URBIS SMART CITY FAIR

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Doprovodný program

středa 05.06.2019
09:10 - 09:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Horizon 2020 a Horizon Europe: kontext opatření pro chytrá města a komunity

Mark van Stiphout
Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku

V současné době existuje čtrnáct projektů Lighthouse pro chytrá města a komunity, které jsou financovány v rámci výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020. Projekty Lighthouse dohromady zahrnují 40 měst, kde probíhají demonstrační činnosti vedoucí k energetické transformaci, a 53 spolupracujících měst, která získávají zkušenosti z těchto postupů. Jaké zkušenosti jsme získali během šesti let od implementace těchto výzev? Jak se do nich zapojit? Jaká jsou dosavadní zjištění a co je v plánu pro nadcházející výzkumný a inovační rámcový program Horizon Europe? Tyto otázky zodpoví Mark van Stiphout.

09:30 - 10:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Město jako dynamický a komplexní přizpůsobivý systém – priorita energie a klimatických výzev

Wolf D. Prix
Spoluzakladatel, Design Director a CEO společnosti COOP HIMMELB(L)AU

Strategie městského rozvoje založené na prioritě energie a klimatických výzev v podání Wolfa D. Prixe, Design Directora a CEO společnosti COOP HIMMELB(L)AU.

10:00 - 13:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Digitální nástroje obcí

Moderátor: Martin Pípa

10.00 Hestego, Zdeněk Doležal, Chytré koše pro chytrá města a obce
10.15 Good Vision, Daniel Štofan, Výhody automatického sběru a analýzy dopravních dat z kamer
10.30 Husquarna, Marek Šnyrych, Tiché město s firmou Husqvarna
10.45 Siemens, David Amienyo, City Air Management Tool – nástroj na zlepšení ovzduší ve městech
11.00 Envitech, Mgr. Pavel Chaloupecký (společnost ENVItech Bohemia s.r.o.), Způsoby využití nízkonákladových senzorů pro monitoring kvality ovzduší v rámci konceptu chytrého města
11.15 SafeTrees, Jan Forejt, Monitoring zeleně ve městech, stromy pod kontrolou
11.30 WorldfromSpace, Mgr. Jan Labohý, Pomoc přichází z vesmíru - satelitní nástroje pro smart cities
11.45 IQ Smart Solutions, Ondřej Durkáč, iMobiliář v rámci chytrých měst.
12.00 ČD Telematika, Jan Hlaváček,
12.15 RCE systems, David Hermann
12.30 Verbgroup, Tereza Dubsky, Předcházení vzniku odpadu
12.45 Omexon GA, Kamil Gross

10:15 - 10:45

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Hodnocení technologií v kontextu energetické transformace

Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder
Research Director, Institute of Technology Assessment, Austrian Academy of Sciences

Evropská unie usiluje o to stát se globálním lídrem v oblasti energetické transformace směřující k dekarbonizovanému hospodářství. Do poloviny tohoto století by měly být skleníkové plyny sníženy o 80–95 %. Toto volá po radikální změně v mnoha oblastech společnosti a je jasné, že energetický sektor zde bude hrát klíčovou roli. Z dlouhodobého hlediska transformace energetického systému bude zahrnovat nové technologie a infrastrukturu, ale také nové instituce a společenské vztahy. Taková transformace dalece přesahuje posun v palivovém mixu nebo nahrazení dominantních technologií. V této prezentaci promluvím o významu hodnocení technologií v kontextu energetické transformace. Budu obhajovat, že je životně důležité identifikovat škodlivé vedlejší efekty, možná rizika a systémové nesrovnalosti od prvopočátků dále, abychom informovali pracovníky s rozhodovací pravomocí a následně zvýšili společenskou hodnotu inovací v energetickém systému.

10:30 - 11:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Chytrá řešení pro bezpečné zásobování vodou – podpora správných rozhodnutí při plánování a provozu vodovodů

Zdeněk Sviták
Business Area Manager, DHI

Matematický model vodovodního systému umožňuje efektivně podporovat správná rozhodnutí provozovatele a správce s cílem zabezpečit bezpečnou dodávku kvalitní vody spotřebitelům. Typické řešené úlohy jsou zaměřené na připojování nových odběratelů, nebezpečí zhoršení kvality vody při určité manipulaci v síti, minimalizace následků, pokud do vodovodu pronikne kontaminace, postup při plánování výluk. Další významnou oblastí je podpora vyhledávání úniků vody. V příspěvku budou představeny programy DHI WATERNET Advisor a Monitor úniků, které umožňují jednoduché a efektivní využívání moderních technologií pro zajištění kvalitního a efektivního zásobování vodou.

10:30 - 11:00

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Chytré čtvrti

Replikační workshop “UČÍME SE OD TĚCH NEJINOVATIVNĚJŠÍCH” – přivítání a úvod do replikace

Moderátor: Mario Gualdi (ISINNOVA)

Řečníci: Judith Borsboom (EIP-SCC), Brooke Flanagan (EUROCITIES), Loriana Paolucci (ISINNOVA), Joanna Tobolewicz (City of Gdańsk)

Úvod do replikačního workshopu a panelová diskuse na probíhající replikační proces v Evropě.

10:30 - 13:30

Pavilon G2 - severní křídlo / City:One arena

Chytré investice

Domácí inovace obcí i firem lze podpořit nasazením digitálních služeb samospráv. O tom, jak nastavit celou koncepci, tj. role a architekturu, národní cíle a dotační programy přijdou prezentovat a diskutovat přední zástupci konceptu Smart City v ČR a dotčených agend, zástupci měst, aktivních občanů a studentů, ale i zástupci významných inovací ve veřejné správě. Výsledkem diskuze na URBIS bude poziční dokument s doporučeními pro strategii státu v oblasti Smart City i s ohledem na plánované aktivity ve V4 či programové období 2021–2027.

11:00 - 11:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Český ostrovní dům: Energetická soběstačnost čištění a zásobování vodou na obecní úrovni: Od zálohy k vlastní výrobě potřebné elektrické energie

Pavel Podruh
CEO Český soběstačný dům

V ČR se průměrně vyrobí 48 % veškeré elektrické energie z uhlí. Na jednu stranu je snaha o čistší nakládání s vodou, zároveň jsou ale často tyto snahy poháněny značně nečistou elektřinou. V příspěvku bude představena vlastní koncepce bezpečného zálohování elektrické energie obecní ČOV v Arnoštově, s možností budoucího rozšíření o výrobu elektrické energie. Projekt Český soběstačný dům dlouhodobě buduje platformu odborníků, kteří společně navrhují šetrnější provoz budov a infrastruktury. Kromě jiného projekt získal nejvyšší ocenění Evropské komise za ekologické inovace v energetice nebo Social Development Goals Award od Centra OSN v Praze a Asociace společenské odpovědnosti ČR.

11:00 - 12:45

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Energetická politika

Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-innovation

Panel I: Věda se potkává s obnovitelnými zdroji

Místní a regionální výzkumní pracovníci stručně prezentují cíle svého výzkumu, diskutují o svých zkušenostech ve výzkumu obnovitelných energií a o jejich budoucích dopadech na energetický system jako takový.

Panelisté:
1. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické Brno,
Téma: Baterie budoucnosti

2. Cina Foroutan-Nejad, PhD, Vědecký spolupracovník SoMoPro, CEITEC-MU Brno,
Téma: Udržitelný výpočetní průmysl v roce 2040 a dále

3. Ing. Radek Fujdiak, PhD, Fakulta telekomunikací, Vysoké učení technické Brno,
Téma: energetické systémy inteligentních měst a otázky zabezpečení ICT

4. MSc. Johannes Kathan, AIT Rakouský technologický institut,
Téma: Národní projekty bateriových systémů jako akumulátorů energie (Rakousko)

5. Mgr. Jakub Holovský, PhD, docent, ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrotechnologie
Téma: Budoucí vysoce efektivní tandemové fotovoltaické technologie

6. RNDr. Vladislav Martínek, vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí týmu PV Forecast (předpověď osvitu), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ĆVUT v Praze
Téma: Přesná předpověď lokálního slunečního ozáření za použití kamerového snímače oblohy – naděje pro integraci fotovoltaiky jako stabilní součásti rozvodné sítě

Panel II: Obnovitelné zdroje se potkávají s politikouV souladu s cílem EU zmírnit dopady klimatických změn adaptačními opatřeními, zaměřenými jak na zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů GHG, tak i na zlepšování kvality ovzduší, který energetický systém je pro splnění těchto cílů nejvhodnější? Panelisté uvedou a budou sdílet zkušenosti z jejich měst a regionů.
Panelisté:

1. DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA, rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií,
Téma: Rozvoj národních projektů a výzkumných programů s orientací na úkoly

2. Javier Gómez Prieto, PhD, Vědecký pracovník, Společné výzkumné středisko, ISPRA
Téma: Inteligentní specializace s dopady na energetiku – propagace a objevy inovací na nižší než celostátní úrovni

3. Todor Galev, PhD, Centrum pro studium demokracie (Technologie & Inovace)
Téma: Překážky řízení energetické transformace v EU: zjištění a závěry z projektu ENABLE.EU

4. Ing. Jaroslav Klusák, PhD, Energetický manažer, město Litoměřice; Rada pro udržitelnou energetiku vlády ČR, a předseda Sdružení místních energetických manažerů (Česká republika).

5. Martin Mikeska, Vedoucí sekce Média a komunikaceKomora obnovitelných zdrojů energie
Téma: Klimatická strategie a strategie obnovitelných zdrojů energie v ČR

11:15 - 11:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Současná výzva: SMART Česko

Rut Bízková
Řešitelka projektu k tematice Smart City SMO ČR

Výzva, o kterou dnes jde, je SMART ČESKO – nejen novými technologickými nástroji vytvořit dobré podmínky pro život lidí v naší zemi. Naplňovat to, co potřebujeme dlouhodobě – udržitelný rozvoj ve prospěch nás všech, prosperující zemi, odolnou společnost. 

11:30 - 11:50

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Smart Urban Ecosystem

Pavel Vokač
OMS - Lighting

CITYTHINKING, Španělsko ve spolupráci s OMS, Slovensko prezentují přístupy k rozvoji SMART CITIES v globálním měřítku.
CITYTHINKING, SL, Sevilla (CTTK)– je mezinárodní „Cross Industry Alliance“ zaměřena na projektování urbanistických konceptů nových měst, rozsáhlých nových obytných celků a redesignu stávajícího urbánního prostoru, a to ve vztahu k novému paradigmatu 21.století v sektoru „HOUSING“ – masivního přemísťování obyvatel do měst a dosažitelnosti bydlení. Klíčové produkty CTTK jsou: koncept SUE- Smart Urban Ecosystem a SW nástroj PSP- Parametric Smart Planning.
Naše cestovní mapa „CITY/TERRITORY– DISTRICT- HOUSING“ definuje 3 kroky vývojové zralosti během návrhu města. Návrh nového města označujeme jako „programování města“ (City Programing) na principech multikriteriálního hodnocení škály obecných a klientkých KPIs, variantních scénářů vždy s dopady do ekonomiky projektů (zajištění dostupnosti produktu HOUSING pro masivní klientelu).
Jedná se o CITY/TERRITORY SOLUTIONS- řešení pro město a území, DISTRICT SOLUTIONS - řešení pro primární rozvoj masivního bydlení a souvisejících služeb v městkých čtvrtích a část HOUSING – pracující s principy standardizace v designu i produkci/výstavbě vlastních bytových jednotek.
Kvalitní uzemní plánování koreluje následně s principy a funkcionalitami SMART z konceptu CITYSYS (OMS).

11:30 - 12:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Cirkulární ekonomika ve vodohospodářské praxi: Využití čistírenských kalů pro čistý pohon městské dopravy

Soňa Jonášová
CEO and founder INCIEN

V Brně na podzim 2018 vyjel do ulic první autobus poháněný bioCNG vyrobeným z čistírenských kalů. Pilotní projekt sklidil úspěch, předčil očekávání a stal se vzorem pro další česká města. Štafetu po Brně přebírá Praha a plánuje ozelenění dopravy, a kromě kalů využití i bioodpadů z domácností a průmyslu. Cirkulární ekonomika stojí na propojení témat energetiky, využití zdrojů a synergických principů. Seznámíte se jak se samotným tématem, tak s konkrétními příklady a jejich výsledky testování v praxi.

11:30 - 12:30

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Chytré čtvrti

Replikační workshop “UČÍME SE OD TĚCH NEJINOVATIVNĚJŠÍCH” – 1. kolo

Formát workshopu je navržen tak, aby umožnil dozvědět se co nejvíce o inovativních projektech ve městech napříč Evropou. Můžete si vybrat z několika kulatých stolů. Ať už se zajímáte o energetiku, dopravu nebo ICT, vždy si najdete projekt, který vás bude zajímat.
Zástupci vzrorových projektů (Lighthouse projects) vám umožní nezbytný vhled do procesu implementace, stejně tak poskytnou technické detaily projektů. Půjde-li všechno hladce, replikační workshop by mohl být vaším prvním krokem směrem k úspěšnému napodobení ve vašem městě. Replikační workshop je zaměřen zejména na zástupce měst, vítáni jsou ale také zástupci z podnikatelské a akademické sféry.

11:45 - 12:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Legislativní trendy v EU a jejich implementace do českého právního rámce

Dr. Ondřej Beneš, MBA, LLM
EurEau, zástupce České republiky na valném shromáždění, člen představenstva

Udržitelnost hospodaření s komunálními odpadními vodami, inovace v čištění odpadních vod, hospodaření s kaly a obnova zdrojů, znečisťující mikrolátky. Klíčovým tématem přednášky bude určení klíčových ukazatelů výkonnosti pro obce a města a dopad digitalizace na řízení vodní infrastruktury.

13:00 - 13:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Aktuálně projednávané evropské návrhy v oblasti vodního hospodářství

Helena Kostohryzová
The Permanent Representation in Brussels

Ochrana a udržitelné využívání vodních zdrojů se stává jednou z priorit nejen v regionu střední Evropy, ale v celé EU. V současné době jsou v oblasti vodního hospodářství projednávány dva legislativní návrhy: jeden reviduje směrnici o pitné vodě, druhým je nový návrh na stanovení minimálních požadavků pro opětovné využívání odpadních vod pro zavlažování. Voda však bude v evropském kontextu rezonovat i v nadcházejících letech, kdy se očekávají nové iniciativy navazující na vyhodnocení dosavadního plnění evropské legislativy v oblasti vody. Příspěvek shrne současný stav projednávání legislativy a výhled na to, co nás čeká v dalších letech.

13:15 - 14:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Tvorba chytrého města: co jsme zjistili během prvních let projektu RUGGEDISED, ukázka chytrých řešení RUGGEDISED

Moderátor: Ruud Schuthof (ICLEI)
Panelisté: 1. Carina Aschan (City of Umeå, Sweden), 2. Katelien van den Berge (City of Rotterdam, Netherlands), 3. Jakub Rybář (City of Brno, Czech Republic)

První část setkání bude věnována diskuzi zaměřené na téma plánování chytré čtvrti a zkušeností získaných díky výzvám, kterým čelila města v rámci projektu RUGGEDISED. Pozornost bude zaměřena na počáteční kroky vedoucí k vytvoření chytré čtvrti. Města se podělí o své původní vize a proces zavedení projektu chytrých měst, zmíní úspěchy, ale i neúspěchy, které se jim podařilo překonat.Druhá část setkání bude zaměřena konkrétně na nejpokročilejší chytrá řešení projektu RUGGEDISED jako příklady toho, jaké projekty chytrých měst jsou implementovány ve městech RUGGEDISED Lighthouse.

Potvrzené představení chytrých řešení:
Rotterdam Digital Twin (3D model) – Roland van der Heijden (Rotterdam)
Management poptávky na univerzitě v Umeå – Lisa Redin, Umeå University

13:30 - 14:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Jak HyperloopTT mění budoucnost dopravy

Dr. Sabih Gatea Khisaf
COO společnosti Hyperloop Transportation Technologies

Inovativní, přizpůsobená potřebám lidí, udržitelná – taková je budoucnost dopravy. Představte si, že levitujete v tubusu, v němž je téměř vakuum, a pohybujete se rychlostí zvuku. Tato budoucnost se děje právě teď díky průlomové technologii zvané Hyperloop. Potřeba nových a ekologických způsobů dopravy je větší než kdy předtím, zejména řeší-li globální problémy, jako je dopravní přetížení, škodlivé emise, nebezpečné nehody a nedostatečná nabídka bydlení. Jakožto první světový ekosystém založený na dobrovolné spolupráci, oceněný Světovým ekonomickým fórem jako technologický průkopník, utváří HyperlopTT budoucnost práce a mění dosavadní modely dopravy. Je nás 800 po celém světě, stále však hledáme talenty, kterým nechybí vášeň a zanícení a kteří nám chtějí pomoci dosáhnout našeho cíle.

13:30 - 14:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Vše se digitalizuje – KOMUNAL 4.0 čelí výzvám ve vodním hospodářství

Günter Müller-Czygan
HST Systemtechnik GmbH & Co. KG

Od roku 2013 se používá pojem Průmysl 4.0 pro digitální revoluci, zahrnující transformaci jednoduchých zařízení na samořiditelné produkční celky, tj. na tak zvané Smart Machines. (CPS = Cyber Physical Systems). Stále více jsou tyto struktury diskutovány také v komunální sféře, konkrétně ve vodním hospodářství. Předmětem dotačního projektu Komunal 4.0 je vytvořit analogii k Průmyslu 4.0 se zaměřením na definici základních parametrů digitální platformy pro návrh, výrobu, řízení a financování vodohospodářské infrastruktury s využitím buďto stávajících zařízení nebo nasazením nových technologických prvků.Na dokreslení teoretických modulů budou představeny pilotní projekty na reálných vodohospodářských systémech.

14:00 - 14:45

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Kontext evropské interoperability a platforma JoinUp

Jean Paul DE BAETS
Projektový manager Join-Up (DG Informatics, ISA2)

Program ISA2 Evropské komise podporuje rozvoj digitálních řešení, která umožňují veřejným správám, společnostem a občanům v Evropě těžit z interoperabilních přeshraničních a meziodvětvových veřejných služeb. Ve svém projevu vysvětlí programový manažer Jean-Paul De Baets, proč je interoperabilita při budování digitálních měst klíčová, a představí způsob, jakým mohou řešení programu ISA2 pomoci obcím v procesu digitalizace.

14:15 - 16:15

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Energetická politika

Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-innovation

Panel III: Obnovitelné zdroje se potkávají s privátním sektorem

Zástupci podnikatelské sféry a vědci, kteří pracují s průmyslem, prezentují svůj pohled na věc a diskutují o nových obchodních modelech, které dovolují digitální a decentralizovaný energetický systém, ale i o způsobech, kterými takový systém mění trhy s energiemi.
Panelisté:

1. Javier Gómez Prieto, PhD, Vědecký pracovník, Společné výzkumné středisko, ISPRA
Téma: Vlajková zpráva JRS „Města se zaměřením na inovace“

2. Arch. Dipl.- Ing. Ernst Rainer, MSc, Vedoucí URBA Research, Technologická univerzita v Grazu
Téma: Výzvy inteligentních městských oblastí s důrazem na udržitelný rozvoj měst

3. MSc. Johannes Kathan, AIT Rakouský technologický institut
Téma: Skladování energie v bateriích: Od nápadů k implementaci (Koordinování výzkumných projektů v oboru integrace systémů skladování elektřiny do energetického systému)

4. Dipl.-Ing. Robert Hinterberger, Výkonný ředitel, New Energy Capital Invest GmbH
Téma: Nové obchodní modely a schémata financování pro realizaci inovativních energetických projektů a projektů městského rozvoje: Informování širšího okruhu zúčastněných (vč. veřejných služeb, provozovatelů infrastruktury, vývojářů projektů) a veřejných činitelů (obce, národní ministerstva)

5. Petr Chládek, Ředitel, Jihomoravské inovační centrum (JIC)
Téma: Inovační potenciál jižní Moravy a výzvy v energetice

6. DI Ghazal Etminan, M.Sc., Business Developer, Research Engineer, Business Unit of Sustainable Cities and Regions, AIT
Téma: Nízkouhlíkové akční plánování jako transdisciplinární a mnohostranný proces

7. Fady Al-kheir, Partner a Ředitel pro strategii ENERGON Holding a.s.
Téma: Technologické inovace a celosvětová energetická revoluce

Panel IV: Obnovitelné zdroje se potkávají se zákazníky-výrobci uživateli

Decentralizovaná energetická řešení přináší vyšší kontrolu a pobídky pro chování jednotlivců. Panelisté budou diskutovat o přínosech spojených s obnovitelnými zdroji pro širší společnost. Oprávnění koncových uživatelů vyrábět energie, čímž z nich vzniknou klíčoví hráči a účastníci v energetickém systému (zákazníci-výrobci), se může někomu líbit, ale ostatním nikoliv. Jak může tento systém pracovat co nejlépe pro každého?


Panelisté:

1. Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder, Institut hodnocení technologií Rakouské akademie věd
Téma: Transformace energetického systému směrem k vyšší udržitelnosti a na inovace orientované metody hodnocení technologií (TA).

2. DI Christoph Gollner, Plusové energetické čtvrtě a sousedství pro udržitelný městský rozvoj, Evropské a mezinárodní programy (EIP)
Téma: Program pro plusové energetické čtvrtě jako společná iniciativa několika evropských zemí pro podporu měst při energetické transformaci

3. Mgr. Oldřich Sklenář, Produktový & projektový manažer, MOOG Brno
Téma: Česká republika a obnovitelné zdroje

4. Hans-Martin Neumann, urbanista (Berlínská komora architektů), Deputy Coordinator, EERA Joint Program Smart Cities, AIT
Téma: Chytrá města a komunita: rozvoj inovačního partnerství

5. RNDr. Jan Hollan, PhD, výzkumník, autor, profesor Ústav pro studium globálních změn (AV ČR)
Téma: Změny klimatu a obnovitelné energie

14:30 - 15:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Chytrá řešení vznikají při chytrém plánování – komplexní pohled na řešení odvodnění měst

Milan Suchánek
Business Area Manager, DHI

Správným a předvídavým plánováním lze předejít mnoha potenciálním problémům (nejen ve vodním hospodářství) souvisejících s rozvojem měst. Z pohledu odvodnění je nejdůležitější informace o vodním režimu ve městě, která vstupuje do plánování urbanizace tak, aby voda přinášela městu užitek a neškodila. Příspěvek, na ukázce projektu, představuje vodohospodářské výstupy projektů odvodnění měst, jako např. jsou rizikové oblasti potenciálních zátop při přívalových deštích nebo oblasti s vodohospodářsky limitujících podmínek pro novou výstavbu, které je možno pro tento účel vytvořit a jejich použití.

14:45 - 15:15

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Brno ID jako středoevropský lídr mezi chytrými městy

Jan Žák, Jaroslav Kacer
Projektový manažer Brno iD, předseda Komise RMB pro chytré a otevřené město

Projekt eshopu městských služeb Brno iD postupně sjednocuje pod jednu střechu přístup ke všem poskytovaným službám subjektů místní samosprávy. Část služeb je online dostupná hned po zřízení účtu. Plná paleta služeb je dostupná pro ty, kteří podstoupí ověření svých osobních údajů, a získají účet typu "full". Uživatelé mohou následně sdílet své údaje i případné slevové nároky vůči zapojeným organizacím. Z pohledu města a jeho organizací je výhodou sdílení společného početného kmene uživatelů (aktuálně na úrovni přibližně 1/4 obyvatel města). Celé řešení je vyvíjené pro město na míru a je vlastněné samosprávou.

15:00 - 16:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Panelová diskuze poradců a koordinátorů projektu Lighthouse: výstavba chytrých čtvrtí a závěry replikačního workshopu

Mario Gualdi (ISINNOVA)
Panelisté: Albert Engels, Carina Aschan, Gavin Slater, Katelien van den Berge, Loriana Paolucci (project RUGGEDISED), Sonja Stöffler (project Triangulum), Veronika Cerna (project SMARTER TOGETHER, tbc)

Panelová diskuze zaměřená na zkušenosti lídrů odolných měst s postupy výstavby chytrých čtvrtí. Jaké jsou bariéry implementace projektu? Co odlišuje úspěšné projekty od těch méně úspěšných? Jak se z těchto projektů poučit, zajistit jejich funkční replikaci a použití ověřených postupů? Zároveň se budou diskutovat závěry a nejdůležitější zjištění z replikačního workshopu „UČÍME SE OD TĚCH NEJINOVATIVNĚJŠÍCH“.

15:15 - 15:45

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Brno Urban Grid – spolupráce města a společností

Ondřej Mulíček, Jan Zvara
CEO společnosti Altimapo, Magistrát města Brna, vedoucí oddělení dat

Brno Urban Grid (BUG) je aplikace, která umožňuje jednoduchou vizualizaci a analýzu několika typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Je to jednoduchý a otevřený nástroj pro rychlé a jasné analýzy prostorové situace. Aplikace používá čtvercovou síť o velikosti buňky 250×250 m, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Z jednotlivých čtvercových buněk mohou být propočítávány informace o různých prostorových jevech, jako je počet obyvatel, rozloha zastavěného území nebo rozloha maloobchodní prodejní plochy. Klíčovým rysem aplikace je její otevřenost, jednoduchost k užívání a interpretační jasnost.

16:00 - 16:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Smart City Guidance Package (EIP-SCC)

Judith Borsboom-van Beurden

Cílem příručky Smart City Guidance Package je poskytnout veřejné správě měst a obcí, stejně tak jako nevládním organizacím nezbytnou podporu při plánování a řízení projektů Smart City. V prezentaci bude představena příručka a bude popsán její přínos obcím.

17:00 - 18:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Panelová diskuse: Propojování projektových myšlenek se strategickými vizemi

Moderátor: Ing. Jana Zifčiaková, MSc., M.A.

Panelisté:
Mag. Nora Hampl, PhD cand.
Javier Gomez, PhD
Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder
DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA
MSc. Johannes Kathan
DI Christoph Gollner
Mag. Oldřich Sklenář
Jaroslav Klusák, PhD

Panelová diskuse poskytne souhrn nejdůležitějších témat, které vyvstaly během celého dne na konferenci Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-Innovation, a zdůrazní vztahy (pokud existují) mezi regionálními eko-inovačními přístupy a 1) potenciálním využitím v regionu a 2) potenciálním využití i mimo lokalitu. Pokusíme se o nastavení specifického rámce pro činnosti a specifikování (pokud je to možné), jaký užitek může mít město/region, pokud tyto činnosti vezme za své.

čtvrtek 06.06.2019
09:30 - 11:00

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Chytrá správa

Nové role krajů a MASe

Pavel Nácovský
Moderátor, City:One

V rámci sekce zazní prezentace těchto řečníků: Zita Kučerová (CIRI), Karin Černá (MSK), Liberecký kraj, Ústecký kraj, Milan Oliva (NSMAS). Poté bude následovat diskuze prezentujících.

10:00 - 11:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Počítače, svoboda a soukromí

Richard Stallman
Spoluzakladatel CEO Free Software Foundation

Cesta, kterou se ubírají digitální technologie, ohrožuje naši svobodu - v našich počítačích a na internetu. Jaké jsou hrozby? Co musíme změnit?

10:00 - 11:30

Pavilon G2 - severní křídlo / City:One arena

Sociální podnikání

Vít Skála
Moderátor

Panelisté: Iveta Vrbová, Jakob Hurrle, Karel Rychtář, Jana Smetanová, Lenka Štraubová, Markéta Dubnová

Podpora lokální ekonomiky a integrace znevýhodněných občanů do běžného života prostřednictvím sociálních podniků. Jak budovat ekosystém služeb poskytovaných místními sociálními podniky, jak je nastaveno prostředí sociální ekonomiky v ČR, jak budovat vztah mezi sociálními podniky a samosprávou?

10:00 - 12:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Sdílení zkušeností mezi ministerstvy V4+

Moderátor: David Bárta

Ministerstva zemí V4 a Slovinska odpovědná za agendu Smart City budou hovořit o vzájemné spolupráci, podpoře společného trhu zemí CEE a standardních inovacích veřejných služeb (IPS). Na základě Společného prohlášení o spolupráci v oblasti inovací podepsaného 5. března 2019 v Bratislavě se vyjádří k prvním krokům společného plánu IPS.

František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Piotr Siewierski, Vedoucí Odboru městské politiky, Úsek rozvojových strategií, Ministerstvo investic a rozvoje Polské republiky
Maciej Kawecki, Ředitel Úsek správy dat, Ministerstvo digitalizace Polské republiky
Miriam Letašiová, generální ředitelka sekce podnikatelského prostředí a inovací, Ministerstvo hospodářství SR
Samu Semerey, Lechner Consulting, Maďarsko

10:30 - 11:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Riziková analýza a digitalizace ve vodárenství

Mgr. jiří Paul, MBA
CzWA - Member of the Board CEO VAK Beroun

Riziková analýza je nejen nová legislativní povinnost, ale i úplně nový přístup k provozování vodovodů, zejména zajištění bezpečnosti a plynulosti výroby a distribuce pitné vody. Stejně tak digitalizace je poměrně novým tématem ve vodárenství, zdaleka ne tak rozšířeným, jako v jiných průmyslových oborech. Co mají společného? Dají se vzájemně propojit a využít? Jak zavádět nové technologie v prostředí, kde se jen těžko vyčísluje ekonomická návratnost?

11:00 - 11:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Co udělat, aby chytrá města neměla hloupá řešení pro vodu

Ing. Jiří Vítek
CEO JV PROJEKT VH

Adaptace na změnu klimatu měst stojí zejména na ohleduplném a šetrném přístupu k vodě, který reprezentují prevence proti záplavám a prevence proti suchu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). MZI je soubor systémových opatření a přístupů s měřitelnou účinností. Plán adaptace na změnu klimatu prostřednictvím MZI je koncepční dokument, který městům dává návod, jak tato opatření a přístupy zadávat, schvalovat, realizovat, vymáhat, přebírat, provozovat, měřit a vyhodnocovat. Proto je v současnosti pro města nenahraditelným a nepostradatelným.

11:00 - 11:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Otevřená data z pohledu národní úrovně v praxi

Jakub Malina
Národní koordinátor otevřených dat, Ministerstvo vnitra ČR

Jaké aktivity dělá ministerstvo vnitra na poli otevřených dat? Co nového se událo a co se chystá? A jak na tom vlastně Česká republika v otevřených datech je? A jak se do otevírání dat můžete zapojit vy? Na tyto, ale i další otázky uslyšíte odpovědi v přednášce hodnotící stav otevřených dat v ČR.

11:30 - 12:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Akční plán hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

doc. David Stránský
Chair at CzWA

Zpracování Akčního plánu HDV vychází přímo z požadavků Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2017), který je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Hlavním cílem Akčního plánu hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (HDV) je vytvořit rámec, který umožní zlepšení vodního režimu urbanizovaných území za účelem jejich adaptace na klimatické změny a zvýšení kvality života v nich. Hlavní zásadou řešení je multioborový přístup, jehož účelem je propojit hospodaření se srážkovými vodami s územním plánováním, krajinným plánováním, dopravním plánováním ad., tak, aby se udržitelné hospodaření s vodou stalo součástí městského rozvoje.

11:45 - 12:00

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Energetická politika

Měření tepla v praxi

Ivo Müller
Vedoucí oddělení energetiky DEA Energetická agentura, s.r.o.

Ing. Ivo Müller pracuje v oblasti energetiky více jak 20 let, v jeho praxi dominujeřešení problematiky provozu energetických soustav, měření a regulace, vlastníměření a rozvoj SMART systémů. Z pohledu SMART je klíčovou disciplínou správně stanovit měření a vyhodnocování. V přednášce se chce věnovat měření, zejména měření tepla, úskalí a rizika spojenás tímto měřením a vyhodnocováním, příklady z praxe (pozitivní i negativní).

11:45 - 13:30

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Chytrá správa

Digitální Česko a Smart City – systém řízení a financování inovací

Pavel Nácovský
Moderátor

Smart City vyžaduje řízení ze strany státu, neboť je nutné správně nastavit národní cíle a související dotační možnosti. O těchto možnostech a aktivitách klíčových stran budou diskutovat jejich zástupci - Digitální Česko, ICT Unie, kraje, obce, MAS a další. Dalšími tématy jsou příklady užití Digitální technické mapy, Referenční architektura pro Smart city (RASC) a legalita ve Smart City.
Prezentace: Martin Tax, hlavní architekt Digitální Česko: Referenční architektura a rezortismus, koordinační role vládního zmocněnce v územních veřejných službách.
Diskuze: prezentujících a Jiří Krist (NSMAS), Vít Skála (MAS Humpolecko).

12:00 - 13:30

Pavilon G2 - severní křídlo / City:One arena

Zdravé bydlení a bezpečný urbanismus

Jan Fibiger
Moderátor

Panelisté: Tomáš Vanický, Ondřej Bízek, Tomáš Vácha a Lenka Udrijanová

Chytré bydlení nemusí být vždy zdravé. O moderních stavbách a jejich dopadech na zdraví obyvatel i eenrgetickou soběstačnost budou hovořit Tomáš Vanický (CPD), Ondřej Bízek (stavitel a projektant), Tomáš Vácha (UCEEB) a další.

12:30 - 12:45

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Energetická politika

CitiSys – inteligentní řízení osvětlení

Alexander Gaevski
Předseda dozorčí rady ELKOV elektro a.s.

Déle než 3 roky pracoval jako Country manager pro GE Lighting pro ČR. Zakladatel divize Elkov Lighting, kterou vede a která má na starosti instalace smart řešení v oblasti osvětlení. Společnost ELKOV Elektro je strategický partner inteligentního řízení osvětlení CitySys, které bylo oceněno Ministerstvem průmyslu a obchodu jako jedno z nejlepších Smart City řešení v ČR a SR. Společnost je členem Hospodářské komory ČR i Czech Smart City Clusteru.

13:00 - 15:00

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Voda

Přednášky

Oběhové hospodářství jako výzva pro všechny – obce, firmy v oblasti nakládání s odpady i pro navazující recyklační průmysl
– RNDr. Miloš Kužvart, ČAObH

Využití TAP v multipalivových kotlech, Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
– Ing. Rostislav Čáp

Oběhové hospodářství v praxi, SUEZ Využití zdrojů, a.s.
– Dipl. Ing. Zdeněk Horsák

Pražské služby, a.s. - představení společnosti, Pražské služby, a.s.
– Ing. Jan Svátek

Energetické centrum recyklace Rapotín, EF-Group, a.s.
– Tomáš Voltr

Autovraky a obce, Metalšrot Tlumačov a.s.
– Ing. Ivan Vávra – podnikový ekolog

Závěrečná diskuse v rozsahu 30 minut.

13:00 - 16:00

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Energetická politika

Informativní setkání Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC EC)

Srdečně vás zveme na informativní setkání JRC, na kterém bychom rádi informovali české vědce a vědeckou komunitu, stejně tak jako exekutivu o možnostech podpory vědy, kterou JRC poskytuje Evropské unii a jejím členským státům. Setkání se zaměří na nedávné aktivity a možnosti spolupráce na institucionální i individuální úrovni vč. odborné přípravy a pracovních příležitostí pro místní vědce. Cílovou skupinou jsou vědci, řídící pracovníci i politiky.

13.30–14.15 Seznámení s JRC
14.15–14.45 Otázky a odpovědi
14.45–15.00 Přestávka
15.00–15.30 Příležitosti pro české vědce – zaměstnání na dobu určitou, odborná příprava, stáže, neplacené praxe
15.30–16.00 Otázky a odpovědi

13:30 - 13:45

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Smart City Vienna

Dominic Weiss
TINA Vienna

Vídeňský přístup k tématu Smart City je založen na minimalizaci využívání zdrojů tak, aby byly maximálně redukovány emise CO2. Zároveň koncept Smart City Vídeň znamená potvrzení a další zvyšování vysoké životní úrovně a sociálního zapojování ve Vídni. V neposlední řadě, Smart City Vídeň znamená změnu založenou na inovacích, aktivní organizaci a, kde je to nutné, rozvoj nových forem distribuce veřejných a soukromých služeb. Strategický rámec současného konceptu Smart City Vídeň je zaměřen na všechny cílové skupiny města: obyvatele Vídně, podniky, neziskové organizace a v neposlední řadě i na samotný veřejný sektor. Vídeň sama sebe vnímá jako zodpovědnou a podnětnou metropoli v evropském i světovém měřítku.

14:00 - 15:30

Pavilon G2 - severní křídlo / City:One arena

Digitální dovednosti

Moderátor: Eliška Hájková

Panelisté: Eliška Bartošová, Tomáš Vácha, Miroslav Hřebecký a Antonín Vacek

Digitální dovednosti a místa, kde je získat. Diskuze bude vedena nejen nad novými formami vzdělávání, ale i novými rolemi knihoven coby míst pro podporu lokálních komunit a center vzdělávání. V panelu budou diskutovat Eliška Bartošová (MUNI), Tomáš Vácha (UCEEB), Miroslav Hřebecký (EduIn), Veronika Tupá (Mladí občané, tbc), a Jiří Bréda (MiseHero).

14:00 - 15:30

Pavilon G2 - severní křídlo / Pódium Chytrá správa

Praxe zpracování Smart City strategií měst

Miroslav Šafařík
Zpracovat strategii a nechat si zpracovat strategii jsou dvě odlišné věci. O pozitivech a nástrahách zpracování strategií smart city budou hovořit:
Michal Bačovský Odborný garant koncepce Smart City, Žďár nad Sázavou,
Kateřina Vosičková, energetik, a Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů města Prostějov,
Roman Mráz, předseda Komise Smart City města Příbram.

14:15 - 14:30

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Pardubice, Česká republika

Petr Kvaš
Náměstek primátora

Pardubice jsou lídrem ve strategii parkování, v současné době zajišťují monitorovací systém 4150 parkovacích míst se 14 potenciálními dodavateli, kteří předložili vyjádření zájmu. Pardubice nyní hledají vhodnou datovou platformu.

14:30 - 14:45

Pavilon G1 - jižní křídlo / Hlavní pódium

Kolín, Česká republika

Michael Kašpar
Místostarosta

Kolín je známý svou Klíčenkou pro školáky, která slouží k identifikaci studentů a pomáhá překonávat administrativní překážky, např. při cestování veřejnou dopravou. Zkušenosti s přijetím tohoto projektu rodiči a školami jsou velmi cenné.

14:30 - 14:50

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Ako budovať SmartCity? Ide to aj inak

Ján Masaryk
OMS lighting

V prezentácii sa budeme venovať praktickým návodom a vysvetleniam ako budovať informačno-komunikačný systém pre SmartCity tak, aby bolo pre mesto či región dlhodobo prínosom. V úvode si predstavíme dostupné technológie, ich prínosy a použitie, zameriame sa však aj na ich negatíva či obmedzenia, aby sme sa nenechali nachytať. Následne sa spoločne zamyslíme nad dlhodobo udržateľnou architektúrou systému pre SmartCity, povieme si čo musí architektúra takéhoto systému spĺňať a prečo je to dôležité pre mesto a všetkých účastníkov implementácie SmartCity. Na záver predstavíme nový prístup k tvorbe ekosystému riešení pre SmartCity a ponúkneme všetkým otvorenú platformu pre budovanie SmartCity na báze otvoreného zdrojového kódu.

16:00 - 16:45

Pavilon G1 - jižní křídlo / Pódium Digitální město

Panelová diskuze: Uplatnění datových platforem ve městech

Moderátor: Lenka Kovačová

1. Benedikt Kotmel (Praha)
2. Jan Zvara (Brno)
3. Michal Bočvarov (Dopravní podnik Ostrava)
4. Pavel Rous (Kladno)
5. Petr Kvaš (Pardubice)
6. Marek Ščerba (VŠB)
7. Michal Jakob (ČVUT)

Co to vůbec je datová platforma? Má nějaké minimální požadavky, nějaký standard? Jaké potřeby měst se dají lépe řešit za pomoci datových platforem? Co vlastně potřebují naše města měřit a k čemu to bude dobré?

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše