Minerály Brno

Podzim? Minerály Brno vás přivedou do mineralogických míst na jižní Moravě

I v letošním roce se mohou návštěvníci podzimních Minerálů Brno (16.–17. 11. 2019) těšit na doprovodnou výstavu, kde budou prezentovány vybrané ukázky nerostů z některých významných mineralogických lokalit jižní Moravy. Výstava navazuje na loňskou mimořádně úspěšnou výstavu, jež se věnovala totožné geografické oblasti a představila minerály mnohdy vysoce atraktivních ukázek zdejších lokalit pegmatitů.

Letošní pokračování tedy na tuto výstavu naváže a představí návštěvníkům Minerálů Brno nerosty z mateřských typů ostatních horninových prostředí, než byly loňské pegmatity. Seznámíme se s ukázkami nerostů vyvřelin (např. serpentinizovaných peridotitů, eklogitů), s minerály hydrotermálně vzniklých ložisek či zajímavých výskytů (polymetalická ložiska a výskyty; uranová ložiska se světově významnými sulfid-selenidovými asociacemi, z nichž byla popsána řada nových druhů do mineralogického systému; či křemenné žíly) a řadou dalších zajímavých lokalit s často unikátními i estetickými ukázkami.

Z dalších typů matečných hornin jde především o lokality minerálů alpských žil a podobných asociací, nerosty granulitů, mramorů, rul, erlanů a amfibolitů. Zajímavé nerosty poskytla i řada historicky těžených ložisek skarnů. Na jižní Moravě ale nalezneme také řadu zajímavých lokalit s produkty zvětrávání hadců, kde bývají zastoupeny v krásných ukázkách zejména opály.

Pokud budeme konkrétnější, tak si dovolíme návštěvníky pozvat na velmi ucelenou kolekci nerostů ze Štěpánovského revíru (Borovec, Švařec - s krásnými drátovitými i krystalovanými ukázkami ryzí mědi, bohatými partiemi temně višňového kupritu i krásně zelených jehličkovitých drúz malachitu nebo temně modrého azuritu). Místní raritou jsou minerály stříbra (ryzí stříbro a akantit), které budou rovněž k vidění. Takto ucelená výstava prezentující Štěpánovský revír doposud nikde vystavena nebyla, takže návštěvníci budou mít zcela ojedinělou příležitost se seznámit s mineralogií tohoto revíru, který navštívil mnohý domácí sběratel.

Velmi kvalitně a uceleně bude zastoupen také uranový revír v okolí Rožné, kde byla skončena těžba uranových rud poměrně nedávno a nyní tu probíhají sanační a rekultivační práce. Velmi kvalitní byly zdejší kalcity, zeolity, ojedinělý nález vzácného witheritu či bohaté akumulace již zmiňovaných selenidů, které poskytly prvopopisy řady nových minerálních druhů (např. bukovit, sabatierit, kruťait, petrovicit a další). Mnohé ukázky těchto minerálů budou vystaveny, včetně některých vzácných selenidů.

Z dalších lokalit, které budou na výstavě zastoupeny kvalitními ukázkami, jmenujme lom v Mirošově (alpské nerosty, zeolity), lom v Horních Borech (cordierit, alpské nerosty) Věžnou (nerosty hadců), Heřmanov (známé „heřmanovské koule“), Smrček (opály, chalcedony), Drahonín (pektolit), Českou Mez a okolí (ametysty), Sklené nad Oslavou (pyropy), Nedvědice (fluorskoryl a fluorit z rul a modré kalcity, wollastonit apod. z mramorů), či Strážek (skapolit).

Jen z tohoto stručného výčtu je patrné, že letošní doprovodná výstava k Minerálům Brno bude opět bohatá a kvalitně zastupující zvolený region. Zveme proto srdečně všechny příznivce nerostné krásy, laiky i odborníky, k návštěvě Minerálů Brno i doprovodné výstavy, která je opět ojedinělou příležitostí se seznámit na malém prostoru s celou šíří nerostného bohatství jihomoravského regionu.

Je vhodné rovněž zdůraznit, že vystavené ukázky nerostů pocházejí v převážné míře ze zdrojů soukromých sbírek řady moravských sběratelů a nejsou tedy běžně k vidění.

Autor: Luděk Kráčmar

Další aktuality z veletrhu