URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

Chytrá řešení pro města, inteligentní dopravní systémy a autonomní mobilita

Od 2. do 4. 6. proběhne online událost URBIS SMART CITY FAIR, jejíž součástí bude výstavní část i konference. URBIS je tradičním setkáním všech, kteří se zabývají technologiemi uplatnitelnými v rámci koncepce smart cities – zástupců měst a obcí, dodavatelů, vývojářů, akademické sféry. Nosnými sekcemi jsou konference, která slouží především k výměně zkušeností a prezentaci nových trendů, a výstavní část představující jednak samotná řešení a jednak jejich konkrétní implementace například v městě Brně, jeho partnerských městech nebo v různých projektech. Postupným vývojem se URBIS vyprofiloval jako technologická akce a toto směřování je letos posíleno především v oblasti dopravy.

Součástí akce je vyvrcholení projektu C-Roads, na kterém se představí výsledky pětiletého vývoje jednotného evropského systému C-ITS – kooperativních inteligentních dopravních systémů. Součástí konference je také blok týkající se autonomní mobility, která jednak souvisí s C-ITS a jednak s dopravou a provozem některých služeb ve smart městech.

Plnohodnotná online událost

V současné době je možné realizovat URBIS SMART CITY FAIR pouze jako online událost. Hlavní filozofií tohoto způsobu realizace je poskytnout vystavovatelům, návštěvníkům i účastníkům konference maximální užitek a zprostředkovat osobní komunikaci v podobě, kterou současná omezení fyzického setkávání dovolují. Online událost má proto standardní otevírací dobu, po kterou budou vystavovatelé přítomni na stáncích a kdy s nimi bude možné komunikovat, v této době bude také možné zúčastnit se konference, popřípadě sledovat ukázky C-Roads nebo předvádění autonomního autobusu. V dalších ročnících však URBIS SMART CITY FAIR chce směřovat ke konání na brněnském výstavišti.

Všechny části programu včetně praktických ukázek C-ITS v brněnském provozu, vystoupení řečníků i expozice účastníků a partnerů projektu C-Roads budou dostupné v online platformě. Registrace pro návštěvníky bude k dispozici ve druhé polovině dubna, veškeré informace ke vstupu do online platformy obdrží návštěvník v potvrzení registrace. Využití online platformy je intuitivní a jednoduché a pro návštěvníky se otvírá možnost navštívit výstavní část i konferenci opakovaně podle svých časových možností a zájmu o jednotlivá témata.

Vystavovatelům nabízíme tři typy výstavních expozic a další možnosti zapojení především do konference. Pro bezproblémovou realizaci online expozice a vyřízení všech záležitostí souvisejících s přípravou účasti doporučujeme odeslání přihlášky do 18. května. Přihlášení probíhá stejně jako u jiných akcí pořádaných Veletrhy Brno. URBIS SMART CITY FAIR je v současné době jedna z mála možností, jak se kontaktovat s představiteli měst a obcí, jak nabídnout služby nebo výrobky nebo upozornit na zajímavé řešení.

Konference nabídne sdílení zkušeností a inspiraci

Konference URBIS SMART CITY FAIR bude probíhat ve středu a ve čtvrtek. Program konference je rozdělen do sedmi bloků – prostředí, služby, digitalizace, řízení, budoucnost, benefity a výstupy. Podrobná náplň těchto částí konference je uvedena na webových stránkách smartcityfair.cz. Z dílčích částí programu lze určitě zvýraznit například adaptace metropolí na změny související s pandemií a nástupem home office. Očekává se, že změny v pracovním režimu vynucené pandemií u některých pozic přetrvají i po uvolnění restriktivních opatření, proto přizpůsobení obytných budov této skutečnosti bude trvalé a další vývoj měst bude tento trend respektovat. Ve službách se budou řečníci mimo jiné věnovat cirkulární ekonomice, snižování produkce odpadu nebo jeho energetickému využití. Další řečníci se zaměří na praktické zkušenosti v oblasti digitalizace služeb samospráv a v řízení měst a obcí.

C-Roads – evropský projekt kooperativní inteligentní dopravní infrastruktury

Projekt C-Roads je zařazen do programu na čtvrtek 3. června a pátek 4. června. Čtvrteční program je označen jako národní. V tento den proběhnou ukázky provozu C-ITS v ulicích města Brna a národní část konference, která se bude mimo jiné věnovat zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech při instalaci systémů C-ITS. Na pátek je připravena mezinárodní část konference a opět ukázky provozu C-ITS v brněnských ulicích. C-Roads je projekt evropského významu a zejména v pátečním programu se předpokládá účast předních odborníků na problematiku C-ITS. Mezi konkrétní přínosy nasazení kooperativních inteligentních dopravních systémů patří především zvýšení bezpečnosti provozu, upřednostnění vozidel hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému, větší plynulost dopravy a z ní plynoucí nižší emise.

c-roads.cz | saferoads.today

Ve všech částech konference URBIS i C-Roads bude možné posílat přednášejícím dotazy, které budou položeny prostřednictvím moderátora.

Autonomní mobilita

Panelová diskuze zaměřená na autonomní mobilitu je na programu ve čtvrtek. Její účastníci by se měli zaměřit především na legislativu umožňující provoz autonomních vozidel, využití autonomních vozidel v chytrých městech a další související aspekty včetně C-ITS systémů jako zdroje informací pro autonomní vozidla. V rámci spolupráce s Centrem dopravního výzkumu, jednoho z partnerů online události URBIS, bude také předveden autonomní autobus.

Celého programu týkajícího se C-ITS, projektu C-Roads a autonomní mobility je možné se zúčastnit jako návštěvník za jednotné vstupné 250 korun. Tato vstupenka platí po celé tři dny.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše