IDET

Übersetzung nicht verfügbar.

IDET, PYROS a ISET 2019: bezpečnostní veletrhy otevřou nové příležitosti k obchodům

O účast je již v předstihu značný zájem, protože jak Ministerstvo obrany ČR, tak Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR navyšují rozpočty pro střednědobé nákupní plány

Bezpečnost se dnes stala jednoznačnou prioritou. V době zvýšených rizik plynoucích z nových válečných ohnisek a teroristických i jiných hrozeb vlády neváhají investovat do obranných a bezpečnostních technologií. Spolu s tím roste význam zbrojního průmyslu, který má v České republice tradičně silnou pozici. Své novinky určené bezpečnostním složkám firmy představují na specializovaných veletrzích, k nimž již od roku 1993 patří brněnský IDET. Příští rok na přelomu května a června se uskuteční jeho patnáctý ročník, a to opět v partnerství s veletrhy PYROS a ISET, kde se prezentuje požární a bezpečnostní technika a služby. O účast je již v předstihu značný zájem, protože jak Ministerstvo obrany ČR, tak Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR navyšují rozpočty pro střednědobé nákupní plány.

IDET tvoří základní platformu pro prezentaci českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Stejně jako v minulých ročnících nabídne vystavujícím firmám přímé kontakty s odběrateli jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Jako veletrhu obranných technologií pro střední a východní Evropu se jej pravidelně účastní ministerstva obrany Polska, Maďarska, Slovenska a dalších zemí, přímé zastoupení výstavním stánkem zde mívá NATO a přijíždějí delegace resortů obrany z několika desítek zemí celého světa. Partner veletrhu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR sdružuje 110 členských firem, které jsou velmi úspěšné na zahraničních trzích se zbraněmi, bezpečnostními systémy a technologiemi. Již dnes exportují přibližně 80 procent své produkce a jejich možnosti uplatnění dále rostou, vždyť tržby zbrojařských firem se celosvětově zvyšují a nejrychleji právě v Evropě.

Atraktivitu Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET zvyšuje propojení s Mezinárodním veletrhem požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodním veletrhem bezpečnostní techniky a služeb ISET. Trojlístek SECURITY FAIRS tak svou nabídkou pokrývá celý integrovaný záchranný systém, který tvoří armáda, policie a hasiči. Všechny tři složky Integrovaného záchranného systému ČR spolu velmi úzce spolupracují a využívají často stejnou techniku, informační technologie, prostředky spojení, zbraně i vozidla. Brněnské veletrhy tak dávají přehled o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti a především násobí možnosti vystavovatelů prosadit se jako dodavatelé do jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Zveřejněné akviziční záměry ve střednědobém časovém horizontu k tomu otevírají řadu příležitostí.

Řadu projektů modernizace oznámila Armáda ČR, která v souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací zvyšuje investice do technického vybavení. Do roku 2020 mají výdaje České republiky na obranu vzrůst na 1,4 % HDP. Cílem je zejména modernizace pozemních sil a k prioritním záměrům patří modernizace či náhrada zastaralých obrněných vozidel pěchoty BVP-2 a nákup 50 děl ráže NATO, které nahradí dosluhující houfnice Dana. Hlavními projekty vyzbrojování Armády ČR ve střednědobém horizontu jsou také nákupy mobilních radiolokátorů, lehkých víceúčelových vrtulníků, velitelsko-štábních a spojovacích kolových obrněných vozidel a speciálních vozidel pro chemickou jednotku. Zároveň pokračuje projekt Voják 21. století, připravuje se modernizace protiletadlového systému RBS, pořízení systémů protivzdušné obrany SHORAD, vybudování nové globální datové sítě aj.

Rovněž Hasičský záchranný sbor ČR chystá rozsáhlou modernizaci jednotlivých složek, a to prakticky ve všech zabezpečovaných oblastech. Počítá se s obměnou hasičských zásahových vozidel, techniky i materiálu stejně jako s investicemi do informačních technologií a řídicích center. Avizované nákupy se týkají také prostředků a materiálu k ochraně majetku před povodněmi a ženijní a další techniky k odstraňování následků výbuchů a jiných katastrof, dále techniky k detekci a odstraňování následků chemických a průmyslových havárií a v neposlední řadě vybavení pro záchranné a humanitární operace.

Policie ČR bude ve střednědobém horizontu nakupovat víceúčelové vrtulníky, terénní vozidla, informační technologie a spojovací prostředky. Plánují se také úpravy zbraní a investice do optických přístrojů, obměna vozidel a základního vybavení policisty a nákupy nových prostředků osobní ochrany - přileb a neprůstřelných vest. Příležitostí pro komplexní prezentaci technologií k ochraně a bezpečnosti života a majetku bude veletrh ISET 2019 se zaměřením také na kybernetickou bezpečnost.

Celý trojlístek SECURITY FAIRS 2019 pak bude demonstrovat schopnosti jednotlivých složek bezpečnostního systému čelit aktuálním hrozbám v případě mimořádných událostí na území České republiky. O nabídku se očekává velký zájem jak ze strany veřejnosti, tak především u tuzemských i zahraničních odborníků. Brněnské výstaviště navíc umožňuje prezentovat techniku přímo v akci na unikátním venkovním terénním polygonu, kde probíhají atraktivní ukázky různých možností využití. Součástí veletrhů bude tradiční vysoce kvalitní a rozsáhlý odborný doprovodný program s mezinárodními konferencemi a semináři. Univerzita obrany Brno chystá konferenci CATE (Community – Army – Technology – Environment) a FSV UK připravuje mezinárodní akci nazvanou Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Součástí veletrhu je také prestižní soutěž o nejlepší inovační exponáty Zlatý IDET.

Při posledním ročníku v roce 2017 si SECURITY FAIRS prohlédlo vice než 32 tisíc návštěvníků ze 48 zemí světa a přicestovaly oficiální delegace armád ze 17 států.

Uzávěrka přihlášek spojená s cenovým zvýhodněním účasti je 30. listopadu 2018.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše