REHAPROTEX

Übersetzung nicht verfügbar.

ParaCENTRUM Fenix přinese doprovodný program i poradenství nejen lidem po úrazech páteře a míchy

Posláním organizace ParaCENTRUM Fenix je pomáhat lidem po úrazech páteře a míchy, tedy lidem zpravidla trvale upoutaným na invalidní vozík. Jejich doprovodný program směřuje jak k odborníkům (Přesuny a manipulace, Pressure mapping, Návrat na pracovní trh), tak i široké veřejnosti (Preventivní beseda). Na jejich stánku získáte veškeré informace o organizaci a její činnosti, informační materiály, ale především rady od odborníků. Zakoupit si můžete reklamní předměty a speciální šperky a přívěsky z lega nebo balení výborné brazilské kávy od jednoho z klientů. Na testovací dráze si budete moci prakticky vyzkoušet, jaké to je pohybovat se na vozíku.

Organizace ParaCENTRUM Fenix funguje již 15 let a jejím posláním je pomáhat lidem po úrazech páteře a míchy, tedy lidem zpravidla trvale upoutaným na invalidní vozík. Již 250 klientů z celé republiky využívají širokou škálu služeb, jako jsou rehabilitace, fyzioterapie, nácvik běžných denních činností, osobní asistence, specializované výživové poradenství a fitness, psychologická péče nebo bezbariérové poradenství apod. Svým klientům ParaCENTRUM Fenix ukazujeme cestu a bojuje za jejich lepší společenské začlenění, jelikož věří, že život nekončí ani po tak závažné události jakou je úraz míchy a upoutání na invalidní vozík. Více se o ParaCENTRU Fenix dozvíte na webu www.pcfenix.cz. 

Na stánku ParaCENTRA Fenix získáte veškeré informace o organizaci a její činnosti, informační materiály, vč. letáků o pracovním poradenství, a samozřejmě rady od odborníků. Budete si zde moci zakoupit reklamní předměty a speciální šperky a přívěsky z lega, které vyráběli klienti ParaCENTRA Fenix. Vyslechnout si můžete osobní příběh jednoho z klientů, který podniká v dovozu výborné brazilské kávy, případně si i balení této kávy pořídit jako stylový dárek, třeba už na Vánoce.

ParaCENTRUM Fenix tradičně pořádá také bohatý doprovodný program zahrnující přednášky pro odbornou i laickou veřejnost nebo testovací dráhu na vozíku. Odborný program zahrne přednášky Přesuny a manipulace a Pressure mapping, které jsou určené pracovníkům v rehabilitaci, studentům medicíny a pracovníkům v sociálních službách, případně i pro osoby pečující. Pro firmy, pracovníky v sociálních službách, poradny a úřady práce je pak určena přednáška Návrat na pracovní trh.

Přednáška Přesuny a manipulace bude ochutnávkou kurzu, který pravidelně ParaCENTRUM Fenix pořádá. Můžete se zde seznámit s různými typy přesunů, faktory, které ovlivňují způsob přesunu a hlavními zásadami při manipulaci s imobilním klientem. Čekají vás i praktické ukázky některých vybraných typů přesunu, například z lůžka na vozík a zpět. K dispozici bude i některá z pomůcek, která slouží ke snadnější manipulaci nebo přesunu např. přesouvací deska.

 
Přednáška Pressure mapping bude pojednávat o správném sedu, protože ten je jedním ze základních předpokladů pro zdravý a spokojený život člověka na vozíku. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější problémy, tedy deformace, které řeší ParaCENTRUM Fenix a jak se např. dají řešit, právě i díky přístroji Pressure mapping a klasickému vyšetření sedu klienta. Zjistíte, jak přístroj funguje a to nejen teoreticky, ale i na ukázce měření s figurantem. Zmíněno bude také, jak se s přístrojem dá pracovat a jak ho lze využít, nemusí se totiž nutně jednat jen o vozíčkáře.

Přednáška Návrat na pracovní trh bude zaměřena jak na osoby se zdravotním postižením (OZP), tak na případné zaměstnavatele. Odbornice na toto téma, Adéla Boumová, vám řekne základní informace o práci při invaliditě, jaké úvazky jsou pro OZP vhodné, jak stát motivuje zaměstnavatele, aby tyto OZP zaměstnávali a také, že ParaCENTRUM Fenix poskytuje pracovní poradenství na míru každému klientovi jak OZP, kteří by rádi pracovali, tak i zaměstnavatelům, kteří by OZP rádi zaměstnali.

Pro širokou veřejnost a školy bude určena Preventivní beseda. Na té dozvíte nejčastější příčiny vzniku úrazů páteře a míchy a o jejich následcích. Těmi jsou zejména ochrnutí svalstva dolních končetin, v různé míře trupového svalstva nebo v případě nejtěžšího postižení – kvadruplegie či tetraplegie – ochrnutí svalstva i horních končetin. Zjistíte i to, jakým způsobem se páteř operuje a jak vypadá život na vozíku v praxi, a to na videích z reálných běžných denních situací vozíčkářů, jako je nasedání do auta, nakládání vozíku do auta, najíždění a sjíždění rampy nebo oblékání ponožek či obouvání bot. V ukázkách je vždy srovnáváno, jak se s daným úkolem vypořádá paraplegik a tetraplegik. Vyústěním přednášky je, že na vozíku život nekončí, ale je možné věnovat se nejrůznějším aktivitám. Ty jsou ale pro vozíčkáře mnohem náročnější (nejen finančně) než pro chodící zdravou populaci. Cílem by mělo být uvědomění, že vozíčkáři jsou normální lidi, kteří mohou dělat spoustu věcí, ale současně, že to není snadné a pro všechny samozřejmé. Musí překonat a v průběhu svého života stále překonávat spoustu překážek.

Prakticky si budete moci také na testovací dráze vyzkoušet, jaké to je pohybovat se na vozíku. Bude koncipována jako zážitková dráha s praktickými úkoly, které musí osoba na vozíku běžně zvládat. Na různých površích jako je koberec, ručník, různé překážky nebo simulace prostoru ve výtahu, budete například zkoušet přemístit tác se sklenicí z bodu A do bodu B, vytáhnout pomůcku z batohu nebo s nasazenými zimními rukavicemi vyndat z batohu peněženku a z ní pak i mince. K dispozici na vyzkoušení bude také handbike trenažer.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše