Katolická charismatická konference

Tisíce lidí se jedou modlit do Brna, na výstaviště

Už za pár dní se areál brněnského výstaviště stane místem s největší koncentrací katolíků na metr čtvereční. Ve středu 11. července tam začíná Katolická charismatická konference, která potrvá do neděle. Organizátoři očekávají zhruba sedm tisíc lidí.

Většina zájemců už je přihlášená, přijet lze ale i bez předchozího ohlášení. Jen ubytování si v tom případě musejí účastníci zařídit sami.

Mottem je letos citát z Listu Efezským: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ Jednotlivé přednášky budou vycházet z 6. kapitoly tohoto listu a s posluchači postupně projdou verše 6 až 10. Úvodní shrnutí tématu zajistí již tradičně karmelitán P. Vojtěch Kodet. 


FAKTA
Katolická charismatická konference v číslech
  • 11.–15. července 2018, BVV
  • očekává se až 7 tisíc lidí
  • pavilon F: zde bude hlavní přednáškový sál s kapacitou cca 5 000 míst a zóna setkávání vč. prodeje knih a dalších materiálů
  • pavilon V: tady bude pro účastníky jídelna s 1 196 místy a soustředí se sem dětský program
  • pavilon G1: adorační kaple, svátost smíření a přímluvná modlitba
  • venkovní prostory: program pro děti formou sportovních her, malování na zem a různých dovednostních soutěží.

Hlavním hostem je letos francouzský kněz P. RenéLuc, který se věnuje především mládeži. V Brně promlouval už před čtyřmi lety, letos jsou do programu konference zařazeny jeho dvě přednášky pro všechny a jedna speciální pro mládež. Životní příběh tohoto kněze a především jeho komplikované dětství přibližuje kniha „Vychoval mě gangster“, která vyšla i česky. Nedávno dokonce v druhém, doplněném vydání.

Naslouchat a čerpat

Poprvé bude mluvit na konferenci provinciál františkánů P. Jakub Sadílek. Jeho páteční přednáška by měla být malou přípravou na svátost smíření, neboť právě pátek bývá na charismatické konferenci tradičně dnem zpytování svědomí.

Závěrečné nedělní slovo „V Duchu Svatém se modlete“ bude mít zase sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství. „Ráda bych v něm zdůraznila, že duchovní zápas stojí na osobním setkávání se s Kristem – tedy na modlitbě. Týká se nejen nutnosti přímluvné modlitby za sebe navzájem a za druhé, ale také setkávání se s Ježíšem ‚mezi čtyřma očima‘,“popisuje. „Duchu Svatému je třeba naslouchat, vnímat jeho výzvy a čerpat od něj sílu pro život a duchovní zápas. Jinak nám hrozí, že všechna naše díla se obrátí v plevel nebo my sami vyhoříme. A naopak, díky poctivému životu s Ježíšem mohou samotná modlitba i naše nejmenší díla přinášet bohaté ovoce,“ doplňuje.

Milion obědů

Konferenční novinkou je letos prezentace projektu Mary’s Meals. Jde o mezinárodní hnutí, které má své podporovatele už i v ČR a které bojuje proti hladu ve světě zaváděním projektů školního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Mary’s Meals začínalo v roce 2002 v Malawi stravováním pouhých 200 dětí. A dnes už sytí každý školní den více než milion dětí napříč čtyřmi kontinenty.

Nedílnou součástí charismatické konference jsou velké mše svaté přímo na výstavišti, které přenáší i TV Noe i Radio Proglas. Dvě z nich budou celebrovat biskupové – českobudějovický Vlastimil Kročil ve čtvrtek a v neděli pak Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.

Kompletní program Katolické charismatické konference najdete zde. 

"Pomeranči"

Dětem od čtyř do patnácti let je určena paralelní dětská konference, kde mají svůj duchovní program, bohoslužby, ale i prostor na hry. Děti jsou rozděleny do skupinek podle svého věku a starají se o ně dobrovolníci – mladí lidé, kterým kvůli jejich oranžovým tričkům nikdo neřekne jinak než „pomeranči“. 

Zdroj: Katolický týdeník - Tomáš Kutil a BVV
Foto: Vít Kobza, konference.cho.cz

Další aktuality z veletrhu

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše