Übersetzung nicht verfügbar.

Veletrh OPTA 2020 je přesunut do náhradního termínu

Na základě oznámené neúčasti klíčových vystavovatelů a průzkumu mezi vystavovateli, jsme nuceni veletrh OPTA 2020 přesunout do náhradního termínu v tomto roce. Tímto respektujeme požadavek převažující části vystavovatelů.

Rozhodnutí zohledňuje celkovou aktuální „vis major“ situaci v souvislosti s vývojem epidemie nemoci COVID19 v Evropě, jejímž důsledkem je obava většiny vystavujících firem z neúčasti zákazníků vzhledem k omezování služebních cest a doporučení k neúčasti na hromadných akcí včetně kongresů a veletrhů. V případě zahraničních značek je neúčast dána striktními omezujícími nařízeními zahraničních centrál. Vzhledem k obavě většiny vystavovatelů z toho, že jejich investice do účasti na veletrhu se při konání akce v původním termínu nevrátí, chceme přeložením veletrhu na vhodný termín ve 2. či 3. čtvrtletí t.r. eliminovat ekonomická rizika na straně vystavovatelů a Veletrhů Brno jako pořadatele v případě zákazu akce v příštích dnech.  Náhradní termín veletrhu bude stanoven co nejdříve.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše