SALIMA

Übersetzung nicht verfügbar.

Obavy provozovatelů vinoték se nenaplnily, vinoték neubylo

Prvního dubna loňského roku nabyla účinnosti novela zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Mnozí provozovatelé vinoték se obávali, že tato skutečnost bude mít na svědomí snížení počtu vinoték. Reálná čísla však hovoří o opaku. „Počet provozovatelů vinoték, kteří splnili registrační povinnost u SZPI, se meziročně zvýšil. Inspekce nyní eviduje přes 5 700 vinoték,“ potvrdil na dnešní tiskové konferenci ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Ve svém vystoupení hovořil Martin Klanica zejména o výsledcích kontrol zaměřených na víno, kdy v roce 2017 inspektoři hodnotili celkem 1 524 vzorků, a to buď přímo na místě, nebo v laboratořích. Požadavkům právních předpisů nevyhovělo 275 vzorků (18 %). Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že výsledek kontrol ukázal významné snížení počtu nevyhovujících vzorků vín v porovnání s předchozími lety, přičemž lahvová vína si vedla lépe než vína sudová. Nejnižší podíl nevyhovujících vzorků inspektoři zjistili v kategorii lahvových vín původem z České republiky, kde požadavkům právních předpisů nevyhovělo jen 5,7 % hodnocených vzorků a pouze u 0,1 % vzorků prokázal laboratorní rozbor falšování. U lahvových vín původem z ostatních zemí nevyhovělo 23 % hodnocených vzorků.

Situaci na trhu s vínem ovlivnila v posledním období i již zmíněná novela, která přinesla několik nástrojů pro omezení černého trhu s vínem. Jedná se například o oznamovací a uskladňovací povinnost pro dovezené a nebalené víno a další vinařské produkty, jejichž dovoz musí dovozce oznámit SZPI a následně po dobu 10 dní uskladnit ve své provozovně, aby mohli inspektoři SZPI provést kontrolu. Druhým významným opatřením je úprava režimu prodeje sudového vína, která od 1. 1. 2018 jasně stanovuje odpovědnost za jakost a bezpečnost nebaleného vína tím, že umožňuje prodej sudového vína pouze registrovaným výrobcům nebo příjemcům.

Zajímavou kapitolou tiskové konference byla informace o mezinárodní spolupráci SZPI s kolegy v Moldávii. Tato země je vyhlášenou vinařskou destinací, a právě proto je důležitá kvalita vína, které je i významným exportním artiklem.  Na žádost moldavské strany budou spolupracovat naši odborníci ze SZPI se svými moldavskými protějšky na auditu, a to ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše