URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

Druhý ročník veletrhu chytrých měst zdvojnásobil plochu i počet návštěvníků

Téma Smart City hýbe komunálním světem a přináší stále nové podnikatelské příležitosti. Rostoucí zájem o problematiku chytrých měst potvrdil druhý veletrh URBIS Smart City Fair, který v Brně odehrál ve dnech 5. a 6. června 2019. Obsadil již dva pavilony a plochu bezmála 5 000 m2. Mezinárodní konference s účastí více než 160 řečníků z celé Evropy se konaly souběžně na osmi pódiích. Letošní veletrh představil nabídku 61 vystavujících firem a přivítal 1700 odborných návštěvníků, převážně zástupců státní a veřejné správy a odborníků z oblasti inovačních řešení pro chytrá města.

Unikátní „smart“ konference: více než 160 řečníků a 8 pódií

Brněnská platforma pro sdílení know-how, nápadů, konkrétních řešení a dobré praxe Smart City ve středoevropských městech a obcích druhým ročníkem povýšila na novou úroveň. Součástí veletrhu poprvé byly dva evropské projekty: Science meets Parliaments/Science meets Regions RUGGEDISED. Druhý den si návštěvníci URBIS 2019 užili Smart City Summit V4+ s účastí měst jako Vídeň, Poznaň, Gdyně, Prešov, Novi Sad, Lublaň, rumunská Alba Julia nebo ukrajinské Nemishaeve. Na pódiích vystoupili špičkoví řečníci, mezi nimi například hlavní inženýr Hyperloop Transportion Technologies Sabih Gatea Khisaf, projektový manažer Join-Up z DG Informatics Evropské komise Jean Paul de Baets a spoluzakladatel Free Software Foundation Richard Stallman. Záštitu nad veletrhem převzaly Asociace krajů ČR, Statutární město Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Jihomoravský kraj. Hlavním partnerem URBIS Smart City Fair 2019 byla společnost CitySys a partnerem soutěže o Zlaté medaile URBIS 2019 se stala společnost VDT Technology.

Oceněné exponáty

Do prestižní soutěž o nejlepší exponáty veletrhu vystavovatelé přihlásili dvanáct řešení. Odborná porota z nich vybrala dvě, kterým udělila Zlaté medaile URBIS 2019. Společnosti TextilEco byla oceněna za inovativní kontejner na oděvy TUČŇÁK a společnost Umotional za produkt AnyRoute – plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu jako služba. Třetího medailistu vybral tým partnera soutěže VDT Technology. Zlatou medaili URBIS 2019 udělil Dopravnímu podniku města Brna za řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o.

Mimořádně nabitý doprovodný program probíhal současně v osmi konferenčních prostorách. Ve dvou dnech se na pódiích postupně vystřídalo více než 160 přednášejících z celé Evropy. Stěženími tématy jednání byly digitální město, voda, energetická politika, chytré městské čtvrtě a udržitelná doprava. Diskutovalo se také o atraktivních konceptech jako chytrá zastávka, knihovna ve funkci komunitního centra nebo uliční databanka.

Řekli o veletrhu URBIS 2019

Markéta Vaňková, primátorka města Brna
URBIS Smart City Fair je trošku jiný než ostatní veletrhy, protože je hodně interaktivní. Ve dvou dnech probíhá mnoho přednášek, workshopů a setkání, která ukazují nové možnosti, technologie a trendy ve Smart City. Veletrh také umožňuje seznámit se s již fungujícími řešeními a opatřeními, která návštěvníci mohou promítnout do měst, ve kterých žijí.

Jiří Kuliš, generální ředitel, Veletrhy Brno
Veletrh je setkáním smart people, kteří přinášejí smart solution, takže doufám, že i naše města budou chytřejší. Těší mne, že se veletrh rozrostl, i když zatím je dominantní částí odborná konference, a děkuji za jeho podporu statutárnímu městu Brno.

Sabith Gatea Khisaf, hlavní inženýr Hyperloop Transportation Technologies
Veletrh je velmi dobře organizovaný a účastní se jej řada společností. Opravdu mě překvapilo a potěšilo, kolik lidí se tu setkává a o jak kvalitně organizovanou jde událost. Spolupracujeme s vedením města Brna a jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto veletrhu.

Mark van Stiphout, Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise, Belgie
Je pro mě velkým potěšením být v krásném Brně a na tomto skvělém veletrhu. Je příjemné vidět, jak se ve střední Evropě rozvíjejí projekty Smart City a přenášejí do praxe. Brno hraje v komunitě Smart Cities velmi důležitou roli, protože ukazuje, co je skutečně možné v oblasti využití obnovitelných zdrojů. Blahopřeji Brnu k organizaci veletrhu. Takových setkání není nikdy dost, protože je potřeba ukazovat dosažený pokrok. Pokračujte v tomto snažení.

Miloš Gendiar, manažer marketingu, společnost 2J Antennas, Slovensko
Je to veletrh hlavně pro města a regiony, přesto nás příjemně překvapil. Získali jsme tu více kontaktů, než jsme očekávali. Protože všechny smart technologie využívají ke komunikaci wireless sítě, jejich dodavatelé si nás tu našli. Jsme zvyklí vystavovat na velkých světových výstavách a toto je malý veletrh, ale zkusili jsme a jsme spokojeni. Vidím tuto akci jako perspektivní.

Tomáš Zika, obchodní zástupce, CleverFarm
V naší expozici Clever Maps jsme se soustředili na dvě služby - na analýzu dat a na zpracování dat ze senzorů, která lze využít ve městech, při správě zeleně, v zemědělství atd. Během druhého dne nás navštívily dvě desítky lidí, kdy většina šla na jistotu s konkrétními dotazy. Koncepce veletrhu se mi líbí, za úvahu do budoucna stojí organizace přednášek.

Robert Rosí, obchodní zástupce pro ČR, OMS, partner platformy CitySys
Brno je střed republiky a BVV je ideálním prostředím pro takovou výstavu. Když srovnám akci s minulým ročníkem, hodně se to pohnulo dopředu, i návštěvnost předčila očekávání, kdy první den byl silnější. Naše firma byla součástí platformy CitySys, která umožňuje obcím spravovat v jednom programu jednotlivé funkce jako je osvětlení, parkovací systém, monitorování dopravy a odpadové hospodářství.

Jakub Rybář, vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje, Magistrát města Brna
Veletrh s konferencí SMART CITY FAIR je úspěšný. I když Brno není výborně dopravně dostupné, tak sem přijelo dost zajímavých zahraničních hostů. Nejen samotný veletrh, ale i město se jim líbí, takže je velmi pravděpodobné, že přijedou znovu, a pro město to má i další rozměr, že se z URBISU SMART CITY FAIR může stát platforma pro výměnu zkušeností mezi městy. Myslím, že dnešní doba není o tom, jakou zvolit technologii, ale co je skutečně problémem, jak ho vyřešit a umět se poradit s někým, kdo si celým procesem prošel. Takže je to možnost pro města, aby se od sebe vzájemně učila. Pokud výhodná poloha města v centru Evropy bude znamenat pravidelnost těchto setkání, tak z toho může vyrůst opravdu významná akce.

Miriam Letašiová, generální ředitelka sekce podnikatelského prostředí a inovací, Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky
Pevně věřím, že smart cities je téma, které propojuje lidi a vede k jejich spolupráci nejen v rámci Slovenska, Česka a zemí V4, ale celého světa a přispívá ke zlepšení kvality života všech občanů. Od minulých ročníků vnímám posun projektu URBIS SMART CITY FAIR například mezi oceněnými firmami, kdy už nemluvíme jen o demonstračních projektech či akcelerátorech, ale kdy firmy opravdu vytvářejí konkrétní smart řešení. Také ze strany státu je vidět, že jsme se posunuli od koncepcí a strategických materiálů do úrovně konkrétních řešení formou finančních mechanismů nebo akčních plánů.

Michal Jakob, zakladatel a ředitel společnosti Unimotional
Líbí se mi tu. Pokud počítám i nultý ročník, jsem na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR potřetí, takže vidím, jak se postupně posouvá, zvětšuje se a jsou tu čím dál zajímavější exponáty. Druhý den budu mít více času, abych si stánky prohlédl zblízka. Jsme také rádi, že jsme získali ocenění za náš exponát AnyRoute, inovativní plánovač cest pro veřejnou dopravu.

Michaela Náplavová, marketingové oddělení, Textil Echo a.s., Boskovice
„Potěšilo nás, že náš inovativní kontejner na oděvy zaujal návštěvníky veletrhu a získali jsme za něj Zlatou medaili. Jsme rádi, že naše práce má smysl, zaznamenali jsme zájem o naše prototypy a máme i poptávky. Přijeli jsme sem jako tým, takže jsme měli možnost projít si veletrh a podívat se, co tady je. Objevili jsme opravdu zajímavé projekty a hodně zajímavé firmy, takže z tohoto hlediska jsme spokojení a mohu už teď říct, že určitě zde navážeme spolupráce.

Jan Seitl, provozní ředitel, Dopravní podnik města Brna
Na veletrhu je vidět, jak se posouvá, stejně jako smart témata a oblast moderního IT, které se velmi rychle vyvíjejí. Takže je jenom dobře, že se pořádají takové akce jako URBIS SMART CITY FAIR a mají podporu ze strany Veletrhů, města a obcí. Určitě bych vyzdvihl, že naše Brno klade na smart problematiku velký důraz. Náš podnik se zapojuje do mnoha „chytrých“ projektů, zdaleka ne všechny tady představujeme. Téma smart cities je součástí našich životů a to je jenom dobře.

Wolf Dieter Prix, panelista URBIS Highlights, Rakousko
Jsem architekt, a proto chci tady v Brně hovořit o architektuře a městech budoucnosti. Porovnávám architekturu a plánování měst s ledovcem, u kterého je vždycky viditelná jen část nad hladinou. Ale vše, co je důležitou součástí plánování výstavby měst, jako například politika, energetika, řešení dopravy atd., je neviditelné. Osobně bych vyměnil název „smart cities“ za „inteligentní města“. Chytrý může být politik, vědec, architekt, investor, uživatel, prostě všichni, kteří vytvářejí inteligentní prostředí.

Richard Stallman, panelista v sekci Digitální město, CEO Free Software Foundation, USA
Na konferenci do Brna jsem přijel s cílem propagovat respekt vůči lidskému soukromí, vysvětlit, jaký je rozdíl mezi svobodným a nesvobodným softwarem a upozornit na omezení svobody, které přichází právě s využíváním zlomyslného softwaru. Firmy a instituce dnes používají systémy, které on-line sbírají informace o tom, kdo kam chodí nebo jezdí, s kým se setkává, o čem se baví atd., a to považuji za nepřípustné. Zvlášť stát by měl řešit svoje počítačové aktivity s využitím svobodných softwarů, aby si zachoval svoji suverenitu v oblasti počítačových technologií. Zabezpečení by mělo být všesměrné, tedy i vůči tomu, kdo provozuje software.

Ondřej Pospíšil, prodej velkoodběratelům, ŠKODA AUTO Česká republika
Značka ŠKODA se veletrhu URBIS účastnila vůbec poprvé, naším hlavním cílem bylo představit zajímavé projekty a řešení, které by mohly oslovit zejména představitele místní správy a samosprávy v čele s městy a obcemi. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o vozy s alternativními pohony, zejména elektromobily, a blížícímu se startu výroby prvního sériově vyráběného elektrického vozu ŠKODA jsme exkluzivně pro účastníky veletrhu URBIS připravili možnost testovacích jízd předsériových prototypů CITIGO E-PILOT s ryze elektrickým pohonem. Za dva dny jsme realizovali více než 150 testovacích jízd. Zároveň jsme ve spolupráci se ŠKODA AUTO DigiLab představili návštěvníkům sociálně zaměřenou službu mobility CareDriver a peer-to-peer carsharingovou platformu pod názvem HoppyGo. Tyto služby mohou být pro města a obce zajímavým doplňkem v nabídce mobility pro jejich spoluobčany. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu, počtu realizovaných testovacích jízd a solidní návštěvnosti bychom se podobných akcí rádi zúčastnili i v budoucnu.

Příští ročník veletrhu URBIS Smart City Fair se uskuteční
v termínu 3. - 4. června 2020.

More news from the fair trade

06. 06. 2019 URBIS SMART CITY FAIR Tři Zlaté medaile URBIS 2019 pro chytré výrobky

Inovativní kontejner na oděvy TUČŃÁK od společnosti TextilEco, a.s., plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu jako služba s názvem AnyRoute od firmy Umotional s.r.o. a řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o. a vystavovatele Dopravní...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše