Brno Autokino

Návštěvní řád Brno Autokina. Přečtete si, co je potřeba dodržovat

Příjezdem do prostor autokina se návštěvník zavazuje řídit jednotlivými body následujícího provozního řádu:

 1. Příjezd návštěvníků na výstaviště je umožněn nejdříve 30 minut před začátkem filmu.
 2. Na místě budou organizátoři pomáhat s parkováním, rozestupy mezi auty jsou 2 metry.
 3. Návštěvníkům je zakázáno vystupovat z vozidla. Pokud již vystoupí, pak s nasazeným respirátorem minimálního stupně ochrany FFP2.
 4. Vjezd a účast je možná pouze s platnou vstupenkou, přičemž jedna vstupenka je pro 1 osobní auto. Na místě nebude možné zakoupit vstupenky!
 5. V autě mohou být lidé tvořící společnou domácnost = rodina. (Děti dle věkového omezení u jednotlivých filmů!)
 6. Mobilní toalety jsou k dispozici a pravidelně je desinfikujeme.
 7. Funkční autorádio je nezbytné pro příjem zvuku. Provozovatel neodpovídá za kvalitu zvuku který bude reprodukován z vlastních autorádií návštěvníků. V prostoru pro sezení jsou reproduktory.
 8. Návštěvník je povinen po ukončení promítání neprodleně opustit areál autokina (areál BVV).
 9. Návštěvník je povinen dbát pokynů organizátorů při vjezdu a výjezdu a také při samotné projekci.
 10. Návštěvník vstupem do prostoru autokina souhlasí s pořízením fotografie v prostorách autokina a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele (pro další PR účely).
 11. Návštěvník vstupem do prostoru autokina souhlasí s dodržováním hygienických pravidel v souvislosti s nařízeními vlády ČR.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat trvale nebo dočasně návštěvníka z prostoru autokina při nevhodném chování a porušení některého z pravidel uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat vstup do prostoru autokina osobě, pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu jakékoliv škody, kterou návštěvník způsobí.
 15. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách autokina.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit datum nebo čas promítání i bez předchozího upozornění. (Například špatné počasí či nezájem).

Provozovatel: Kletch CZ s.r.o., Výstaviště 405/1, Brno 603 00, IČ 29285054, DIČ CZ29285054