International Engineering Fair

Übersetzung nicht verfügbar.

MSV 2017 – více odborníků na zaplněném výstavišti

1 631 vystavovatelů z 32 zemí a víc jak osmdesát tisíc návštěvníků. To je bilance 59. mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti konal od 9. do 13. října. Ročník 2017 potvrdil pozici MSV jako nejvýznamnějšího strojírenského veletrhu střední Evropy a v řadě parametrů byl ve srovnání s předchozími ročníky rekordní.

Úspěch 59. ročníku MSV odráží růst průmyslu a pozitivní ekonomickou náladu v České republice. Ta v současnosti patří k ekonomickým premiantům Evropské unie a na sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který tradičně veletrh zahajuje, byla označena za evropského ekonomického tygra.

Na veletrhu byl znát optimismus výrobců, kteří investovali do inovací a byli spokojeni se zájmem odběratelů a odborných návštěvníků. Vysoká návštěvnost i chuť nakupovat je odrazem růstu poptávky po nových průmyslových řešeních a technologiích ze strany průmyslu. Hlavnímu tématu automatizaci a „Průmysl 4.0“ se věnovalo několik konferencí, ještě víc se ale nástup čtvrté průmyslové revoluce projevil v expozicích vystavovatelů.

Mimořádně vysoká byla letošní účast zahraničí. Podíl vystavovatelů ze zahraničí dosáhl 50 procent a firmy přicestovaly ze 32 zemí světa, největší zastoupení měly Německo, Indie, Slovensko, Itálie, Rakousko, Jižní Korea, Čína. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 procent. Veletrh si prohlédla řada zahraničních delegací a obchodních misí, které přicestovaly mj. z Indie, Japonska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kuby či Německa.

Partnerskou zemí MSV 2017 byla Indie, země s rychle rostoucí ekonomikou a obrovským potenciálem podnikatelských a obchodních příležitostí. Indická delegace vedená ministrem obchodu a průmyslu C. R. Chaudharym prezentovala vládní program „Make in India“, který podporuje nové investice a zakládání společných podniků. Vystavovat přijelo přes 80 indických firem z oblasti metalurgie, energetiky, strojírenství, ocelářství a železářství, průmyslového designu a všeobecného strojírenství. Oficiální expozice měly také čínské provincie Shenzen a Zhejiang, Slovensko, Francie, Itálie, Jižní Korea, Německo zastoupené čtyřmi spolkovými zeměmi, Polsko, Rakousko, Rusko a Tatarstan.

Silná účast asijských zemí potvrdila postavení MSV jako veletrhu, který je klíčovým veletrhem, vstupní branou pro asijské firmy na středoevropský trh.

Veletrh je tradičním místem setkávání politiky a businessu. Letos jej navštívili prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a ekonomičtí ministři české vlády, hejtmani, velvyslanci, senátoři a poslanci, rektoři vysokých škol i představitelé odborných asociací z ČR i zahraničí.

Přihlášené nejlepší exponáty se ucházely o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila šest hlavních cen, které získaly exponáty společností KSK Precise Motion, ALTEG Bohemia, KOVOSVIT MAS, PRIMA BILAVČÍK, ŠMERAL Brno a Technické univerzity v Liberci.  Čestné uznání získala společnost BRIKLIS.

Součástí MSV 2017 byly oborově zaměřené specializované veletrhy TRANSPORT A LOGISTIKA a ENVITECH. Zvýrazněným tématem byl bienální projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika a pozornost vzbudily tematické výstavy ElectroPark a  3D tisk. V pavilonu Z probíhala Soutěž programátorů CNC strojů, do níž se zapojilo 157 žáků z rekordního počtu 36 středních škol a učilišť.

Velmi bohatý odborný doprovodný program probíhal ve všech kongresových sálech brněnského výstaviště. K nejvýznamnějším událostem patřily Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, dvě konference o česko-indické spolupráci, Business dny Ruska, Běloruska a Ukrajiny a b2fair setkání Kontakt-Kontrakt. Na odborných konferencích se jednalo o aktuálních tématech jako Průmysl 4.0, 3D tisk, robotika, energetická efektivita a podpora technického vzdělávání.

V rámci MSV opět proběhl jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV, kterého se zúčastnilo 18 vystavovatelů z ČR i zahraničí a součástí byl i přednáškový program.

Návštěvníky letos čekaly dvě novinky. V projektu MSV TOUR si více než stovka zájemců prohlédla stánky s technologickými inovacemi v předem vytipovaných tematických trasách. Ve spolupráci s městem Brnem odstartoval projekt BRNO FAIR CITY, který otevřel město účastníkům veletrhu a připravil pro ně řadu benefitů z oblasti gastronomie, kongresové jízdenky, doprovodné akce v centru Brna aj. Projekt bude v příštích letech rozšiřován na další klíčové veletrhy.

V Press centru se během prvních čtyř dnů MSV akreditovalo 399 zástupců médií ze šesti zemí.

Jubilejní 60. mezinárodní strojírenský veletrh proběhne společně s veletrhy IMT, WELDING, FOND-EX, PLASTEX a PROFINTECH v termínu 1.–5. 10. 2018.


Řekli o veletrhu

Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno
Když se daří ekonomice, firmám, daří se i veletrhu. Vystavovatelé přivezli letos opět úžasné exponáty. Toto není český veletrh, je to mezinárodní a skutečně globální veletrh, který potvrzuje, že Česká republika je součástí globální ekonomiky.

Miloš Zeman, prezident České republiky
Jsem na brněnském veletrhu téměř jako inventář, protože sem jezdím pravidelně a jezdím sem rád. Vážím si práce těch, kdo Mezinárodní strojírenský veletrh organizují.

Bohuslav Sobotka, premiér Vlády ČR
Těší mne, že máme nepřetržitou tradici 59 ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu, a jsem hrdý na to, že právě tady v Brně máme takovýto krásný výstavní areál, který je vrchovatě naplněn účastníky právě této akce.

Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR 
I přes všechny moderní komunikační technologie stále zůstává důležitý osobní kontakt, důvěra a ona chemie mezi partnery, která je v obchodě nepostradatelná. Mezinárodní strojírenský veletrh je ideální příležitost pro prodlužování starých přátelství a vznik nových.

C.R. Chaudhary, státní ministr Indie
Bylo mi potěšením navštívit brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh. Je to jeden z nejdůležitějších a nejprestižnějších průmyslových veletrhů nejen ve střední a východní Evropě, ale na celém světě.

Tarvinder Singh Bhasin, ředitel EEPC India
Děkuji MSV Brno! Bylo velkou ctí být partnerskou zemí Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 a věřím, že to je začátek dlouhodobé spolupráce.

Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brna
Před dvěma lety jsme měli jako město možnost převzít akciové podíly ve společnosti Veletrhy Brno. A jsem velmi rád, že se toto rozhodnutí ukazuje jako správné. Musím říci, že se to pozitivně podepisuje i na ekonomice města.

Ohlasy vystavovatelů

Jan P. Laštůvka, jednatel RUDL UP:
Z veletrhu jsme moc nadšení, je to tu výborné. Tím, že máme interaktivní exponát, můžeme ho nechat lidem vyzkoušet a ti na to slyší. Zastavují se tu i lidé z jiných odvětví, které to zajímá. Ohlasy jsou samé pozitivní. Tím, že jste o nás psali, přichází lidi, že to četli a chtěli rudl vidět na vlastní oči. Webové stránky se nám točí, dnes jdeme do televize. Za nás fakt super!

Tomáš Keprta, manažer marketingu, ČKD Blansko a TOS Kuřim:
Letošní ročník mezinárodního strojírenského veletrhu hodnotím jednoznačně pozitivně, návštěvnost byla silnější než na známém veletrhu EMO. Na obchodní jednání přijelo velké množství odborníků, zavedených partnerů apod. Nemůžeme si stěžovat ani na velké množství potenciálních nových partnerů. Probíhala jednání přímo o jednotlivých nových strojích těchto dvou společností. Fakt je, že jde o záležitosti na delší dobu. Pokud se týká nových kontaktů,  stěžovat si nemůžeme, dohodli jsme se na dalších schůzkách přímo ve firmě. Nejvíce zájmu bylo z ČR a Slovenska, navštívily nás delegace z Indie i z anglicky mluvících zemí. Firmy byly s účastí spokojeni.

David Emler, obchodní ředitel, Nexnet:
Veletrh se pro firmu velmi vydařil, byl větší počet návštěvníků než minulý rok. Proto navštívilo expozici také více lidí. Mohu říct, že byl také výrazně vyšší počet kontaktů než v minulém ročníku. Veletrh bych zhodnotil jako jeden z nejúspěšnějších vůbec. Uskutečnila se řada obchodních schůzek. 

Leopold Širůček, prodej, Protechnik Systems:
Je vidět, že při dobré ekonomice našeho státu mají lidé zájem i o koupi nových strojů, technologií apod. Proto na veletrh v Brně přijelo více lidí než v minulém ročníku, Naše firma to pocítila tím, že jsme navázali více kontaktů přímo na veletrhu, což je pro firmu pozitivní. Mimo českých strojařů nás navštívili i jejich kolegové ze Slovenska, Polska a z rusky hovořících zemí. Samozřejmě nám Brno slouží k obchodním schůzkám a k prezentaci firmy.

Michal Žáček, prodej robotů, FANUC Czech s.ro.:
Strojírenský veletrh se pro firmu vydařil, kromě zavedených zákazníků, nás navštívili další potenciální klienti. Navázali jsme s nimi nové kontakty, které samozřejmě vyhodnotíme až za několik týdnů po veletrhu. Těšilo nás, že stánek byl stále v obležení, protože jsme prezentovali roboty při práci. Zajímavostí je, že za dva dny jsme rozdali 8 000 katalogů robotů, a to ne každému, kdo si o něj řekl. Firma jezdí do Brna také proto, aby zvýšila prestiž firmy. 

František Pán, obchodní zástupce, GALIKA AG:
Našemu hospodářství se vede dobře, což se ukázalo i na strojírenském veletrhu. V expozici jsme měli denně v průměru 80 jednání, navštívili nás i zástupci firem, které vůbec neznáme. Dokonce jsme s jednou firmou z ČR a druhou ze Slovenska uzavřeli ihned na místě smlouvu o prodeji. Navštívili nás i zahraniční zájemci o stroje, a to z Ukrajiny, Polska a Chorvatska. S veletrhem jsme spokojeni.

Ivana Geistová, marketingová manažerka, Yamazaki Mazak Cetral Europe, s.r.o.:
Veletrh byl pro firmu velmi úspěšný, už nyní máme pozitivní ohlasy na naše působení. Prezentovali jsme sedm strojů zaměřených právě na Průmysl 4.0. Jsme velmi spokojeni, protože nás navštívili nejen stávající, ale i noví klienti, kteří měli velký zájem o nákup nových strojů, například laserových. Proti minulým letům jsme uspěli právě s prodejem, máme řadu objednávek, letos je to pro nás i prodejní veletrh. Fakt je, že už zájemci chodí naprosto cíleně a požadují konkrétní stroje. Dokonce chtějí realizovat nabídku ještě ten den, co přijdou. Naše expozice je umístěna na dobrém místě, firmě i návštěvníkům se líbí.

Ondřej Svoboda, ředitel, Misan s.r.o.:
Návštěvnost letošního veletrhu byla nadprůměrná. Potěšila mne i vysoká účast středních a vysokých škol, neboť potřebujeme zájem studentů, z nichž se budou rekrutovat pracovníci firmy. Vhodně bylo také zvoleno zaměření této prestižní akce na automatizaci. Veletrh nám slouží k získání nových kontaktů, což se v Brně podařilo. Firma by si přála toto téma zachovat i v budoucích ročnících MSV. Brno je pro nás i společenskou událostí, proto jsme měli řadu předem dohodnutých jednání. Navíc schůzky na výstavišti využíváme, což se letos podařilo, pro ukončení a podpis smluv.

Tomáš Duba, ředitel prodeje, Siemens, s.r.o.:
Na veletrh do Brna jezdíme už řadu let a letos jsme nadmíru spokojeni s jeho vynikající kvalitou. Pro naši firmu byla nejúspěšnějším ročníkem za celou dobu své existence. Také jsme postavili atraktivní expozic na velké ploše a atraktivním místě. Firma se totiž na MSV ráda prezentuje a vůbec neuvažujeme o tom, že bychom nepřijeli znova. Veletrh je v době elektronických médií ideální možnost, jak oslovit cílovou skupinu zákazníků. Investice do této akce se vždy zhodnotí a jsme překvapeni, kolik nám tato prezentace dává možností.

Leoš Sehnal, jednatel společnosti SA Trade (obráběcí stroje PROMA):
Letošní MSV se nám zdá lepší než předchozí ročníky. Je tady více našich cílových zákazníků, kteří přicházejí s konkrétními požadavky. Cílíme na střední odborná učiliště, řemeslnické dílny a kovoobráběcí firmy. V letošním roce bylo vypsáno více výběrových řízení s evropskými dotacemi, takže se snažíme středním školám nabídnout optimální řešení pro výuku kovoobrábění, a zástupci škol tu byli silně přítomni. S veletrhem jsme byli spokojeni.

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše