Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

„Efektivní nakládání se zdroji už není příležitost, ve výrobních podnicích je to absolutní nutnost“

Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová v rozhovoru zhodnotila letošní MSV jako milník pro zavádění cirkulární ekonomiky v průmyslové sféře.

Splnila prezentace cirkulární ekonomiky na MSV vaše očekávání?

Letošní spolupráce na MSV pro nás byla pilotním projektem. Chtěli jsme si vyzkoušet, jak na naše téma zareaguje klasický průmyslový sektor, jako je strojírenství nebo ocelářství, a výsledek v mnoha ohledech předčil naše očekávání. Díky účasti na MSV jsme jednali s různými strojírenskými klastry a uskupeními, u kterých jsme si ověřili, že o téma cirkulární ekonomiky je v průmyslu velký zájem. Cirkulární ekonomika je samozřejmou odpovědí na výzvy dneška, ať už je to nakládání se zdroji a jejich využívání na maximum, nakládání s vodou ve výrobních procesech, opětovné využívání páry v provozu nebo energetika – efektivní využívání veškeré energie v rámci podniku. Návštěvníci na to velmi aktivně reagovali a shodli jsme se, že téma cirkulární ekonomika na veletrh jednoznačně zapadlo.

Na MSV jste uspořádali celodenní mezinárodní konferenci Česko jako cirkulární hotspot. Jaký o ni byl zájem?

Přišlo 180 účastníků plus řečníci a partneři, takže během dne se na konferenci vystřídalo kolem 200 lidí. Proběhl tam křest publikace Cirkulární Česko 2 s příklady dobré praxe, abychom ukázali, že cirkulární ekonomika u nás není nové téma. Největší highlight bylo ohlášení Českého cirkulárního hotspotu jako místa, kam by se všichni, kdo o téma cirkulární ekonomiky mají zájem, mohli obrátit nejdříve. Budeme pro firmy hledat cesty financování, know-how, napojování na zahraniční partnery, dolaďování interních procesů, analýz, auditů. Takže je to i expertní centrum pro získávání informací o cirkulární ekonomice. Chtěli jsme také upozornit na to, že v České republice již existuje celá řada velmi dobrých firem a příkladů dobré praxe, které ukazuje vznikající mapa cirkulárního Česka.

Tématu oběhové hospodářství a přeměna odpadů na zdroje se věnovala také Česká národní expozice.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s námi perfektně sladilo svůj doprovodný program a v expozici The Country For Te Future probíhaly semináře, takže firmy na téma cirkulární ekonomiky narazily na několika místech veletrhu. Ve čtvrtek se konaly kulaté stoly, které koordinovalo Jihomoravské inovační centrum a snad šedesát účastníků tam tři hodiny aktivně diskutovalo, jak se propojovat a hledat synergie. Překvapil nás tento velký zájem a máme radost, že všechny akce byly naplněny na maximum. Další výbornou zprávou je, že naše téma na MSV velmi zarezonovalo v souvislosti s Inovační strategií České republiky. Podle slov ministra Havlíčka se cirkulární ekonomika stane pilířem nové inovační strategie. Potkal se s našimi holandskými hosty, se kterými jsme na konferenci podepisovali memorandum o spolupráci, a označil cirkulární ekonomiku za jeden z bodů bilaterální ekonomické spolupráce, kterou budeme rozvíjet. Holandsko je v cirkulární ekonomice expertním centrem na globální úrovni, právě tam přišli s konceptem hotspotů jako míst v jednotlivých státech, která jsou propojena a vyměňují si znalosti. Zároveň díky spolupráci s Nizozemskou ambasádou na tyto kroky můžeme navazovat a hledat cesty na B2B a G2G úrovni, jak toto téma posilovat v rámci spolupráce mezi Českem a Holandskem a následně v dalších státech. To jsou velmi pozitivní kroky, ve které jsme doufali a které se naplnily, protože naši holandští partneři z Brna odjížděli nadšení.

Myslíte si, že se to podařilo právě díky MSV, kde se potkávají tisíce odborníků a firem?

Mohu říci, že MSV se letos stal milníkem pro téma cirkulární ekonomiky. Navázalo se zde neuvěřitelné množství důležitých a strategických spoluprací, na diskusích zazněla velmi důležitá témata a došlo k individuálním matchmakingovým aktivitám v rámci doprovodných programů. Veletrh je svým rozsahem a participací tisíců lidí vždycky velkým motorem pro to, aby se aktivity perfektně připravily a vytěžilo se z nich maximum. A to se, myslím, povedlo. Věříme, že téma cirkulární ekonomiky na MSV zůstane a ještě velmi posílí.

Byly v expozicích k vidění nějaké reálné příklady, jak se cirkulární ekonomika dostává do průmyslové praxe?

Spousta firem nám říkala, že tohle dělá také, takže to příště může vystavovat. A bylo tady co vidět už letos, třeba náš stánek sestavený z modulů firmy Koma modular. Takhle si představuji expozice budoucnosti, kde nevzniká žádný odpad, všechno se na konci rozmontuje, odveze a může se opětovně použít. Vybavení je pronajaté od A do Z a není tady nic, co by se vyhodilo, až na jeden polep zdi se všechno vrátí zpátky do oběhu. Jsou tady i firmy, které tisknou z recyklovaného plastu na nejmodernějších 3D tiskárnách objekty od miniaturních až po obrovské. Ukazujeme, jak se recykláty a regranuláty mohou vracet zpátky do oběhu díky nejmodernějším technologiím. 3D tisk se stává samozřejmou součástí strojírenství i jakékoliv výroby, je to bezodpadová technologie, resp. když nějaké minimum odpadu vznikne, může se opětovně použít. Spojili jsme tak téma digitalizace s cirkulární ekonomikou, které jde ruku v ruce. A snažili jsme se představit i téma pohonů budoucnosti, kdy celý stánek převáželo auto na CNG, které by v budoucnu mělo být poháněno bio CNG vyráběným z odpadních materiálů.

Na příštím MSV tedy zase?

Věříme tomu. Formu ještě doladíme, abychom byli schopni reagovat na poptávku a trendy, ale myslíme si, že se cirkulární ekonomika stane neodmyslitelnou součástí MSV. Od ocelářů a strojařů víme, že v některých segmentech už materiálů není dostatek a je potřeba s nimi nakládat efektivně, takže to jsou témata, která se doplňují. Efektivní nakládání se zdroji už není příležitost, ale v rámci výrobních podniků je to absolutní nutnost.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše