SILVA REGINA

SILVA REGINA – lesnictví, myslivost, ochrana lesa hospodařením

Od 8. do 12. dubna 2018 proběhne na výstavišti v Brně další ročník Mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA. Souběžně se budou konat Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy jsou jednou z největších evropských veletržních akcí v tomto oboru, brněnské výstaviště je i v letos vyprodané. Mottem veletrhu SILVA REGINA 2018 je „ochrana lesa hospodařením“. Toto téma se projeví především v doprovodném programu a zahrnuje jak mysliveckou, tak lesnickou část veletrhu.

Koupit vstupenku za 130 Kč


Lesnictví

Lesnická část veletrh SILVA REGINA je umístěna v okolí pavilonu Z, návštěvníci na expozicích najdou například vyvážečky, harvestory, přepravní techniku a vše další, co s lesním hospodařením souvisí. Z vystavovatelů lesnické techniky lze uvést například firmy Forest Meri, Merimex, Hořické strojírny, Umikov, Serviscentrum Vysočina, Topagri, P&L Biskupice nebo Lesnická obchodní. Lesnická část programů se zaměří například na revitalizaci Krušných hor, změny v lesnickém hospodaření v souvislosti s klimatickými změnami, robotizaci v lesnictví. S lesnickou částí SILVA REGINA úzce souvisí s veletrh BIOMASA, expozice vystavovatelů jsou zaměřeny také na zpracování a energetické využití dřevní hmoty. Dobře je zastoupena oblast zpracování palivového dříví.

Odborný doprovodný program zaměřený na lesnictví bude probíhat v sále na galerii pavilonu Z.

Myslivost

Uvnitř pavilonu Z najdou návštěvníci především mysliveckou část veletrhu, lesnickou techniku pak v jeho okolí. Na myslivce čeká především množství prodejních expozic s oblečením, obuví a dalšími potřebami pro myslivost a pobyt v přírodě, lovecké interiéry, samozřejmě také střelné zbraně, nože, optika a střelivo. Zájemci o koupi střeliva by si neměli zapomenout zbrojní pas. Návštěvníci budou soutěžit o loveckou zbraň – tentokrát o opakovací kulovnici HAENEL JAEGER 10. V přízemí pavilonu se myslivecká veřejnost může těšit na oblíbené pódium se zábavným a osvětovým programem, na galerii chystají pořadatelé rozsáhlé výstavy trofejí, obrazů, fotografií a dalších doprovodných expozic. Ve vystavených preparátech by měla být zastoupena zvířata z celého světa, konkrétní zaměření expozice s preparáty bude upřesněno a pořadatelé o něm budou informovat na webu veletrhu. Na galerii pavilonu Z bude umístěn také sál pro odborné lesnické i myslivecké programy. Pro myslivce se například představí kluby Českomoravské myslivecké jednoty, připraveny jsou praktické rady pro myslivecké spolky nebo téma ochrany drobné zvěře a afrického moru prasat. Pro mládež a širší veřejnost se chystá oblíbená lesní pedagogika.

V zábavné části se na pódiu v přízemí pavilonu Z představí také známé osobnosti – například Petr Joo, Vojta Kiďák Tomáško, Dominik Hašek, Aleš Háma nebo Jožka Šmukař. V expozicích na galerii pavilonu Z zavzpomínáme na osobnosti z oblasti lesnictví a myslivosti – Josefa Nečase, Vladimíra Paulištu, Josefa Ressela nebo Jaromíra Tomečka.

Denně bude probíhat vystoupení trubačů, ukázky práce kynologů a sokolníků.

V provozu bude restaurace se zvěřinovými specialitami.

Dřevorubecké soutěže, hod sekerou

Letošní dřevorubecké soutěže STIHL® TIMBERSPORTS® se bude účastnit rekordní počet závodníků, timbersportu budou věnovány celkem 4 dny. V neděli a v pondělí proběhne na travnaté ploše u pavilonu M závod Brněnská sekera, jehož účastníci budou soutěžit v hodu oboustrannou sekerou.

Grand Prix s novou kategorií

Součástí veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA je tradiční soutěž GRAND PRIX, ve které odborná komise ocení nejlepší z přihlášených exponátů. Nově se bude udělovat ocenění SOIL WATER RETENTION FRIENDLY, které dostanou exponáty zlepšující retenční schopnost půdy. Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se touto inovací chtějí zvýraznit vše, co přispěje k udržitelnému hospodaření.

100 let českého lesnictví a myslivosti

Doprovodné výstavy reagují také na největší výročí letošního roku, na 100 let od vzniku České republiky. Na galerii pavilonu Z bude instalována tematická expozice pojednávající o vývoji lesnictví a myslivosti v posledních 100 letech, partnerem této expozice jsou Lesy České republiky, s. p. a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Soutěže pro návštěvníky

Návštěvníci veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA mohou soutěžit o zahradní traktor Stiga Estate 5092 H nebo opakovací kulovnici HAENEL JAEGER 10. Podrobnosti k soutěži najde každý návštěvník také na vstupence. Návštěvníci mohou také hlasovat v anketě Traktor roku a vyhrát zahradní traktor John Deere.

Pro individuální návštěvníky je nejlepší zakoupit vstupenky na webu, nejvýhodnější cenu za vstup mají organizované skupiny nad 15 osob, které mohou navíc 12. dubna navštívit veletrh zdarma.

Výhodná veletržní jízdenka

Pro návštěvníky i vystavovatele zemědělských a lesnických veletrhů budou k dispozici speciální veletržní jízdenky. Jedna přijde na 45 korun a je platná do půlnoci v den označení. Zájemci je mohou zakoupit na pokladnách při všech vstupních místech na veletrhy, tedy u hlavní brány, v pavilonech P, E a G2 a také na volné ploše Z. K dispozici budou též přímo v centru města, například na Hlavním nádraží, takže jízdenku lze využít již při cestě na výstaviště.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše