IDET

Übersetzung nicht verfügbar.

Vězeňská služba ČR

Vězeňská služba ČR představí svá nejnovější eskortní vozidla, bude prezentovat podmínky vězněných osob ve výkonu trestu a výkonu vazby, ukáže nedovolené předměty zabavené vězněným osobám. Seznámí návštěvníky se středisky hospodářské činnosti a jejich výrobky a dalšími zajímavostmi z prostření věznic a vazebních věznic. Ve dvou dynamických ukázkách se pak představí členové operativně eskortní skupiny a jednotky pod jednotným velením.

Cílem statické ukázky je prezentace Vězeňské služby ČR jako moderního bezpečnostního sboru státu, ukázka jeho činností, výstroje, výzbroje a také progres v souvislosti se zajištěním výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a problematiky zabezpečení věznic a vazebních věznic.

Ukázka č. 1: Útěk vězněné osoby ze střeženého objektu

Vězněné osobě se podaří uprchnout ze střežené části věznice. Po překonání stavebně technického zabezpečení (plotu) se dostanou na veřejnou komunikaci. Zde již na ně čeká vozidlo společníků. Je neprodleně vyslán zásahový tým, který má přesný popis vězněných osob a také popis vozidla, které monitoruje kamerový systém. Po dojetí vozidla pachatelů je proveden zákrok na vozidlo. Následně je provedeno zadržení osob, které kladou aktivní odpor, a prohlídka vozidla, poutání a prohlídka pachatelů a následné vyeskortování z prostoru.

Ukázka č. 2: Napadení eskorty s mimořádným bezpečnostním opatřením

Vozidla eskorty jedou po trase přesunu a jsou využívány prvky monitoringu této eskorty – dron. Během této eskorty dojde k napadení této eskorty pachateli, a to za účelem zneškodnění příslušníků a osvobození vězněné osoby. Pancéřové vozidlo zareaguje vyjetím z místa incidentu a doprovodné vozidlo s příslušníky odvrací tento útok s cílem zneškodnit pachatele. Při zákroku využívají informací z dronu. Tým zaujímá bojové postavení, dochází k odvracení útoku pachatelů (taktická práce týmu). Pachatelé zneškodněni, následuje kontrola prostoru, pachatelů a vozidel. Situace pod kontrolou, probíhá naložení a eskorta zneškodněných pachatelů.

Foto: archiv BVV

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše