SALIMA

Mezinárodní potravinářský veletrh

Doprovodný program

úterý 27.02.2018
14:30 - 16:30

Holiday Inn – Sál Alfa

Mezinárodní konference FOOD FORUM

Konkurenceschopnost evropského potravinářství s cílem zvýšení ochrany spotřebitele formou eliminace fenoménu dvojí kvality potravin, falšování potravin a boji proti nekalým obchodním praktikám

Organizátor: Ministerstvo zemědělství ČR, Potravinářská komora ČR

středa 28.02.2018
čtvrtek 01.03.2018
pátek 02.03.2018