XXVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Ve dnech 12.–15. května 2019 se na brněnském výstavišti bude konat XXVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti.

Na vlastním programu se opět podílely především asociace a pracovní skupiny ČKS a jako tradičně přizvané spřátelené odborné společnosti (Slovenská kardiologická společnost, Česká společnost pro hypertenzi, Česká společnost pro aterosklerózu, Česká angiologická společnost, Česká internistická společnost, Česká diabetologická společnost aj. ). Nedílnou součástí je i vzdělávací program pro sestry a technické pracovníky, jehož abstrakta umožnila vytvořit ucelený třídenní program.

Před zahájením sjezdu v neděli odpoledne jsou zařazeny oblíbené dvouhodinové komentované přímé přenosy z katetrizačních a elektrofyziologických laboratoří  dvou komplexních kardiovaskulárních center (FN Brno a FN Ostrava). Letos na sjezdu zazní znovu dva bloky HOTLINES, jedny věnované důležitým a zajímavým farmakologickým a druhé intervenčním a přístrojovým klinickým studiím, jejichž výsledky byly prezentovány v posledním roce. V bloku „To nejlepší z české kardiologie“ budeme pokračovat ve veřejné prezentaci prací českých kardiologů, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech.

Celkem bude prezentováno více jak 640  sdělení.

Při slavnostním zahájení výročního sjezdu 12.5. budou uděleny Zlaté medaile ČKS (prof. Libenského) prof. Petrovi Němcovi z CKTCH Brno za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj české kardiologie a za jeho práci pro ČKS a ze zahraničních kardiologů  prof. Stephanu Achenbachovi, President-Elect Evropské kardiologické společnosti pro období 2018 - 2020. Prof. Achenbach při této příležitosti prosloví také slavnostní přednášku.

Vzhledem k tomu, že Česká kardiologická společnost slaví v tomto roce 90. výroční od svého založení (v r. 1929 byla založena Československá kardiologická společnost, jako druhá v Evropě a třetí na světě), bude k tomuto výročí uspořádána výstava s fotografiemi k této dlouhé historii, a to v pavilonu A2.

Díky velkému zájmu ze stran kardiologů, internistů, praktických lékařů, ale i zdravotních sester a NLZP je kardiologický kongres již několik let největší odbornou akcí v celé ČR. Počet účastníků se každoročně pohybuje kolem 3500. 

Letošního kardiologického kongresu se zúčastní celkem více jak 50 vystavovatelů na ploše 1200 m2. 

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše