Vystavuje se i samotné výstaviště

Když brněnské výstaviště vzniklo, chodívalo se sem na špacír, do divadla, kavárny nebo kina. Areál je plný krásných staveb, které slouží k pořádání výstav, ale samy vystavovány nejsou. Přijďte si areál u příležitosti Festivalu Re:publika jen tak projít a pak si o něm něco poslechněte od odborníků. Kdo který pavilon navrhoval a jaký je jeho příběh, prozrazuje projekt Vystavujeme výstaviště neboli Architektonický manuál BVV 1928–2018. Kromě komentovaných procházek zájemce čeká výstava a PechaKucha Night.

Brněnský architektonický manuál zve na komentované procházky, na výstavu připomínající Viktora Ritter von Bauera, původního majitele pozemků, na nichž bylo výstaviště postaveno, i na PechaKucha v Rotundě. Prohlídky budou probíhat každý den od 17.00 a představí výstaviště především jako příklad moderní architektury 20. let 20. století, kdy vznikaly první pavilony podle návrhů takových architektů, jakými byli Josef Gočár, Pavel Janák nebo Bohuslav Fuchs.

Zářný příklad moderní architektury

A proč vystavit výstaviště? Dodnes je považováno za zářný příklad moderní architektury 20. let 20. století. První pavilony byly, na základě návrhů tehdy nejlepších československých architektů, realizovány pro Výstavu soudobé kultury v Československu, která se konala v roce 1928 a byla oslavou 10. výročí založení republiky. Na první vlnu výstavby navázal rozvoj areálu pro velké průmyslové veletrhy na přelomu 50. a 60. let, kdy vznikla správní budova výstaviště a nové pavilony B, C, Z, které se dodnes řadí k nejvýznamnějším památkám takzvané bruselské architektury v Československu.

Více o historii areálu BVV se dozvíte na webové stránce www.bam.brno.cz a na pravidelných komentovaných procházkách, které budou probíhat po celou dobu trvání festivalu, a to každý den od 17.00, se začátkem u stánku BAM v pavilonu A2.

Výstava v Bauerově zámečku: Adolf Loos a Viktor Bauer

Výstaviště ukrývá skutečný unikát – jedinou zachovanou realizaci světoznámého architekta Adolfa Loose v jeho rodném městě. Jedná se o interiér takzvaného Bauerova zámečku. Výstava umístěná přímo v tomto objektu připomene neprávem zapomenutou osobnost podnikatele Viktora Ritter von Bauera, původního majitele pozemků, na nichž bylo výstaviště postaveno. Byl majitelem cukerní rafinerie v Hrušovanech u Brna a současně je často připomínán díky spojení s vídeňskou kulturní scénou meziválečného období. Udržoval totiž čilé kontakty s významnými osobnostmi své doby, k nimž patřili například malíři Oskar Kokoschka a Egon Schiele, sochař Theodor Georgii a v neposlední řadě jeden z nejinspirativnějších architektů a teoretiků tohoto období – brněnský rodák Adolf Loos. Ten pro něj pracoval jak v Hrušovanech, tak při přestavbě zámečku.

Zámeček je v současné době běžně nepřístupný a návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost podívat se do interiéru, kde se z původního vybavení zachoval typicky „loosovský“ mramorový obklad a pásový štukový vlys s motivem antických slavností. Drobnými intervencemi navrženými architektem Svatoplukem Sládečkem se pokusíme navodit přibližnou představu o tom, jak interiér vypadal v době svého vzniku, a ve vedlejším sále vystavíme archivní fotografie zachycující běžný život Bauerovy rodiny. Autorkami výstavy jsou historičky umění Jana Kořínková a Markéta Žáčková.

PechaKucha Night

Pomyslným vyvrcholením programu, který pro Re:publiku připravil tým BAM, bude v sobotu 16. 6. 2018 PechaKucha Night na téma Architektonický manuál BVV 1928–2018. V rotundě Pavilonu A budou přednášet například Rostislav Koryčánek, Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková, Lenka Štěpánková, Markéta Žáčková nebo Lucie Valdhansová.

Foto: archiv BVV

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše