URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

Chytrých řešení je spousta. CitySys je dovede naučit spolu mluvit a dát informacím řád

Pokud nevíte, co si pod pojmem smart city vlastně pořádně představit, stačí na veletrhu URBIS zamířit k expozici slovenské společnosti OMS. Poznáte ji na první pohled, bude mít rozměr 400 metrů čtverečních a půjde vlastně o takové město v pavilonu. Ale chytré město! OMS představí svoji platformu CitySys, která dovede využít již stávající chytře komunikující řešení tak, aby se jednotlivé „krabičky“ a jejich toky informací jednoduše spojily v jeden proud. „My nechceme lokální systémy nahradit, chceme, aby spolupracovaly,“ popisuje v rozhovoru Radovan Slíž, výkonný ředitel OMS.

CitySys pracuje například už v Kyjově, Břeclavi nebo Třebíči. Zatím šlo spíše o „piloty“, pro letošek počítá ředitel s ještě větším rozmachem. Třeba i proto, že platforma začíná sbírat ocenění a uznání po světě. „Smart city nemusí být vidět, ale občan jej musí cítit a s ním žít,“ zdůrazňuje Slíž.

Dá se CitySys představit úplnému laikovi?

Určitě, i když nejlépe to pochopí v expozici, která bude simulovat smart city v pravém slova smyslu. Města už dnes do sebe zakomponovala nejrůznější technologie, už vyzkoušela kde co a napojila se na nejrůznější systémy. Teď přichází doba, kdy spolu jednotlivá řešení musí začít spolupracovat, aby měla smysl, aby byla efektivní. Dá se říci, že každé přináší benefit, ale ještě větší může přinést kombinace, kterou umí CitySys. Takže město, samotní uživatelé i ti, co města řídí, nebudou muset chodit do každého softwaru zvlášť, aby zjistili, jak vypadá parkování, počasí přes meteostanice, jak doprava. Chceme ukázat, jak se k těmto potřebným informacím dostat v jednom systému.

Takže základem je propojení?

Ano, a náš CitySys to zvládá. Nechceme lokální systémy nahradit, my je spojujeme. Údaje ze stávajících řešení dovede shromáždit na jedno místo a jejich kombinací vygenerovat nové důležité informace. Uvedu příklad: Může reálně vzniknout potřeba, že když generuji ideální trasu pro popelářské vozy, musí se zohledňovat informace z dopravy. To znamená, ze dvou „krabiček“ mi přijdou data a já vytvořím tu potřebnou jednu informaci. Nebo někdo zmáčkne SOS tlačítko třeba z důvodu nějakého incidentu, tak tokem informací se na daném místě rozsvítí světlo, nebo změní barvu. Možností takovéto spolupráce je mnoho. Systém může být pro město budoucnosti zajímavý i z pohledu ekonomiky.

CitySys musí být tedy připraven na ohromnou řadu výrobků…

Je to tak. Platformu jsme připravovali bezmála tři roky, vyzkoušeli jsme toho hodně a také zašli do slepých uliček. Abych začal úplně od začátku, my jsme začínali s veřejným osvětlením a postupně přidávali systémy na jeho chytré využití, které se už delší dobu realizují, dalo by se říci, že některým už končí „pětiletka“. Ale to nám nestačilo, protože to je jen střípek smart city. Asi před dvěma lety jsme si začali dělat průzkumy, kam koncept smart city směřuje, jak se chytrá města vyvíjí a co všechno budou potřebovat lidé, jaké služby budou přicházet.

A na co jste přišli?

Že musíme přijít s co největší otevřeností. Zjistili jsme, že systém musí být co nejvíce otevřený softwarově, aby se systémy mohly integrovat. A pak je to také otevřenost byznysová. V dnešní době je už – zejména v Evropě - vlastně nemožné, aby vyrostlo úplně nové město, na zelené louce. Města se nesmí systémy uzamknout a v případě CitySys to v žádném případě nehrozí.

Ujasněme si to, ve vašem systému hraje hlavní roli lampa veřejného osvětlení, která dovede svojí chytrostí a díky systémům v ní či do ní zapojených, snímat a shromažďovat informace o situaci, posílá je na „velín“ a odpovědní pracovníci s nimi dovedou pracovat tak, jak je potřeba. Tudíž záleží na starostovi či primátorovi, co všechno je v onom světle zakomponované.

Ano, dá se to tak říct, ale já bych šel ještě o krok dozadu. Není to o lampě, protože ta je jen jednou ze součástí celého sloupu a systému veřejného osvětlení. My využíváme celé elektrické sítě také pro potřeby datové sítě, vzduchem i přes kabely. Pro nás je tím důležitým pointem elektrický rozvaděč, stačí, aby byl trochu chytrý a měl logiku. Touto cestou se dají připojovat nejrůznější snímače, aniž bychom museli řešit například baterky jednotlivých zařízení.

Jaký je výstup? Ten tok informací někam dopluje. Ale v jaké podobě?

V podstatě vypadá jako webová stránka, my ji nazýváme City dashboard nebo Informační panel města. Ten na geografické mapě města ukáže jednotlivé body, představme si je jako googlové slzy. Každá tato slza má v sobě ikonku, zda jde o světlo či jakýkoliv datový bod, třeba ke spotřebě vody – cokoliv je dnes digitalizovatelné. Co zrovna v konkrétní chvíli potřebuji vědět, takový digitální obraz města si udělám. Má to několik výhod. Klasicky vidím, které body momentálně „žijí“ či „nežijí“, a také pohledově komunikují formou semaforu „červená – žlutá – zelená“. Umožňuje to velké plánování i do budoucnosti. Sledovat ale tyto body samostatně nejde nebo by bylo vyčerpávající, a tak se díky nejrůznějším nastavením informace zhutňují a stávají se lehce konzumovatelnými pro jednotlivé uživatele. Jeden referent potřebuje vědět, jak má naplněné koše, druhý o incidentech ve městech, třetí o zaplněnosti parkovišť. Naopak primátor potřebuje velmi zestručněně vidět celou situaci. Podle toho se dotazy nastavují. CitySys má ale mnoho dalších komerčních funkcionalit, ale to je na dlouhé povídání. Přijďte se zeptat k nám na stánek.

Informační panel města Senica (CitySys)

Dovedu si živě představit úředníka, který nechtěně udělá ťuk a celý systém se přenastaví. Počítám, že ale máte speciální administrace a sofistikovanému systému se to stát nemůže.

Přesně tak. Systém nastavujeme podle rozdělení, co má kdo na starosti. Někdo může na City dashboard jen nahlížet, jiný v něm může nastavit automatické funkce, ale také například do systému osvětlení zasahovat a řídit ho.

Existuje nějaké nejmenší možné pokrytí systémem CitySys? Řekněme, že jako starosta řeším velmi problémovou oblast, kterou ale potřebuji monitorovat z několika hledisek – od světel po SOS tlačítka. A víc chytrosti do obce zatím nechci.

Chápu, na co se ptáte a ano, má to svoji logiku, protože jakékoliv systémy starostové zkoušejí na menších celcích a radí jim to v metodice i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a stejné je to i na Slovensku. Nejmenší jednotku, kterou bych doporučil na odzkoušení, je elektrický rozvaděč a k němu připojená světla – od tří po třeba pět set, jak je potřeba. A ano, město si může zvolit, kde chce přes CitySys operovat, může to být třeba jen v centru, a pak se může rozšiřovat. Na URBIS bychom rádi představili také úplnou novinku, kterou máme teď v podobě prototypu, jde o webovou aplikaci Smart City Navigator. Jde o takovou route mapu pro starosty, aby se dobře v nákupech rozhodovali. Ale rozhodně jim nenutíme naše produkty. Samozřejmě, pokud tak učiní, mají hned řadu benefitů v podobě informací, které si jinak musí do webu vkládat sami. Náš cíl je jednoduchý – spokojené město, v kterém žije spokojený občan, který je tím pravým uživatelem smart city. Říkám, že smart city nemusí být vidět, ale občan jej musí cítit a  mělo by se mu v něm dobře žít.

Smart Navigator

Vypadá to, že vaše firma je vlastně takový vědecký inkubátor. Kolik lidí na CitySys pracuje?

Jsme čistě slovenský tým o velikosti zhruba 70 „ajťáků“, od architektů systému, přes programátory, analytiky. Koketujeme s umělou inteligencí, hledáme možnosti napojení dostupné senzoriky nebo třeba vymýšlíme úplně nové byznys modely, které takovýto druh spolupráce přináší. Dnes už je to tak rozsáhlý systém designovaný jako cloud, na němž pořád pracuje celá řada odborníků. Dá se pořizovat jako hardware i software, službově i investičně. Musí být připraven na budoucí požadavky občanů a technologické možnosti rozvíjejícího se města. Rozvíjíme každý modul, vznikají další a další aktualizace. Některé oblasti máme zaštítěné partnersky, otázky odpadového hospodářství, security řešíme s velkými hráči na trhu. Neexistuje firma, která by celé smart city dovedla navrhnout sama. Pokud to někdo tvrdí, nevěřil bych mu.

Můžete uvést příklady, kde systém už pracuje, ať ve formě okleštěné či rozvinutější?

Ano, a máme víc referencí u vás v Česku než u nás na Slovensku (smích). Spolupracujeme s Třebíčí, Břeclaví, Kyjovem. V Třebíči jsou na CitySys napojená světla a křižovatka, v Kyjově je to 300 bodů veřejného osvětlení a letos se bude pokračovat.

Omezujete se pouze na města?

Ne, na URBIS chceme ukázat svoje řešení pro města, ale máme řešení i pro průmysl, který nazýváme WorkSys. Je vlastně na stejné architektuře jako platforma pro města CitySys. ShopSys funguje pro obchodní centra a připravujeme variantu do nemocnic. Chytrost v tomto ohledu nemá hranic. Je vlastně jedno, zda řídíte světlo a sbíráte data na ulici nebo na operačním sále.

OMS a jejich CitySys
Společnost byla založena v roce 1995 a etablovala se jako přední světový výrobce svítidel. Zejména v posledních letech se profiluje také jako poskytovatel smart řešení, v nichž efektivně kombinuje vlastní technologická řešení a analytické informace, smart technologie a vlastní designové svítidla. Jedním z těchto řešení je také IoT platforma CitySys, která získala ocenění Cena Smart City Project Award 2018. CitySys už dnes integruje širokou škálu aplikací pro smart lighting, security, traffic, parking či waste management, EV charging a podobně.
Foto: archiv OMS

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše