Mineralien Brünn

Übersetzung nicht verfügbar.

Podzim? Minerály Brno vás přivedou do mineralogických míst na jižní Moravě

I v letošním roce se mohou návštěvníci podzimních Minerálů Brno (16.–17. 11. 2019) těšit na doprovodnou výstavu, kde budou prezentovány vybrané ukázky nerostů z některých významných mineralogických lokalit jižní Moravy. Výstava navazuje na loňskou mimořádně úspěšnou výstavu, jež se věnovala totožné geografické oblasti a představila minerály mnohdy vysoce atraktivních ukázek zdejších lokalit pegmatitů.

Letošní pokračování tedy na tuto výstavu naváže a představí návštěvníkům Minerálů Brno nerosty z mateřských typů ostatních horninových prostředí, než byly loňské pegmatity. Seznámíme se s ukázkami nerostů vyvřelin (např. serpentinizovaných peridotitů, eklogitů), s minerály hydrotermálně vzniklých ložisek či zajímavých výskytů (polymetalická ložiska a výskyty; uranová ložiska se světově významnými sulfid-selenidovými asociacemi, z nichž byla popsána řada nových druhů do mineralogického systému; či křemenné žíly) a řadou dalších zajímavých lokalit s často unikátními i estetickými ukázkami.

Z dalších typů matečných hornin jde především o lokality minerálů alpských žil a podobných asociací, nerosty granulitů, mramorů, rul, erlanů a amfibolitů. Zajímavé nerosty poskytla i řada historicky těžených ložisek skarnů. Na jižní Moravě ale nalezneme také řadu zajímavých lokalit s produkty zvětrávání hadců, kde bývají zastoupeny v krásných ukázkách zejména opály.

Pokud budeme konkrétnější, tak si dovolíme návštěvníky pozvat na velmi ucelenou kolekci nerostů ze Štěpánovského revíru (Borovec, Švařec - s krásnými drátovitými i krystalovanými ukázkami ryzí mědi, bohatými partiemi temně višňového kupritu i krásně zelených jehličkovitých drúz malachitu nebo temně modrého azuritu). Místní raritou jsou minerály stříbra (ryzí stříbro a akantit), které budou rovněž k vidění. Takto ucelená výstava prezentující Štěpánovský revír doposud nikde vystavena nebyla, takže návštěvníci budou mít zcela ojedinělou příležitost se seznámit s mineralogií tohoto revíru, který navštívil mnohý domácí sběratel.

Velmi kvalitně a uceleně bude zastoupen také uranový revír v okolí Rožné, kde byla skončena těžba uranových rud poměrně nedávno a nyní tu probíhají sanační a rekultivační práce. Velmi kvalitní byly zdejší kalcity, zeolity, ojedinělý nález vzácného witheritu či bohaté akumulace již zmiňovaných selenidů, které poskytly prvopopisy řady nových minerálních druhů (např. bukovit, sabatierit, kruťait, petrovicit a další). Mnohé ukázky těchto minerálů budou vystaveny, včetně některých vzácných selenidů.

Z dalších lokalit, které budou na výstavě zastoupeny kvalitními ukázkami, jmenujme lom v Mirošově (alpské nerosty, zeolity), lom v Horních Borech (cordierit, alpské nerosty) Věžnou (nerosty hadců), Heřmanov (známé „heřmanovské koule“), Smrček (opály, chalcedony), Drahonín (pektolit), Českou Mez a okolí (ametysty), Sklené nad Oslavou (pyropy), Nedvědice (fluorskoryl a fluorit z rul a modré kalcity, wollastonit apod. z mramorů), či Strážek (skapolit).

Jen z tohoto stručného výčtu je patrné, že letošní doprovodná výstava k Minerálům Brno bude opět bohatá a kvalitně zastupující zvolený region. Zveme proto srdečně všechny příznivce nerostné krásy, laiky i odborníky, k návštěvě Minerálů Brno i doprovodné výstavy, která je opět ojedinělou příležitostí se seznámit na malém prostoru s celou šíří nerostného bohatství jihomoravského regionu.

Je vhodné rovněž zdůraznit, že vystavené ukázky nerostů pocházejí v převážné míře ze zdrojů soukromých sbírek řady moravských sběratelů a nejsou tedy běžně k vidění.

Autor: Luděk Kráčmar

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše