URBIS SMART CITY FAIR

Smart Municipal Solutions

Accompanying program

Wednesday 02.09.2020
08:00 - 17:30

Administration building – Room 102

Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje a změny klimatu, dobrovolné přístupy, environmentální účetnictví a reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

09:15 - 10:00

Hall E – Room S3

Autonomní vozy ve městech

CZK 300 on-line / CZK 400 on site
Workshop

Jan Najvárek a Matúš Kašuba ze společnosti BringAuto přenesou návštěvníky veletrhu do města budoucnosti, ve kterém objednaný balíček přiveze zákazníkovi ve stanovený čas last mile delivery robot. Pilotní projekt (zatím s řidičem) se už testuje v Brně, kde si lidé mohou nechat dovézt balíček přímo před dům a vyzvednou si ho bez jakékoliv komunikace s řidičem. Snad brzy bude robot několikrát denně čistit či dezinfikovat ulice nebo vám v parku robot přiveze vaši oblíbenou plechovku coly.

Přednáší: Jan Najvárek, Matúš Kašuba – BringAuto

09:15 - 10:45

Hall E – Room E2 / Hlavní pódium

General Assembly EIP-SCC – Plenární zasedání 1

Workshop

Plenary 1: Beyond COVID-19 – European policies for cities and the future of the Smart Cities Marketplace

With a specific emphasis on the post-COVID-19 scenario, this interactive online plenary will have a closer look at upcoming EU policies to support cities, such as the Green Deal (with huge cross-cutting relevance for Energy, Transport & Mobility and ICT measures), the Renovation Wave, the Digital Europe Programme to name a few. The discussion will also seek an answer to how the Smart Cities & Communities work, including the Smart Cities Marketplace and its partner initiatives as well as the Smart City Lighthouse Projects, can support the effective delivery of these policies in that scenario.

9.00–9:15:
Video message by Commissioner Kadri Simson

9.15–10.30:
Plenary discussion

09:15 - 11:00

Hall E – Room E1 / Main stage

URBIS FAIR ENVIRONMENT: Climate changes and drought were not unfortunately stopped by the pandemic

– The Green Deal in practice and how to turn it into the action
– How to improve the quality of air
– How to finance precautions from national resources
– Trash becomes a source – INCIEN
– Steps to reduce waste management and disposal costs
– Drought and its connection to land reform
– How to resist drought
– Using rain water and green roofs
– How to manage water supply and sewerage network the best

09:30 - 11:00

Hall E – Room S4

Komunitní energetika – jaké projekty města chtějí a jak na ně

CZK 300 on-line / CZK 400 on site
Workshop

Workshop se bude po úvodním vstupu věnovat bariérám a příležitostem měst a obcí při realizaci komplexních projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů – využijte možnost konzultovat vámi připravované projekty.

Úvodní prezentace – Komunitní energetika – projekty, co jim brání a co je podporuje – 20 minut
Diskuze jednotlivých projektů z pléna (komplexní příprava, data, vstupy, podklady, řízení) – 50 minut
Shrnutí a závěry – 20 minut

Přednáší: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

09:30 - 23:00

Hall E – Room E4

Odpad zdrojem – konference

Trendy cirkulární ekonomiky, ekologické inovace či systémy postavené na uzavřeném toku materiálů na úrovni samospráv představí druhého září konference Odpad zdrojem. Ta se uskuteční jako součást konference URBIS SMART CITY FAIR.

Program:
9.30–9.45 Úvod: Shrnutí 5 cirkulárních let na obcích (Soňa Jonášová)
9.45–10.00 Cirkulární města vs. obce: Kdo je dál? (Petr Hladík)
10.00–11.00 Cirkulární sken Praha (Max Russel, Pavel Zedníček)
11.00–11.45 Nové přístupy k přípravě a financování cirkulárních projektů (Laura Mitroliosová, Martin Boruta, Pavel Beran)
11.45–12.30 Cirkulární počin roku – top příklady české praxe (Milan Doubravský, Karel Horák, Lenka Mynářová)
12.30–13.30 Pauza na oběd
13.30–13.45 Ozvěny odpadu zdrojem ve světě (Majo Lemo)
13.45–14.30 Trendy dalšího desetiletí a co na to legislativa (Filip Hloušek, Martin Veverka)
14.30–15.30 Cirkulární veřejné zakázky (Anna Pasková, Karel Fronk, Leona Gergelová Šteigrová)
15.30–16.00 Pauza na kávu a na networking mezi účastníky
16.00–16.45 Pro cirkulární regiony (Jiří Helán, Ctirad Hemelík, Soňa Jonášová)
16.45–17.30 Trh inovačních řešení
17.30–23.00 Společenský program

10:00 - 11:00

Hall E – Room S2

Data a jejich role v rozvoji města

CZK 300 on-line / CZK 400 on site
Workshop

Workshop se skládá ze dvou částí: V rámci první části se bude prezentovat data portál Brno, jeho vznik a vývoj v čase, aktualizace.
Ve druhé části se účastníci rozdělí do tří stolů, které budou zaměřená na konkrétní témata. Bude tak poskytnut prostor na praktickou diskuzi a výměnu zkušenosti v třech oblastech:
1. Mobilní data – výhody a omezení práce s geolokačními daty mobilního operátora na příkladech Brna a Jihomoravského kraje (expert Martin Dvořák).
2. GIS – aplikace, senzorická data, zakomponovaní GIS do data portálu (expert Robert Spál).
3. Plusy a minusy pořizování sociologických výzkumů v neakademickém prostředí samosprávy a využití jejich výsledků pro rozvoj města (expert Eva Gregorová).

Moderuje: Jan Zvara

11:00 - 12:00

Hall E – Room S3

Co dokáží program URBACT a přístup Smart City: Praktické ukázky a příběhy úspěšných projektů českých měst

CZK 300 on-line / CZK 400 on site
Workshop

Představení programu URBACT a konceptu Smart City, prezentace příběhů úspěšných projektů a praktické ukázky participativních metod ze strany zástupců zapojených měst do OP URBACT III.

Hosté: Zástupci měst zapojených v programu URBACT a MMR – Národního kontaktního místa OP URBACT III pro ČR.

11:00 - 12:30

Hall E – Room E2 / Hlavní pódium

General Assembly EIP-SCC – Plenární zasedání 2

Workshop

Plenary 2: Best sustainable and smart city practices in CEE: now and the future

Share and discuss best practices and good examples from the wider EIP-SCC Marketplace/SCIS context, including the Lighthouse Projects (e.g. RUGGEDISED , SPARCS and POSITYF ), adjacent initiatives such as Living-in.eu, CIVITAS, Covenant of Mayors, with a focus on CEE municipalities (CEE fellow cities will be specifically engaged). Mayors and city administrations of 3-4 smart CEE cities share user stories on implemented projects or projects in progress. Mayors mutually reflect on successes and challenges with a view on the next steps to take (see question grid). Subsequently open discussion with the audience.

11.00–11.15: Introduction of theme, speakers and question grid
11.15–11.45: Mayors speak: stories, challenges and opportunities
11.45–12.00: Mayors discuss: mutual reflection
12.00–12.30: Q&A with the audience

11:00 - 15:30

Hall E – Room S2

Chytrý workshop: Koncept udržitelné chytré čtvrti Chytré Líchy

Workshop

Unikátního Chytrého workshopu se zúčastní jádro expertního týmu stojícího za projektem, který vyroste v jihomoravských Židlochovicích. Modelový příklad chytré a udržitelné výstavby vzniká ve spolupráci s Centrem pasivního domu.

Na workshopu budou prezentovány téměř finální návrhy řešení a cíle, které se pojí s připravovanou čtvrtí Chytré Líchy. Srdečně zváni jsou přitom všichni zástupci nejen odborné, ale i laické veřejnosti, kteří se na prezentovaných záměrech mohou podílet v rámci diskuze, případně následně participovat i na jejich realizaci. Letos na podzim bude totiž vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele územní studie chytré udržitelné čtvrti Židlochovice – Líchy. Na akci jsou proto určitě zváni i ti, kteří i jen zvažují, že by se výběrového řízení účastnili.

Workshop je určen pro architekty, odborníky v jednotlivých řešených oblastech, studenty, developery, starosty a zástupce měst ale také pro budoucí zájemce o bydlení v této lokalitě. Vstup je zdarma s doporučením se registrovat předem.

Součástí workshopu bude prezentace návrhů řešení, která povedou k těmto cílům:
– dosažení uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov,
– dosažení úspory 50 % pitné vody spotřebované na území,
– dosažení úspory 50 % odpadní vody odváděné z území,
– prostor s minimalizovanou dopravou,
– vytvoření veřejných prostranství s vysokou pobytovou kvalitou,
– umožnění sdílených řešení podporujících environmentální životní způsob,
– navržení flexibilního řešení, které umožňuje proměnu prostoru pro služby na bydlení (a naopak podle potřeby).

Workshop bude rozdělený do dvou částí. V prvním bloku od 11 do 13 hodin bude představen záměr samotného projektu, plánované sociální inovace a také energetické aspekty. Po obědové pauze a následném networkingu budou ve druhém bloku od 14 do 15.30 hodin diskutovány návrhy řešení spojené s vodou, dopravou a chytrými technologiemi.

Záměr celého projektu představí: starosta Jan Vitula, městský architekt Pavel Jura, návrhy řešení v oblasti sociálních inovací (Lucie Galčanová, Masarykova univerzita) energetiky (Jiří Cihlář, CEVRE Consultants, s.r.o.), hospodaření s vodou a modrozelené infrastruktury (Miroslava Zadražilová), dopravy (David Bárta) a chytrých měst (Michal Kuzmič, UCEEB ČVUT Praha).

Modelový příklad chytrého a udržitelného typu moderní výstavby vzniká ve spolupráci s Centrem pasivního domu. Připravovaná čtvrť Líchy, která vyroste na 3,3 hektarech v Židlochovicích na Brněnsku, má kombinovat nejnovější ekologické a smart technologie spolu s prvky sociálních inovací podporující dobré sousedské vztahy. Na projektu čtvrti Líchy aktuálně pracuje multioborový tým v čele se starostou Židlochovic. Samotná výstavba unikátní čtvrti by měla začít koncem příštího roku, první Vánoce by tu obyvatelé mohli oslavit v roce 2023.

11:10 - 13:10

Hall E – Room E1 / Main stage

URBIS FAIR DIGITALIZATION: Municipality in mobile and wearable devices, how to turn a dream into reality

– Areas of EU support and usable tools in following period in terms of digital transformation
– Roles and usage of digital tools for city development
– How to finance measures from national sources
– Digital Czechia / Slovakia for self-government usage
– Which electronic services should be offered to citizens
– How to use data without extensive financing and for which purpose
– How to defend against cyber attacks
– What COVID-19 taught us in the area of remote functioning and what do we want to change

13:30 - 15:00

Hall E – Room S3

General Assembly EIP-SCC – Parallel 1: Smart energy solutions: demonstration and replication in Central and Eastern Europe

Workshop

Parallel session 1: Replication session
Special session for cities actively wanting to work on becoming Smart Cities with cities in the region sharing user stories on how to set up new smart city projects and what is needed for replication of best practices with focus on Energy related aspects.

– Welcome and introduction, DG-Ener and EIP-SCC Marketplace Team.
– Mentimeter: what does it take to promote the transition to smart and climate-neutral cities in Central and Eastern Europe?
– Successful smart city projects in Central and Eastern Europe, City administrations and leading companies highlight their successful smart city projects in the field of energy efficiency.
– Panel discussion: how to set up new smart city projects and replication of good smart city and energy-efficiency practices in Central and Eastern Europe? Cities administrations share their thoughts on how persistent barriers can be taken away and what is needed to promote replication of good practices in their countries.
– Possibilities for finance and funding: in Programming Period 2021–2027.
– Wrap-up and next steps.

13:30 - 15:00

Hall E – Room S4

General Assembly EIP-SCC – Parallel 2: Smart City Finance and the role of the EIP-SCC in the context of the COVID-19 crisis

Workshop

Parallel session 2: Smart City Finance and the role of the EIP-SCC in the context of the COVID-19 crisis:
– Introduce the services offered by the European Smart City Marketplace to attract private finance into smart city projects.
– To provide insight into achievements of the Marketplace so far.
– To highlight what investors are looking for.
– To provide an overview of smart city investments in Central and Eastern Europe.

13.30–13.35: Welcome and introduction
13.35–13.37: Mentimeter stock-taking: what are the needs of project developers looking for finance?
13.37–13.50: The matchmaking services of the EIP SCC Marketplace
13.50–13:55: Achievements so far
13.55–14.10: The smart city investor perspective 1
14.10–15.25: The smart city investor perspective 2
14.25–14.45: What does the smart city investment market look like in CEE?
14.45–15.00: Questions/Answers

Presenters:
– Georg Houben, European Commission, DG Energy
– Eelco Kruizinga, EIP-SCC Marketplace Team, matchmaking specialist,
– Jorge Rodrigues de Almeida, EIP-SCC Marketplace Team, matchmaking specialist
– Kamil Dörfler, European Investment Bank, Senior Urban Specialist,
– Eduard Puig, GNE FINANCE, Cofunder and COO, member of the EIP-SCC Investor Network
– Shirene Madani, Arcus Infrastructure Partners LLP, Investor member of the EIP-SCC Investor Network, Senior Investment Executive

14:00 - 16:00

Hall E – Room E1 / Main stage

URBIS FAIR SERVICES: What can be imagined under the terms traffic and power sustainability

– Energy savings, sustainability and network security
– How to do sustainable mobility in local self-governments
– How to finance measures from national resources
– Infrastructure for electromobility – what to do and what to expect
– Experiences with residential parking
– Combined production of heat and electric power
– Building’s energy savings
– Experiences with section cameras in self-governments

15:30 - 17:00

Hall E – Room S4

General Assembly EIP-SCC – Parallel 3: From replicators to implementers

Workshop

Parallel session 3: From replicators to implementers – How to get your city & citizens engaged in Smart City work (working title)

This workshop will bring together cities - Fellow, Lighthouse and other cities not yet involved in a Smart City project – as well as the European Smart City initiative SCIS working to share knowledge learnt from the Smart Cities and Communities projects under the Horizon 2020 EU funding programme. The aim of this event is to facilitate knowledge sharing and to allow participants to hear from other cities’ experiences and grasp different perspectives on the ways a smart city project is planned, implemented and managed. There will be one plenary session with speakers from different SCC01 projects and cities, followed by an interactive session (both for those joining online or in-person at the Urbis Fair) that will look more deeply at the main barriers and enabling factors for a successful replication of smart city projects.

15.30: Introduction to SCIS and where to find inspiration for Smart City Work
15.35: Replication of Smart City work - Methods and approaches
15.45: Replication and implementation of the Smart Data Platform in Brno
16.00–16.15: Installation of PV’s in public buildings with the addition of e-charging stations for sustainable urban mobility in Litoměřice
16.15–16.45: Break-up for online and offline!
16.45–17.00: Wrap-up

15:30 - 17:00

Hall E – Room S3

General Assembly EIP-SCC – Parallel 4: Business models for effective transitions

Workshop

Parallel session 4: Business models for effective transitions
In this session we focus on a number of examples of replicable business models that all contribute to the transition to more sustainable, energy efficiency and healthy cities. The focus is on those cases that are implemented without subsidies or funds.

15.30–15.40: Presentation of the speakers
15.40–16.15: First case: traffic
16.15–16.55: Second case: Building renovation
16.55–17.00: Wrap-up & Questions

Presenters:
– Rolf Bastiaanssen, BAXCo
– Antoon Soete, cofounder, Wattson NV
– Wouter Florizoone, City of Leuven, Project & product development manager"

16:10 - 18:00

Hall E – Room E1 / Main stage

URBIS FAIR MANAGEMENT: How to change approach using innovations

– Areas of EU support and usable tools in following period in terms of digital transformation
– Citizens’ involvement
– Innovations in self-governments
– Restarting local economy
– How to realize civic projects such as participatory budget
– How to sustain technical infrastructure
– Strategic framework of Smart City, project conclusions
– How to prepare for future crisis situations
– Announcement of International student competition MUNISS results

Thursday 03.09.2020
09:15 - 10:45

Hall E – Room S1

General Assembly EIP-SCC – Parallel 7: European Energy Award for Smart & Climate-Neutral Cities

Workshop

Parallel session 7: European Energy Award for Smart & Climate-Neutral Cities

– Welcome and Introduction, Georg Houben, DG-Energy and EIP-SCC Marketplace Team.
– Experiences of the European Energy Award (EEA) in Central and Eastern Europe.
– City of Lasi’s experiences with European Energy Award implementation.
– Extension of the EEA scheme in Eastern Europe: EXCITE2020.
– Smart city lighthouse projects: the case of SmartenCity.
– Panel discussion: Can the EEA method help to strengthen smart cities and vice versa?
– Wrap-up and next steps, Georg Houben, DG-Energy, and EIP-SCC Marketplace Team.

09:15 - 12:15

Hall E – Room S2

General Assembly EIP-SCC – Parallel 6: P2P Workshop POCITYF & Sparcs

Workshop

Parallel session 6: P2P Workshop POCITYF & Sparcs
Covering P2P platforms going through issues such as Citizen engagement, Business modeling, Distribution grid, Energy Communities, Energy poverty, Municipality perspective and ICT tools. Organised by the projects.

09:30 - 13:00

Hall E – Room E2

Chytré město – chytrý občan

CZK 300 on-line / CZK 400 on site Sold out
Workshop

Předmět diskuze:
– Inteligentní dopravní systémy – co to obcím a městům přináší: nákladní doprava versus přetěžování silnic, vážení nákladních vozidel za jízdy, měření rychlosti, kamerové systémy, chytré a alternativní technologie.
– Participativní rozpočet – jeho velké přednosti pro města a kraje.
– Právní ochrana zástupců měst a obcí – potřeby municipalit.

Určeno pro: zástupce měst a obcí se zájmem o bezpečné, chytré a moderní technologie.

9.30: zahájení 1. části:
Inteligentní dopravní systémy – nákladní doprava versus přetěžování silnic 1., 2. a 3. třídy, vážení nákladních vozidel za jízdy, měření rychlosti – co to obcím a městům přináší a co naopak bere, nejvhodnější kamerové systémy a jak z nich dostat co nejvíce informací – příspěvky, otázky, diskuse všech zúčastněných.

11.00: zahájení 2. části:
Participativní rozpočet – jeho velké předosti pro města a kraje a kdo ho již plně využívá.
Právní ochrana zástupců měst a obcí – na co si mají dát ve své práci starostové pozor, v čem tkví velké riziko v rozhodování, nejčastější chyby zastupitelů.

09:30 - 13:00

Hall E – Room E1 / Main stage

URBIS FAIR FUTURE: What are the plans and needs of self-governments and how should they look like in ten years time

– Smart regions and their plans and needs – panel discussion among Czech and Slovak regional representatives
– Smart cities, what to do, what should be avoided and what could help – panel discussion with Czech and Slovak regional representatives
– Smart communities, this is a key issue to address – panel discussion among Czech and Slovak regional representatives

09:30 - 16:30

Hall E – Room E4

Odpad zdrojem – workshopy

9.30–11.00 Cirkulární veřejné zakázky – jak na ně? (Pavel Kroupa, Maroš Sovák , Žaneta Kozubíková)
11.15–12.45 Role EVO v cirkulární ekonomice? (Petr Novotný)
13.15–14.45 Cirkulární skeny regionů (Soňa Jonášová, Pavel Zedníček)
15.00–16.30 Jak se snoubí sociální podnikání a cirkulární ekonomika (Markéta Vinkelhoferová, Petra Francová)

11:00 - 12:30

Hall E – Room S1

General Assembly EIP-SCC – Parallel 5: Digital Transition of Cities and Communities

Workshop

Parallel Session 5: Digital Transition of Cities and Communities – What’s next in the post-COVID era? How to justify investments?
EIP-SCC and other European initiatives have made big strides in moving towards interoperable cross-sector digital infrastructure for the cities and communities. Digital is evolving at a breakneck speed with advances such as artificial intelligence, IoT, digital twins, DLT/blockchain, etc. promising to change fundamentally our way of living. But what is the real situation? What can we expect? Will the hype materialise? How ready are we? Digital doesn’t come cheap and the digital platform is cross-departmental – how to justify and secure the investment? How can the Urban Digital Platforms be exploited to help recover from the COVID crisis?

14:00 - 15:30

Hall E – Room S2

Jak chytře na energetiku, dešťovku a péči o budovy? Co může městům a obcím přinést spolupráce s výzkumníky

CZK 300 on-line / CZK 400 on site
Workshop

Jak ve městě nastartovat inovativní projekty tak, aby jejich realizace byla po všech stránkách udržitelná? Kde jsou hranice mezi inovativním a ekonomicky efektivním projektem? Co v realitě znamená pilotní projekt? S výzkumníky z několika oborů v rámci interdisciplinárního centra ČVUT v Praze budeme diskutovat zkušenosti z desítek projektů s českými obcemi nejen v oblastech výstavby, energetiky a informačních technologií.

Ve druhé části workshopu se zaměříme na přínosy, bariéry a zkušenosti se zaváděním přírodě blízkých řešení hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve městech. Představíme průběžné výsledky projektu Voda ve městě, který má za cíl formou metodického návodu pomoci obcím překonávat nejčastější bariéry a hledat i další přínosy systému i jednotlivých opatření HDV. Důraz je kladen na projekty realizované městem jako investorem a na opatření realizovaná zejména na veřejných prostranstvích.

Přednáší: Ing. Mgr. Michal Kuzmič – CVUT, Ing. arch. Martina Sýkorová – CVUT

14:00 - 16:00

Hall E – Room E1 / Main stage

URBIS FAIR BENEFITS: How to improve life quality of self-government

– New possibilities of support from Horizon Europe, how to get involved and what this can bring
– Benefits of circular reality in practice and in examples
– Experiences of Lighthouse projects
– Support and further plans for Smart Cities area from national levels
– How to realize plan of smart construction or revitalization
– Realization of pocket parks, results in few months
– Public property management

Friday 04.09.2020
09:00 - 10:00

Partnership / Technická 10, Brno, 616 00

EXKURZE: FEKT VUT

FREE Last 6 tickets

Účastníci navštíví laboratoře Ústavu elektrotechnologie na VUT Brno. Zástupci ústavu představí výzkum a vývoj lithium-iontových baterií, jejich měření a testování, ukážou laboratoře simulací, 3D tisku a skenování, kde se reálná data aplikují na složitější systémy např. výzkum bezpečnosti bateriových uložišť. Na závěr exkurze se účastníci podívají do laboratoří, které se věnují výzkumu a testovaní fotovoltaických panelů.

09:00 - 10:00

Partnership / Josefská 17 (za OC Letmo), Brno, 602 00

EXKURZE: Technické sítě Brno

FREE Sold out

Účastníci exkurze nahlédnou do prostor sekundárního kolektoru v historickém jádru města Brna. Absolvují cca 800metrový okruh kolektorem. Na závěr prohlídky nahlédnou do šachty primárního kolektoru. Exkurze pojednává o tom, co všechno je v kolektorech vedeno za jakých podmínek, jak se provádí kontroly a jakým systémem je kolektor monitorován a co vše se sleduje.

09:00 - 10:00

Partnership / Cimburkova 12, Brno, 612 00

EXKURZE: Teplárny Brno – Červený mlýn

FREE Last 8 tickets

Návštěvníci si prohlédnou nejmodernější provoz Tepláren Brno. Jde o energetické centrum spojující výrobu tepla, výrobu elektřiny, akumulaci tepla a celé technologické „soukolí“ pracuje také jako součást regulace pro ČEPS (Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu). Zařízení na Červeném mlýně může poskytovat jak regulační energii, tak minutovou zálohu do 15 minut (a to jak směrem dodání energie do sítě, tak i její rychlýodběr při přebytku elektřiny).

Vchod je z ul. Sportovní, před budovou je parkoviště. Sraz účastníků bude na parkovišti – vstupní budova je nyní v rekonstrukci.

09:00 - 10:30

Partnership / Jedovnická 2, Brno, 628 00

EXKURZE: SAKO Brno

FREE Last 20 tickets

Na exkurzi návštěvníci uvidí, co se děje se směsným komunálním odpadem, když opustí černé popelnice, jak se dá energeticky využívat a co se děje s vytříděnými odpady z barevných kontejnerů. První část programu je v učebně a druhá část v provozu.

10:00 - 11:00

Partnership / Renneská třída 787/1a, Brno, 639 00

EXKURZE: Brněnské komunikace

FREE Sold out

V prostorách společnosti Brněnské komunikace a.s. se návštěvníci podívají na Centrální technický dispečink (CTD BKOM). Na tomto specializovaném pracovišti zajišťuje firma nepřetržitý sběr a zpracování dopravních informací o provozu na komunikacích v Brně. Monitoruje zde dopravu v brněnských tunelech, dohlíží na provoz světelných signalizačních zařízení a optimalizuje ho. Také monitoruje parkovací systémy. Veřejnosti poskytuje aktuální dopravní informace prostřednictvím Dopravně informačního centra Brno (DIC Brno), a to zejména pomocí obrázků z dopravních kamer, poskytováním informací o dopravní situaci, taktéž on-line obsazenosti parkovišť a parkovacích domů zařazených do městského parkovacího systému (MPS).

V druhé části exkurze představí zájemcům pracovníci firmy unikátní evropský projekt C-ROADS, který se zabývá kooperativními inteligentními dopravními systémy (C-ITS). Tato část projektu je unikátní tím, že je implementovaná uvnitř městské aglomerace. Zabezpečuje mimo jiné preferenci vozidel integrovaného záchranného systému a městské hromadné dopravy. Dále se snaží o zajištění bezpečnějšího provozu na světelně řízených křižovatkách, díky varování ostatních řidičů před průjezdem na červenou.

Na pracovišti zhlédnou zájemci tzv. Back office, což je centrální řídící prvek C-ITS systémů BKOM nebo vozidlo vybavené komunikační jednotkou.

10:00 - 11:00

Partnership / Cimburkova 12, Brno, 612 00

EXKURZE: Teplárny Brno – Červený mlýn

FREE Last 10 tickets

Návštěvníci si prohlédnou nejmodernější provoz Tepláren Brno. Jde o energetické centrum spojující výrobu tepla, výrobu elektřiny, akumulaci tepla a celé technologické „soukolí“ pracuje také jako součást regulace pro ČEPS (Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu). Zařízení na Červeném mlýně může poskytovat jak regulační energii, tak minutovou zálohu do 15 minut (a to jak směrem dodání energie do sítě, tak i její rychlýodběr při přebytku elektřiny).

Vchod je z ul. Sportovní, před budovou je parkoviště. Sraz účastníků bude na parkovišti – vstupní budova je nyní v rekonstrukci.

10:15 - 11:15

Partnership / Josefská 17 (za OC Letmo), Brno, 602 00

EXKURZE: Technické sítě Brno

FREE Last 2 tickets

Účastníci exkurze nahlédnou do prostor sekundárního kolektoru v historickém jádru města Brna. Absolvují cca 800metrový okruh kolektorem. Na závěr prohlídky nahlédnou do šachty primárního kolektoru. Exkurze pojednává o tom, co všechno je v kolektorech vedeno za jakých podmínek, jak se provádí kontroly a jakým systémem je kolektor monitorován a co vše se sleduje.

10:30 - 11:30

Partnership / Technická 10, Brno, 616 00

EXKURZE: FEKT VUT

FREE Last 5 tickets

Účastníci navštíví laboratoře Ústavu elektrotechnologie na VUT Brno. Zástupci ústavu představí výzkum a vývoj lithium-iontových baterií, jejich měření a testování, ukážou laboratoře simulací, 3D tisku a skenování, kde se reálná data aplikují na složitější systémy např. výzkum bezpečnosti bateriových uložišť. Na závěr exkurze se účastníci podívají do laboratoří, které se věnují výzkumu a testovaní fotovoltaických panelů.

11:00 - 11:30

Partnership / Purkyňova 656/123, Brno, 621 00

EXKURZE: CEITEC VUT

FREE Last 8 tickets

Návštěvníky exkurze čeká prohlídka čistých laboratoří CEITEC Nano, které poskytují přístup k technologickému vybavení pro výzkum v oblasti nanotechnologií a materiálových věd. Výzkumná infrastruktura je soustředěna do 4 sdílených laboratoří, které nabízí kompletní procesy přípravy a charakterizace nanoobjektů, a to až na subnanometrovou úroveň, v bezprašném prostředí a s vysokou provozní čistotou.

Unikátnost laboratoří spočívá v možnosti takzvaného „otevřeného“ či „samoobslužného“ přístupu. Využít ucelený komplexu zařízení mají totiž nejen vědecké týmy CEITEC, ale i další uživatelé z akademické aprůmyslové sféry.

11:00 - 12:00

Partnership / Renneská třída 787/1a, Brno, 639 00

EXKURZE: Brněnské komunikace

FREE Sold out

V prostorách společnosti Brněnské komunikace a.s. se návštěvníci podívají na Centrální technický dispečink (CTD BKOM). Na tomto specializovaném pracovišti zajišťuje firma nepřetržitý sběr a zpracování dopravních informací o provozu na komunikacích v Brně. Monitoruje zde dopravu v brněnských tunelech, dohlíží na provoz světelných signalizačních zařízení a optimalizuje ho. Také monitoruje parkovací systémy. Veřejnosti poskytuje aktuální dopravní informace prostřednictvím Dopravně informačního centra Brno (DIC Brno), a to zejména pomocí obrázků z dopravních kamer, poskytováním informací o dopravní situaci, taktéž on-line obsazenosti parkovišť a parkovacích domů zařazených do městského parkovacího systému (MPS).

V druhé části exkurze představí zájemcům pracovníci firmy unikátní evropský projekt C-ROADS, který se zabývá kooperativními inteligentními dopravními systémy (C-ITS). Tato část projektu je unikátní tím, že je implementovaná uvnitř městské aglomerace. Zabezpečuje mimo jiné preferenci vozidel integrovaného záchranného systému a městské hromadné dopravy. Dále se snaží o zajištění bezpečnějšího provozu na světelně řízených křižovatkách, díky varování ostatních řidičů před průjezdem na červenou.

Na pracovišti zhlédnou zájemci tzv. Back office, což je centrální řídící prvek C-ITS systémů BKOM nebo vozidlo vybavené komunikační jednotkou.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše