URBIS SMART CITY FAIR
Termín a místo 02. - 04. 09. 2020, Výstaviště Brno
Doprovodný program
středa 02.09.2020
09:15 - 10:00

Pavilon E – Sál S3

Autonomní vozy ve městech

300 Kč on-line / 400 Kč na místě
Workshop

Ve městech žije stále více lidí. A téměř každý z nás využívá dopravu zásilek. Zvyšuje se počet aut. Dopravní zácpy se staly každodenní realitou. Pojďme se společně podívat do města budoucnosti, kde vám objednaný balíček doveze ve stanovený čas last mile delivery robot (pilotní BringAuto zatím s řidičem už testujeme v Brně), kde si koupíte plechovku coly od robota, co jezdí po parku a kde ulice čistí a dezinfikuje několikrát denně taky robot.

Přednáší: Andrea Najvárková – BringAuto

09:15 - 11:00

Pavilon E – Sál E1 / Hlavní pódium

URBIS FAIR PROSTŘEDÍ: Změnu klimatu a sucho v našich zemích pandemie bohužel nezabrzdila

– Zelená dohoda v praxi a jak ji proměnit ve skutečné činy – ve spolupráci s EIP-SCC
– Finance na rozvoj odpovědných a klimaticky odolných samospráv
– Odpad se stává zdrojem – INCIEN
– Environmentálně vyspělé budovy
– Zelené střechy a zelené fasády jako efektivní nástroj uličního klima-komfortu
– Snižování emisí CO2 ve spolupráci s firmami a akademickým sektorem
– Jak chytře provozovat vodovodní a kanalizační síť

10:00 - 11:00

Pavilon E – Sál S2

Data a jejich role v rozvoji města

300 Kč on-line / 400 Kč na místě Posledních 19 vstupenek
Workshop

Workshop se skládá ze dvou částí: V rámci první části se bude prezentovat data portál Brno, jeho vznik a vývoj v čase, aktualizace.
Ve druhé části se účastníci rozdělí do tří stolů, které budou zaměřená na konkrétní témata. Bude tak poskytnut prostor na praktickou diskuzi a výměnu zkušenosti v třech oblastech:
1. Mobilní data – výhody a omezení práce s geolokačními daty mobilního operátora na příkladech Brna a Jihomoravského kraje (expert Martin Dvořák).
2. GIS – aplikace, senzorická data, zakomponovaní GIS do data portálu (expert Robert Spál).
3. Plusy a minusy pořizování sociologických výzkumů v neakademickém prostředí samosprávy a využití jejich výsledků pro rozvoj města (expert Eva Gregorová).

Moderuje: Jan Zvara

11:00 - 12:00

Pavilon E – Sál S3

Co dokáží program URBACT a přístup Smart City: Praktické ukázky a příběhy úspěšných projektů českých měst

300 Kč on-line / 400 Kč na místě
Workshop

Představení programu URBACT a konceptu Smart City, prezentace příběhů úspěšných projektů a praktické ukázky participativních metod ze strany zástupců zapojených měst do OP URBACT III.

Hosté: Zástupci měst zapojených v programu URBACT a MMR – Národního kontaktního místa OP URBACT III pro ČR.

11:00 - 15:30

Pavilon E – Sál S2

Chytrý workshop: Koncept udržitelné chytré čtvrti Chytré Líchy

Workshop
Koupit program

V Židlochovicích připravuje město ve spolupráci s týmem odborníků na území 3,3 ha koncept udržitelné čtvrti Chytré Líchy. Na workshopu bude představen záměr celého projektu a návrhy řešení v oblasti sociálních inovací, energetiky, hospodaření s vodou a modrozelené infrastruktury, dopravy a chytrých měst.

Součástí workshopu bude prezentace návrhů řešení, která povedou k těmto cílům:
– dosažení uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov,
– dosažení úspory 50 % pitné vody spotřebované na území,
– dosažení úspory 50 % odpadní vody odváděné z území,
– prostor s minimalizovanou dopravou,
– vytvoření veřejných prostranství s vysokou pobytovou kvalitou,
– umožnění sdílených řešení podporujících environmentální životní způsob,
– navržení flexibilního řešení, které umožňuje proměnu prostoru pro služby na bydlení (a naopak podle potřeby).

Letos na podzim bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele územní studie chytré udržitelné čtvrti Židlochovice – Líchy. Na workshop jsou proto určitě zváni i ti, kteří i jen zvažují, že by se výběrového řízení účastnili. Workshop je tedy určen pro architekty, odborníky v jednotlivých řešených oblastech, studenty, developery, starosty a zástupce měst ale také pro budoucí zájemce o bydlení v této lokalitě. Vstup je zdarma s doporučením se registrovat předem. Workshop bude rozdělený do dvou hlavních bloků.

Kompletní program:
11.00–13.00:
– představení záměru (Jan Vitula – starosta Židlochovic, Pavel Jura – městský architekt)
– sociální inovace (Lucie Galčanová – socioložka)
– energetika (Jiří Cihlář)

13.00–14.00:
– obědová pauza, networking

14.00–15.30:
– voda + modrozelená infrastruktura (Miroslava Zadražilová)
– doprava (David Bárta)
– chytrá města (Michal Kuzmič)

11:10 - 13:10

Pavilon E – Sál E1 / Hlavní pódium

URBIS FAIR DIGITALIZACE: Úřad v mobilu či hodinkách, jak proměnit sen ve skutečnost

– Oblasti EU podpory a využitelných nástrojů v následujícím období v oblasti digitální přeměny
– Jak financovat opatření z národních zdrojů
– Digitální Česko / Slovensko pro samosprávy k využití
– Jaké elektronické služby efektivně nabízet občanům
– Jak a k čemu využít data bez velkých financí – ve spolupráci s vybranou samosprávou
– Co nás COVID-19 naučil v oblasti vzdáleného fungování a co chceme změnit

14:00 - 16:00

Pavilon E – Sál E1 / Hlavní pódium

URBIS FAIR SLUŽBY: Co si představit pod dopravní a energetickou udržitelností

– Energetické úspory, udržitelnost a bezpečnost sítě
– Jak financovat energetické a dopravní opatření z národních zdrojů
– Infrastruktura pro elektromobilitu
– Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě s využitím C-ITS technologie
– Hlavní aspekty komunální energetiky z pohledu státu
– Energetický management aplikace a příklad lokality Brno Nový Lískovec

16:10 - 18:00

Pavilon E – Sál E1 / Hlavní pódium

URBIS FAIR ŘÍZENÍ: Jak změnit přístup s pomocí inovací

– Oblasti EU podpory a využitelných nástrojů v následujícím období v oblasti digitální přeměny
– Zapojení občanů
– Tvorba a výstupy strategie Smart City Debrecen se zaměřením na mobilitu
– Podpora a další plány pro oblast Smart Cities z národních úrovní
– Strategický rámec Smart City, závěry projektu
– Inovace v samosprávách
– Restart lokální ekonomiky
– Jak realizovat občanské projekty jako participativní rozpočet
– Jak udržovat technickou infrastrukturu
– Jak se připravit na další krizové situace
– Vyhlášení výsledků mezinárodní studentské soutěže MUNISS

čtvrtek 03.09.2020
09:00 - 13:00

Pavilon E – Sál E2

Chytré město – chytrý občan

300 Kč on-line / 400 Kč na místě
Workshop

Předmět diskuze:
– Inteligentní dopravní systémy – co to obcím a městům přináší: nákladní doprava versus přetěžování silnic, vážení nákladních vozidel za jízdy, měření rychlosti, kamerové systémy, chytré a alternativní technologie.
– Participativní rozpočet – jeho velké přednosti pro města a kraje.
– Právní ochrana zástupců měst a obcí – potřeby municipalit.

Určeno pro: zástupce měst a obcí se zájmem o bezpečné, chytré a moderní technologie.

9.30: zahájení 1. části:
Inteligentní dopravní systémy – nákladní doprava versus přetěžování silnic 1., 2. a 3. třídy, vážení nákladních vozidel za jízdy, měření rychlosti – co to obcím a městům přináší a co naopak bere, nejvhodnější kamerové systémy a jak z nich dostat co nejvíce informací – příspěvky, otázky, diskuse všech zúčastněných.

11.00: zahájení 2. části:
Participativní rozpočet – jeho velké předosti pro města a kraje a kdo ho již plně využívá.
Právní ochrana zástupců měst a obcí – na co si mají dát ve své práci starostové pozor, v čem tkví velké riziko v rozhodování, nejčastější chyby zastupitelů.

09:00 - 13:00

Pavilon E – Sál S4

P2P energetické platformy

ZDARMA on-line / ZDARMA na místě
Workshop

Workshop pod záštitou Horizon 2020 odpoví na otázky:

– Jak efektivně zapojíte občany, aby se aktivně zapojili do řešení inteligentních měst?
– Jaké toky výnosů by měly být stanoveny, aby platforma P2P mohla být financována?
– Definice vlastnictví občanů a obnovitelných zdrojů energie uvedená v revidovaných směrnicích o elektřině a obnovitelných energiích jsou stále nejasná, pokud jde o vlastnictví a správu distribuční soustavy.
– Jak by měl být vymezen vztah provozovatelů distribučních soustav a energetických společenství (pokud jde o tarify, práva a povinnosti vůči aktivům sítě atd.)?
– Jak nasměrovat výhody energetických komunit na úrovni Společenství ke zmírnění energetické chudoby? Které režimy crowdfundingu lze implementovat?
– Jak by se obce měly postavit k tomuto řešení: promotéři nebo uživatelé?
– Jak využít vyspělých technologií ke zlepšení zkušeností s výměnou energie P2P?

Přednášející: zástupci z Lighthouse projektu – Sharing Cities, Smarter Together, +CityxChange and Atelier.

09:30 - 13:00

Pavilon E – Sál E1 / Hlavní pódium

URBIS FAIR BUDOUCNOST: Jaké mají plány i potřeby samosprávy a jak by měly vypadat za deset let

– Chytré regiony a jejich plány a potřeby
– Chytré města, co udělat, čemu se vyhnout a co by pomohlo
– Chytré obce, je to vůbec klíčové téma, které řešit

Panelové diskuze zástupců českých a slovenských krajů ve spolupráci s ČTK.

14:00 - 16:00

Pavilon E – Sál E1 / Hlavní pódium

URBIS FAIR PŘÍNOSY: Co udělat pro zlepšení kvality života samospráv

– Smart City aplikace Poznaně
– Výměna zkušeností českých měst zapojených do výzvy H2020 zaměřené na Chytrá města
– Master plan Chytré čtvrti Špitálka
– Realizace pocket parků, výsledky za několik měsíců