Stavební veletrh Brno

XV. ročník Vědomostní olympiády 2019 CTI ČR zná své vítěze

Každý rok pořádá Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) pro žáky středních škol vědomostní olympiádu. Cílem XV. ročníku soutěže „Vědomostní olympiády 2019“ bylo podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a VUT v Brně, Ústavu TZB Stavební fakulty.

Vědomostní olympiáda je tříkolová a zahrnuje základní, krajské a celorepublikové kolo.Do základního kola se probojovalo celkem 111 žáků ze středních odborných škol (SOŠ) a středních odborných učilišť (SOU) v rámci 13 krajů. Soutěž probíhala formou písemných testů, studijní materiál vycházel ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR.

Zleva: Ing. Andrzej Bartoś, Bohuslav Hamrozi, ...
 

Celorepublikové kolo, tedy vlastní finále soutěže, se uskutečnilo na Vysokém učení technickém v Brně dne 16. 5. 2019, kde následně proběhlo i slavnostní předání cen vítězům soutěže. To proběhlo za účasti vedoucího ústavu TZB, FAST, VUT, prof. Ing. Jiřího Hirše, CSc., doc. Ing. Ladislava Klusáčka, CSc. proděkana pro rozvoj fakulty a marketingu VUT, prezidenta CTI ČR Bohuslava Hamroziho, vice-prezidentky CTI ČR Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D. ředitelky portálu TZB-Info.cz a ESTAV.CZ, předsedy sekce Vzdělávání CTI ČR Ing. Andrzeje Bartośe a doc. Ing. Aleše Rubiny, PhD., vice-prezidenta CTI ČR, který celý slavnostní program vedl a moderoval. Program doplnil i koncert smyčcového kvarteta pro violoncello Filharmonie Brno.

První desítka umístěných v krajském kole...
 

Mezi oceněnými byli i žáci SOŠ a SOU, kteří se umístili v první desítce krajského kola Vědomostní olympiády. Tři nejlepší pak převzali diplom, křišťál CTI ČR a věcné ceny od generálních partnerů. První místo obsadil Karel Sobek ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek, který získal z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce 60 bodů z 60 možných v čase 4:38. Druhé místo získal Radek Krop ze Středního odborného učiliště stavebního, Opava se shodným počtem 60 bodů, ale v čase 7:37 min. Na třetím místě se umístil Karel Sobek ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek s 59 body v čase 2:50. Škola, ze které vzešel vítěz XV. ročníku Vědomostní olympiády, tedy Střední škola řemesel, Frýdek-Místek p.o. obdržela Pohár pro rok 2019.

Prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.předává...

V druhé části slavnostního předání cen byli oceněni i vítězové 13. ročníku internetové soutěže MĚĎ 2019. Soutěž vyhlásila pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU Střední škola polytechnická Brno, Jílová z pověření CTI ČR a Evropského institutu mědi. Cílem soutěže bylo vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěžilo celkem 123 žáků z 11 škol v kategorií SOŠ a v kategorií SOU 295 žáků z 23 škol.

V kategorii Středních odborných škol jednotlivců zvítězil Pavel Rulišek a v rámci kategorie Středních odborných učilišť (SOU) jednotlivců Adam Zemánek, oba ze SŠ polytechnické Brno, Jílová. Kategorii družstev Středních odborných učilišť i Středních odborných škol vyhrála SŠ polytechnická Brno, Jílová.

Vítězové v kategorii SOŠ jednotlivců

Kompletní tisková zpráva

Další aktuality z veletrhu