URBIS SMART CITY FAIR

Übersetzung nicht verfügbar.

Pierre Jean Coulon: život v chytrých městech s sebou nese nové úkoly

Prezident sekce TEN Evropského hospodářského a sociálního výboru promluvil o budoucnosti

Jedním z hlavních řečníků dnešní konference byl Pierre Jean Coulon, prezident sekce TEN Evropského hospodářského a sociálního výboru. Ten přijel do Brna s hlavním poselstvím: chceme-li v budoucnu žít v chytrých městech, musíme již nyní zohledňovat konkrétní problémy, které existují, ať už se týkají energetické účinnosti, dopravy, technologií a digitálních služeb, vzdělávání či sdílení informací.

Pierre Jean Coulon začal své vystoupení netradičně příběhem z cesty, kdy v magazínu letecké společnosti British Midland objevil článek, ve kterém se píše o Brně jako o jednom z nejinteligentnějších měst Evropy, vedle Londýna, Hamburku či Bristolu. „To mne přivedlo k tomu změnit původní prezentaci a podělit se s vámi o následující úvahy,“ uvedl představitel významné evropské instituce s tím, že má-li být projekt chytrých měst životaschopný, je třeba reagovat na určité úkoly a povinnosti.

Za jednu ze současných výzev označil Pierre Jean Coulon počítačovou gramotnost, respektive dovednosti týkající se využívání digitálních technologií. Podle jeho slov nám může být příkladem Estonsko, kde až 90 % obyvatelstva rozumí a umí ovládat tyto technologie. V České republice tomu tak není stejně jako ve Francii, kde pravidelně pracuje s počítačem 68 % obyvatel. „Za dvacet let tu bude více než 15 procent evropských občanů, kteří nebudou mít přístup k digitálním technologiím a nebudou s nimi pracovat. Právě k této skupině se musíme obracet, pokud chceme, aby projekt smart cities byl úspěšný. To je úkol pro politiky, ekonomy, primátory měst i starosty,“ dodal Pierre Jean Coulon.

Jeho dalším velkým tématem byla kyberbezpečnost a management dat s ohledem na evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost v květnu tohoto roku.  Pierre Jean Coulon rázně apeloval na nutnost ochrany a racionální využívání osobních dat. „Ochrana osobních dat každého jednotlivce je důležitá. Obyčejný občan, který sdílí své osobní údaje, by také měl mít možnost chránit ty osobní údaje, které nechce sdělit. Máme povinnost zabývat se kolektivně všemi údaji, které budeme v rámci chytrých měst zpracovávat a sdílet, ale také část těchto údajů individuálně chránit. Tato výzva je nevyhnutelná a musíme se jí věnovat.“

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše