Podmínky používání aplikace BVV Trade Fairs a webu iBVV.cz

Stažením a používáním mobilní aplikace BVV Trade Fairs a využíváním webu iBVV.cz (dále jen „Aplikace“) automaticky souhlasíte s těmito podmínkami. Uživatelům se nedovoluje kopírovat či upravovat Aplikaci či její části. Dále se zakazují pokusy o extrakci zdrojového kódu Aplikace, předklad do jiného jazyka či vytváření odvozených verzí. Aplikace, její databáze a další duševní vlastnictví patří společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Veletrhy Brno, a.s. se zavazují, že bude Aplikace co nejvíce užitečná a efektivní. Proto si vyhrazují právo dělat v ní úpravy kdykoliv z jakéhokoliv důvodu. Nikdy však nezmění aplikaci či služby, které poskytuje, bez obeznámení uživatelů se změnami.

Aplikace uchovává nezbytné osobní údaje k poskytování služeb. Je na odpovědnosti uživatele, aby zabezpečil svůj telefon, tablet či počítat a přístup k Aplikaci. Proto nedoporučujeme instalovat neověřené programy či upravovat operační systém. Může to vést k ohrožení zařízení malwarem, viry či jinými škodlivými programy, nabourat bezpečnost zařízení a způsobit, že aplikace nebude fungovat správně či se nespustí vůbec.

Aplikace využívá služby třetích stran, které mají vlastní podmínky používání. Odkazy na tyto podmínky se nacházejí zde:

Uživatel bere na vědomí, že Veletrhy Brno, a.s. nezodpovídají za uživatelovo chování. Některé funkce Aplikace vyžadují aktivní připojení k internetu. Veletrhy Brno, a.s. nezodpovídají za to, že aplikace nefunguje správně, pokud nemáte dostatečné internetové připojení.

Pokud využíváte veřejnou síť Wi-Fi, vždy se důkladně seznamte s podmínkami jejího používání (cena za připojení, poskytované údaje). V případě používání aplikace přebíráte plnou zodpovědnost za poplatky, které jejím používáním vzniknou. Pokud nejste osoba, která platí účet za telefon, vždy požádejte o svolení k používání plátce účtu.

Stejně tak nejsou Veletrhy Brno, a.s. zodpovědné za to, jak Aplikaci uživatel používá. Například pokud se zařízení, na kterém je Aplikace spuštěna, vybije, nezodpovídají Veletrhy Brno, a.s. za nefunkčnost aplikace na daném zařízení.

Uživatel musí mít na paměti, že ačkoliv se společnost Veletrhy Brno, a.s. snaží zajistit, aby byla Aplikace neustále aktualizovaná a data v ní správné, spoléhá také na data od třetích stran. Veletrhy Brno, a.s. tak nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty, ke kterým dojde v důsledku úplného spoléhání se na funkčnost této Aplikace.

Veletrhy Brno, a.s. budou Aplikaci aktualizovat. Aktuální požadavky na operační systém i velikost volného místa v zařízení se mohou liší. Je proto důležité, aby si uživatelé stáhli aktuální software. Veletrhy Brno, a.s. nezodpovídají za to, že bude Aplikace po aktualizaci softwaru zařízení funkční. Pokud uživatel s aktualizacemi nesouhlasí, má právo si kdykoliv odinstalovat Aplikaci.

Zásady ochrany osobních údajů

Veletrhy Brno vytvořily Aplikaci jako bezplatnou, tedy za její používání není účtován poplatek. Možné jsou však nákupy vstupenek či dalších služeb, jejichž cena je vždy jasně uvedena u dané položky.

Tato pravidla slouží k informování uživatelů Aplikace o zásadách shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů. Uživatelé služby jejím používáním souhlasí s těmito pravidly. Shromažďované údaje používáme pouze k poskytování a vylepšování služby, nejsou sdíleny se třetími stranami, pokud k tomu nevyjádříte explicitní souhlas.

Sběr dat a jejich využití

Pro lepší zážitek z používání Aplikace můžeme požadovat určitá osobní data, mezi něž patří jméno, příjmení či e-mailová adresa. Tyto informace budou použity v souladu s podmínkami používání Aplikace.

Aplikace zároveň využívá služby třetích stran, které mají vlastní podmínky používání. Odkazy na tyto podmínky se nacházejí zde:

Log data

Při jakémkoliv používání Aplikace shromažďujeme Log Data. Ta se používají v případě, že se v aplikaci objeví chyba. Tato data mohou obsahovat informace jako IP adresu, název zařízení, verzi operačního systému, nastavení aplikace, datum a čas používání a další statistické údaje.

Poskytovatelé služeb

Za účelem správy Aplikace či jejích úprav může společnost Veletrhy Brno, a.s. oslovit ke spolupráci firmy třetí strany. Stejně tak může tyto společnosti požádat o spolupráci při vytváření statistických dat o Aplikaci. Tyto firmy sice mají přístup k limitovanému množství dat o uživatelích, nicméně nemohou s nimi nijak nakládat.

Odkazy na jiné stránky

Aplikace může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Pokud na ně uživatel klikne, dostává se na web jiné společnosti a řídí se jejími pravidly.

Ochrana dětí

Aplikace necílí na uživatele mladší 13 let. Veletrhy Brno, a.s. vědomě neshromažďují data o lidech mladších 13 let. V případě, že zjistí, že jejich službu využívá mladší osoba, okamžitě její data mažou ze serveru. Rodiče, kteří zjistí, že jejich děti využívají Aplikaci, mohou kontaktovat info@bvv.cz a požádat o smazání dat.

Změny v podmínkách

Veletrhy Brno, a.s. si vyhrazují právo kdykoliv podmínky změnit či upravit. Aktuální verze se bude vždy nacházet na této stránce.

Aktuální znění podmínek je platné k 13. 7. 2021.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů mohou uživatelé kontaktovat info@bvv.cz.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše