Poznáváme kameny: Modrý baryt z Maroka

Modré baryty se nacházejí v lomu Sidi Lahcen, kde je v roce 2012 znovuobjevil polský sběratel. První barytové vzorky ještě téhož roku přivezl na francouzskou výstavu minerálů v St.Marie-aux-Mines, kde pro svou estetickou krásu sklidily velikou pozornost.

Krystaly barytu se vyskytují na puklinách a v dutinách, kde tvoří efektní hrubě lupenité nebo růžicovité srůsty mléčně bílých, namodralých či modrých tabulkovitých krystalů na matrici často pokryté tmavými oxidy železa a drobnými lesklými kalcity. Kombinace barev jsou zde velmi efektní a estetické. Pokud vzorky barytů nemají poškozené krystaly, jsou velmi ceněné a pravidelně je vídáme v mineralogických galeriích.

Tento barytový lom v těžební oblasti Quixane (provincie Nador) je znám již od roku 1908. Byl využíván španělskou těžební společností. A to do roku 1968, kdy byly tyto lokality v oblasti Nador znárodněny a těženy marockou společností. Těžba zde byla až do roku 1980. Modrý baryt byl zde poprvé popsán v 70. letech minulého století.

Sidi Lahcen, Nador, Maroko. Foto: Google Maps

V současnosti v lokalitě nelegálně těží marocké soukromé společnosti a sběratelé. Stále se zde nalézají krásné ukázky.