Stavební veletrh Brno

Úspory energií mají zelenou, s dotacemi ušetříte

Navštivte poradenský stánek Státního fondu životního prostředí ČR v pavilonu V. Dozvíte se vše o dotačních titulech, které pomáhají snížit výdaje za energie či pitnou vodu a zlepšují životní prostředí. Dotační nabídku využijí domácnosti, ale i obce, města a jiné veřejné subjekty.

S programem Nová zelená úsporám výhodně zateplíte nebo postavíte dům

Bezpochyby nejznámějším dotačním programem Ministerstva životního prostředí je Nová zelená úsporám, který pomáhá řadu let s financováním energeticky úsporných rekonstrukcí a staveb obytných budov. Je určen především majitelům a stavitelům rodinných či bytových domů a podporuje celé spektrum opatření, která ve výsledku vedou k úspoře energií.

Vedle zateplení, výměny oken a dveří a výstavby nízkoenergetických domů přispívá na solární a fotovoltaické panely či „eko“ vychytávky typu zelených (vegetačních) střech. Částečně uhradí instalaci venkovních rolet či žaluzií nebo výměnu starého topidla za nový ekologičtější zdroj vytápění. Příspěvky šplhají na statisíce korun a získáte je jak při využití dodavatelské firmy, tak při realizaci svépomocí.

Díky dotaci uspoříte i při stavbě či renovaci veřejných budov

Podobný dotační titul má rezort také pro obce, města a další žadatele z řad veřejných subjektů. Z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) podporuje například výstavbu či zateplení škol, školek, nemocničních pavilonů, sportovních hal, budov úřadů a jiných veřejných budov. Dotační nabídka z evropských fondů je v posledním roce stávajícího programového období ještě poměrně široká, dotace lze získat i v oblasti odpadů, hospodaření s dešťovou vodou, na opatření proti suchu a povodním či k zadržování vody v krajině.

Obcím rezort pomáhá bojovat proti suchu

Právě nedostatek pitné vody a snaha zadržovat vodu v zastavěných územích i krajině je velmi horkým tématem. Ministerstvo životního prostředí poskytuje značné finanční prostředky obcím a městům z národních (Národní program Životní prostředí) i evropských (OPŽP) zdrojů na celou řadu opatření. Hojně žádané jsou dotace na výstavbu vodovodů, kanalizací, klasických i domovních čistíren odpadních vod, zdroje pitné vody, hospodárnější využívání dešťové vody či úpravy pro zadržení vody ve volné i urbanizované krajině.

Pro občany je navíc stále otevřen populární program Dešťovka, který domácnostem přispívá na zachytávání dešťové vody ke splachování či zalévání a využití šedé odpadní vody.

Řekněte si o dotaci i vy! Získat podporu na svůj projekt není nic obtížného a finanční úspora se vyplatí. Jak na to, se dozvíte na stánku SFŽP ČR v pavilonu V na Stavebních veletrzích Brno 2020.

www.novazelenausporam.cz / www.dotacedestovka.cz / www.opzp.cz
/ www.narodniprogram.cz

Další aktuality z veletrhu