a Evropskou unií.
Moderní logistické a dopravní technologie.


Budoucí vývoj v logistické podpoře.
Modelování a simulace logistických a dopravních problémů.
Systém plánování a řízení logistické podpory.
Dodávky potravin a vody.
Správa majetku a životní cyklus materiálů.
Rizikové faktory ovlivňující systémy logistické podpory.

Program:
8.00–9.00 registrace
9.00–10.30 plenární zasedání
10.30–11.00 přestávka
11.00–12.00 panelová diskuse
12.00–12.30 přestávka
12.30–13.30 panelová diskuse
13.30–14.00 oběd

09:00 - 14:30

Pavilon E I.patro / Sály S2, S3, S4, E2, E3, foyer

CATE 2019: Mezinárodní konference vojenských technologií 2019

7. mezinárodní konference o vojenských technologiích (ICMT) je mezinárodním fórem pro výměnu inovativních myšlenek v oblasti vojenské techniky. Má osm sekcí zahrnující například – zbraně a munice, bojová a speciální vozidla, ženijní zabezpečení, geodetickou sekci, kybernetické a robotické systémy, leteckou techniku, radarové systémy a komunikační technologie. Konference je doprovázena vědeckým programem Mezinárodní výstavy obranných a bezpečnostních technologií IDET 2019.

09:00 - 16:30

Administrativní budova – Sál 102

NATO Innovation Challenge

NATO Inovation Challenge je prestižní soutěží, jíž tradičně zaštiťují příslušné národní armády členských zemí NATO a jíž se mohou účastnit start-upy, malé a střední podniky, vědecké universitní týmy apod. Soutěž je organizována a podporována NATO Innovation Hubem v Norfolku, USA, sídle hlavního vojenského velitelství pro transformaci NATO spolu s DefSec Innovation Hubem v České republice.

Program:
9.00 zahájení soutěže
9.15 zahajovací projevy
9.45 zahájení vlastní soutěže
13.00 ukončení soutěžní části soutěže
13.30 zahájení zasedání poroty
15.00 ukončení zasedání poroty
16.00 vyhlášení vítěze soutěže
16.30 oficiální ukončení soutěže

Vložné: vstup pouze pro registrované účastníky.

09:15 - 12:45

Pavilon P – Sál P4

Česko – švédské průmyslové fórum

9.15–10.30
Jak obchodovat se švédskou vládní agenturou FMV (Swedish Defence Materiel Administration)
Popis toho, jak se vyvinuly nákupy obranné techniky ve Švédsku od studené války až po současnost, kombinovaný s výhledem vývoje do budoucna.
Joakim také zmíní, jak představit malé a střední firmy a nové technologie v tradiční oblasti zakázek na obrannou techniku.

11.30–12.45
Česko – švédský inovační seminář
Švédsko převzalo vedoucí roli na této výjimečné akci během výstavy IDET a švédské velvyslanectví spolu se švédskou Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu připravily několik programů ve spolupráci s pořadateli výstavy IDET, na nichž přestaví ukázky česko-švédské spolupráce v průmyslu, které podporují inovační strategii České republiky pro roky 2019 až 2030, již nedávno schválila česká vláda.
Inovačního semináře se zúčastní švédský ministr obrany Peter Hultqvist, velvyslankyně Švédska v ČR Viktoria Li, rektor ČVUT do. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., president AOBP Ing. Jiří Hynek, předseda švédské Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (SOFF) Göran Lennmarker a další.

11:00 - 12:00

Pavilon P přízemí / 042

Tisková konference První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.

Hlavní témata:
- 1.000 vyrobená APU.
- 1.000 vyrobený motor PBS TJ 100 (přihlášen do soutěže „Zlatý IDET“).
- Ocenění První brněnské strojírny v r. 2018 a v r. 2019.
- Spolupráce se švédskými firmami.

pátek 31.05.2019
09:00 - 14:30

Pavilon E I.patro / Sály S2, S3, S4, E2, E3, foyer

CATE 2019: Mezinárodní konference vojenských technologií 2019

7. mezinárodní konference o vojenských technologiích (ICMT) je mezinárodním fórem pro výměnu inovativních myšlenek v oblasti vojenské techniky. Má osm sekcí zahrnující například – zbraně a munice, bojová a speciální vozidla, ženijní zabezpečení, geodetickou sekci, kybernetické a robotické systémy, leteckou techniku, radarové systémy a komunikační technologie. Konference je doprovázena vědeckým programem Mezinárodní výstavy obranných a bezpečnostních technologií IDET 2019.

09:00 - 17:00

Pavilon P – Sál P1

CATE 2019: Obrana a strategie 2019

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany pořádá ve dnech 29. – 31. května 2019 ve spolupráci s Vojenským výzkumným ústavem, s.p. Brno V. ročník mezinárodní konference „Defence and Strategy“ (Obrana a strategie). Konference je tradičním setkáním akademických pracovníků, odborníků z praxe a bezpečnostních a obranných analytiků z České republiky a zahraničí. Konference je jedinečnou příležitostí pro sdílení znalostí, vytváření přístupů nejlepší praxe

a sjednocování pohledů na řešení zásadních problémů zajišťování obrany státu s využitím analytických nástrojů podpory strategické úrovně rozhodování. Tento ročník konference je věnován problematice rozvoje ozbrojených sil a jeho alternativám. Oslaven bude měnící se charakter konfliktů a výzvy pro adaptaci ozbrojených sil; role ozbrojených sil a klíčové úkoly spojené s vývojem politických priorit; strategie rozvoje ozbrojených sil se zaměřením na region střední Evropy; prioritní požadavky a kritické
nedostatky ve schopnostech a přístupy k adaptaci ozbrojených sil zahrnující metody a analytickou podporu.

Vložné: 1.250,- Kč / 50 EUR

sobota 01.06.2019

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše