Veletrh OPTA 2020 je přesunut do náhradního termínu

Na základě oznámené neúčasti klíčových vystavovatelů a průzkumu mezi vystavovateli, jsme nuceni veletrh OPTA 2020 přesunout do náhradního termínu v tomto roce. Tímto respektujeme požadavek převažující části vystavovatelů.

Rozhodnutí zohledňuje celkovou aktuální „vis major“ situaci v souvislosti s vývojem epidemie nemoci COVID19 v Evropě, jejímž důsledkem je obava většiny vystavujících firem z neúčasti zákazníků vzhledem k omezování služebních cest a doporučení k neúčasti na hromadných akcí včetně kongresů a veletrhů. V případě zahraničních značek je neúčast dána striktními omezujícími nařízeními zahraničních centrál. Vzhledem k obavě většiny vystavovatelů z toho, že jejich investice do účasti na veletrhu se při konání akce v původním termínu nevrátí, chceme přeložením veletrhu na vhodný termín ve 2. či 3. čtvrtletí t.r. eliminovat ekonomická rizika na straně vystavovatelů a Veletrhů Brno jako pořadatele v případě zákazu akce v příštích dnech.  Náhradní termín veletrhu bude stanoven co nejdříve.