International Engineering Fair

Translation is not available.

Německo zůstává největším obchodním partnerem a export se stále zvyšuje

Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR a zároveň exportní destinací ČR. Do této země dlouhodobě směřuje kolem třetiny veškerého českého vývozu. Vyvážíme tam například téměř 4x více než na Slovensko a 15 více než do USA. To svědčí o vysoké míře provázanosti ekonomiky obou zemí. Vyplynulo to ze semináře, který se věnoval exportu ve Střední Evropě a uskutečnil se v Exportním domě v rámci MSV.

Loni dosáhl objem zahraničního obchodu mezi ČR a SRN rekordních 80,69 miliard eur, což je meziroční nárůst o 6,6 procenta. Pitom export do SRN činil 42,4 miliardy eur (meziročně plus 8,2 procenta), dovoz pak ze SRN 38,28 miliard eur (meziročně plus 4,9 procenta). Pozitivní saldo zahraničního obchodu se ve prospěch ČR v roce 2016 zvýšilo o více než 50 procent a činilo rekordních 4,12 miliard eur. Pořadí obchodních partnerů se nezměnilo, k nejvýznamnějším stále patří Bavorsko, následuje Bádensko-Wurttenbersko, Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko.

Výrazný vliv na německé hospodářství má aktuálně probíhající komplexní změna energetické koncepce s odklonem od jádra a zaměření se na obnovitelné zdroje energií. Právě v této oblasti se otevírají nové příležitosti nejen pro český průmysl, ale i pro českou vědu a výzkum. Odhaduje se, že v ČR působí 3 500 až 4 000 německých společností. Z hlediska kapitálové angažovanosti se jedná jak o stoprocentně vlastněné pobočky německých podnikatelských subjektů, tak i o formy smíšených společností s různou kapitálovou účastí. Nejvíce německých investic v ČR směřuje dlouhodobě do výroby motorových vozidel, obchodu a obchodních služeb, peněžnictví a výroby elektropřístrojů.

První významnou německou investicí v ČR po roce 1990 byla investice koncernu Vokswagen do Škody Mladá Boleslav, která se řadí mezi tři největší a nejúspěšnější přímé zahraniční investice v ČR. V současnosti v SRN působí asi 110 až 150 německých společností s majetkovou účastí z Česka nad 50,1 procent a s více než třemi zaměstnanci. Řada z nich představuje zastoupení českých společností. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat například Škoda Auto. SRN je pro tuto společnost nejvýznamnější trh, exportuje se tam až 89 procent produkce. Mezi další patří RD Germany – stavba rodinných domů na klíč, Mitas, který se zabývá vývozem pneumatik pro užitkové automobily i gumárenských výrobků pro průmysl a Triton, vývozce speciálních konstrukcí pro rozvodové skříně a datové centrály.

V posledních letech se objevují i nové specifické investice z ČR v SRN. K nejvýznamnější patří investice Agrofert Holding do dusíkárny Stickstoffwerke Piestritz a akvizice největšího německého pekárenského koncernu Lieken a další. V posledních letech rovněž investuje ČEZ a.s. do technologických firem v Německu v oblasti OZE, energetické účinnosti či bateriových a vodíkových technologií.

V současnosti spotřebitelská nálada v Německu dále vzrostla a udržuje se na nejvyšší úrovni od roku 2001. Podobnou situaci vykazuje v Německu podnikatelská nálada. Soukromá spotřeba poroste a stane se tak důležitým nástrojem pro růst německé ekonomiky. To vše kopíruje i vývoj zahraničního obchodu, což je dobrou zprávou především pro české podniky, na které bude mít toto oživení německé ekonomiky značný vliv. Pro české firmy kromě automobilového průmyslu je důležitá právě energetika, neboť na rozvoj elektrických sítí vynaloží do roku 2002 SRN kolem 45 miliard eur. Proto u nich roste poptávka především po inovativních energetických řešení. Další potenciál nabízí decommissioning jaderných elektráren v rámci politiky ústupu od jádra.

Ve zdravotnictví pak kvůli stárnutí populace vláda v Německu každoročně zvyšuje výdaje na zdravotnictví. Demografický vývoj v této zemi pak v nadcházejících deseti letech přinese i změny, které se dotknou cestovního ruchu. I tam se nacházejí možnosti pro uplatnění českého exportu. V rámci letecké dopravy pak představují příležitosti subdodávky do leteckého průmyslu, a to jak pro velké nadnárodní letecké firmy, tak pro kosmický průmysl, ale i malé a střední firmy. Objem českého exportu pro letecký průmysl v Německu se od roku 2009 zvýšil již desetinásobně a má potenciál pro další růst.

Potenciál pro české firmy lze nalézt i pro ICT, a to v chemickém, strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. České firmy tam mohou dodávat elektronická zařízení, především v aplikacích využívaných ve zmíněných oborech a samozřejmě v aplikovaném výzkumu. Dále se v SRN plánuje výstavba dálnic, financovaná ze soukromých domů, modernizace železnice, a to za mnoho miliard eur.

More news from the fair trade

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše