Stavební veletrh Brno

Úspory energií mají zelenou, s dotacemi ušetříte

Navštivte poradenský stánek Státního fondu životního prostředí ČR v pavilonu V. Dozvíte se vše o dotačních titulech, které pomáhají snížit výdaje za energie či pitnou vodu a zlepšují životní prostředí. Dotační nabídku využijí domácnosti, ale i obce, města a jiné veřejné subjekty.

S programem Nová zelená úsporám výhodně zateplíte nebo postavíte dům

Bezpochyby nejznámějším dotačním programem Ministerstva životního prostředí je Nová zelená úsporám, který pomáhá řadu let s financováním energeticky úsporných rekonstrukcí a staveb obytných budov. Je určen především majitelům a stavitelům rodinných či bytových domů a podporuje celé spektrum opatření, která ve výsledku vedou k úspoře energií.

Vedle zateplení, výměny oken a dveří a výstavby nízkoenergetických domů přispívá na solární a fotovoltaické panely či „eko“ vychytávky typu zelených (vegetačních) střech. Částečně uhradí instalaci venkovních rolet či žaluzií nebo výměnu starého topidla za nový ekologičtější zdroj vytápění. Příspěvky šplhají na statisíce korun a získáte je jak při využití dodavatelské firmy, tak při realizaci svépomocí.

Díky dotaci uspoříte i při stavbě či renovaci veřejných budov

Podobný dotační titul má rezort také pro obce, města a další žadatele z řad veřejných subjektů. Z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) podporuje například výstavbu či zateplení škol, školek, nemocničních pavilonů, sportovních hal, budov úřadů a jiných veřejných budov. Dotační nabídka z evropských fondů je v posledním roce stávajícího programového období ještě poměrně široká, dotace lze získat i v oblasti odpadů, hospodaření s dešťovou vodou, na opatření proti suchu a povodním či k zadržování vody v krajině.

Obcím rezort pomáhá bojovat proti suchu

Právě nedostatek pitné vody a snaha zadržovat vodu v zastavěných územích i krajině je velmi horkým tématem. Ministerstvo životního prostředí poskytuje značné finanční prostředky obcím a městům z národních (Národní program Životní prostředí) i evropských (OPŽP) zdrojů na celou řadu opatření. Hojně žádané jsou dotace na výstavbu vodovodů, kanalizací, klasických i domovních čistíren odpadních vod, zdroje pitné vody, hospodárnější využívání dešťové vody či úpravy pro zadržení vody ve volné i urbanizované krajině.

Pro občany je navíc stále otevřen populární program Dešťovka, který domácnostem přispívá na zachytávání dešťové vody ke splachování či zalévání a využití šedé odpadní vody.

Řekněte si o dotaci i vy! Získat podporu na svůj projekt není nic obtížného a finanční úspora se vyplatí. Jak na to, se dozvíte na stánku SFŽP ČR v pavilonu V na Stavebních veletrzích Brno 2020.

www.novazelenausporam.cz / www.dotacedestovka.cz / www.opzp.cz
/ www.narodniprogram.cz

Další aktuality z veletrhu

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše