Stavební veletrh Brno

Übersetzung nicht verfügbar.

XV. ročník Vědomostní olympiády 2019 CTI ČR zná své vítěze

Každý rok pořádá Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) pro žáky středních škol vědomostní olympiádu. Cílem XV. ročníku soutěže „Vědomostní olympiády 2019“ bylo podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a VUT v Brně, Ústavu TZB Stavební fakulty.

Vědomostní olympiáda je tříkolová a zahrnuje základní, krajské a celorepublikové kolo.Do základního kola se probojovalo celkem 111 žáků ze středních odborných škol (SOŠ) a středních odborných učilišť (SOU) v rámci 13 krajů. Soutěž probíhala formou písemných testů, studijní materiál vycházel ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR.

Zleva: Ing. Andrzej Bartoś, Bohuslav Hamrozi, ...
 

Celorepublikové kolo, tedy vlastní finále soutěže, se uskutečnilo na Vysokém učení technickém v Brně dne 16. 5. 2019, kde následně proběhlo i slavnostní předání cen vítězům soutěže. To proběhlo za účasti vedoucího ústavu TZB, FAST, VUT, prof. Ing. Jiřího Hirše, CSc., doc. Ing. Ladislava Klusáčka, CSc. proděkana pro rozvoj fakulty a marketingu VUT, prezidenta CTI ČR Bohuslava Hamroziho, vice-prezidentky CTI ČR Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D. ředitelky portálu TZB-Info.cz a ESTAV.CZ, předsedy sekce Vzdělávání CTI ČR Ing. Andrzeje Bartośe a doc. Ing. Aleše Rubiny, PhD., vice-prezidenta CTI ČR, který celý slavnostní program vedl a moderoval. Program doplnil i koncert smyčcového kvarteta pro violoncello Filharmonie Brno.

První desítka umístěných v krajském kole...
 

Mezi oceněnými byli i žáci SOŠ a SOU, kteří se umístili v první desítce krajského kola Vědomostní olympiády. Tři nejlepší pak převzali diplom, křišťál CTI ČR a věcné ceny od generálních partnerů. První místo obsadil Karel Sobek ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek, který získal z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce 60 bodů z 60 možných v čase 4:38. Druhé místo získal Radek Krop ze Středního odborného učiliště stavebního, Opava se shodným počtem 60 bodů, ale v čase 7:37 min. Na třetím místě se umístil Karel Sobek ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek s 59 body v čase 2:50. Škola, ze které vzešel vítěz XV. ročníku Vědomostní olympiády, tedy Střední škola řemesel, Frýdek-Místek p.o. obdržela Pohár pro rok 2019.

Prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.předává...

V druhé části slavnostního předání cen byli oceněni i vítězové 13. ročníku internetové soutěže MĚĎ 2019. Soutěž vyhlásila pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU Střední škola polytechnická Brno, Jílová z pověření CTI ČR a Evropského institutu mědi. Cílem soutěže bylo vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěžilo celkem 123 žáků z 11 škol v kategorií SOŠ a v kategorií SOU 295 žáků z 23 škol.

V kategorii Středních odborných škol jednotlivců zvítězil Pavel Rulišek a v rámci kategorie Středních odborných učilišť (SOU) jednotlivců Adam Zemánek, oba ze SŠ polytechnické Brno, Jílová. Kategorii družstev Středních odborných učilišť i Středních odborných škol vyhrála SŠ polytechnická Brno, Jílová.

Vítězové v kategorii SOŠ jednotlivců

Kompletní tisková zpráva

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše