MOBITEX

Übersetzung nicht verfügbar.

GRAND PRIX MOBITEX 2020 – sekce student

Soutěž GRAND PRIX MOBITEX – sekce student je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice. Studentské práce z období posledního roku mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Přihlášené práce budou posouzeny odbornou komisí, výběr bude vystaven ve dnech 26. – 29. února 2020 na veletrhu MOBITEX 2020.

Pořadatelem veletrhu MOBITEX 2020 i soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2020 jsou Veletrhy Brno, a.s.

Zadání

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Téma letošního ročníku: EXPERIMENT

Uzávěrka přihlášek je 5. ledna 2020!

Podmínky účasti

 • Registrační poplatek do soutěže činní 4.000 Kč (včetně DPH); poplatek se vztahuje na přihlašovatele, neváže se na počet přihlášených prací!
 • Na veletrhu MOBITEX 2020 bude vystaven výběr nejlepších prací vybraných odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel
 • Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí v době veletrhu získají finanční odměnu ve výši 10.000 Kč (1. místo), 5.000 Kč (2. místo), 3.000 Kč (3. místo) a zvláštní ocenění Klastru českých nábytkářů do výše 10.000 Kč a možnosti stáže u některého z výrobců.
 • Další ocenění udělí: Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.: věcná cena

Přihlášení

 • Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu
 • Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1
 • Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace

 • Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu
 • Všechny přihlášené práce, které splnily podmínky pro hodnocení, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele
 • Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu
 • Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací, jejich pojištění

GP MOBITEX 2020, sekce student - Přihláška škola

Důležitá data

 • 05. 01. 2020 | uzavření přihlášek, odevzdání všech podkladů
 • 31. 01. 2020 | výsledky jednání hodnotící komise
 • 25. 02. 2020 | odevzdání prací a instalace (9.00 – 15.00)
 • 26. – 29. 02. 2020 | konání veletrhu
 • 27. 02. 2020 | studentský den, vyhlášení výsledků GRAND PRIX MOBITEX 2020
 • 29. 02. 2020 | převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.)

Podklady pro hodnocení a prezentaci musí obsahovat tyto položky (viz vzor):

a/ škola:

 • název (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů) a adresu školy
 • jméno kontaktní osoby
 • stručný text o škole (v případě střední školy), katedře a ateliéru (v případě vysoké školy) charakterizující zaměření – rozsah max. 700 znaků včetně mezer
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; max. 400 znaků včetně mezer
 • obrazovou dokumentaci práce (ideálně samostatné foto, příp. prezentaci v Powerpointu)

b/ autoři přihlašující se individuálně:

 • jméno a adresu autora
 • název a adresu školy, kterou studuje (včetně fakulty, katedry, ateliéru, oborů)
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; uvést také rozměry, materiál) – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • obrazovou dokumentaci práce (ideálně samostatné foto, příp. prezentaci v Powerpointu)

Přihlášky zasílejte do 5. ledna 2020 e-mailem, označené v předmětu zprávy „GPM 2020“ na adresu: GrandPrixMobitex@gmail.com. Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny!

Martin Videczký, ředitel veletrhu MOBITEX

PhDr. Dagmar Koudelková, kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886, e-mail: GrandPrixMobitex@gmail.com

Lenka Bednářová, kontaktní osoba za BVV
tel: +420 541 152 398, e-mail: lbednarova@bvv.cz

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše