AMPER

Trade Fair of Electrotechnics and Automation

Accompanying program

Tuesday 17.05.2022
08:00 - 13:00

Hall P – Room P3

Řešení ochrany fotovoltaických systémů a jejich rozváděčů před účinky přepětí

S přechodem na obnovitelné zdroje energie se stále rozšiřují aplikace fotovoltaických zařízení. Vzhledem k umístění, provozu a technickému provedení jsou fotovoltaické aplikace vystaveny zvýšenému riziku poškození přímým nebo nepřímým úderem blesku nebo přepětím.

Na odborném semináři Vás naučíme správně projektovat a montovat hromosvodní soustavou, zemnění, vyrovnání potenciálu a správně umisťovat přístroje přepěťové ochrany a ochrany proti přepětí.

Také se zaměříme specifické požadavky na rozváděče používané ve fotovoltaických aplikacích, kde jsou podmínky prostředí a provozu náročnější než u typických rozváděčů.

Upozorníme také na možné škody v důsledku nesprávných řešeních a pojistné podmínky pojišťoven.

Program školení:
8.45–9.00
Prezence účastníků

9.00–9.45
Ing. Jiří Kutáč Ph.D., DEHN s.r.o.
Škody na fotovoltaických elektrárnách a jejich vyhodnocení.

9.45–10.30
Česká Asociace pojišťoven, zástupce pracovní skupiny rizikové inženýrství
Riziko, pohled na pojištění a škody na FVE.

10.30–10.45
Přestávka

10.45–11.30
Jan Hájek, DEHN s.r.o.
Vnější ochrana před bleskem na fotovoltaických elektrárnách.

11.30–12.15
Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
Přepěťové ochrany pro fotovoltaické elektrárny (silová a komunikační síť).

12.15–12.35
Josef Valíček, DEHN s.r.o.
Rozváděče pro fotovoltaické aplikace.

12.35–13.00
Diskuze

13.00–17.00
Individuální návštěva veletrhu AMPER 2022

Pořádá: LPE s.r.o.

09:00 - 13:00

Hall P – Room P1

Efektivní elektromobilita ve smart city

Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty.

Již třetí ročník konference o efektivní elektromobilitě organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je zaměřena na odbornou podporu chytrých technologií v dopravě a energetice a inteligentních měst – smart city. Konference navazuje na přechozí úspěšné ročníky konferencí Efektivní elektromobilita v organizacích a sérii konferencí Smart city v praxi.

Obsah konference:
– Aktuální novinky v oblasti elektromobility, nabíjecí infrastruktury a softwarové/informační podpory.
– Autonomní mobilita v městské dopravě.
– Ekonomika a financování v elektromobilitě smart city.

Pořádá: Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services, Proelektrotechniky.cz

Wednesday 18.05.2022
08:00 - 16:00

Hall A – Room Morava

Nová legislativa pro oblast VETZ

Víte jaké změny v legislativě nastanou od 1. 7. 2022? Ve spolupráci s ESČ jsme pro Vás připravili konferenci k novému zákonu č. 250/2021 Sb. a prováděcím předpisům. Akce bude uspořádána s lektory z ESČ, SUIP a TIČR, kteří Vás seznámí s:

– novou legislativou a zrušenými předpisy k 1.7.2022,
– rozdělením VETZ do tříd,
– pověřenou organizací – osvědčení, oprávnění,
– výjimkami pro rozvodné společnosti,
– požadavky na VETZ a jejich provozovatele, náležitosti provádění revizí a revizních zpráv,
– problematikou revizí, kontrol a zkoušek elektrických spotřebičů,
– odbornou způsobilostí v elektrotechnice.
– kontrolní činností SUIP.

Program:
8.00–9.00
Prezence účastníků

9.00–12.30
Blok přednášek
– Proces schvalování legislativy.
– Nová legislativa/zrušené předpisy k 1.7.2022.
– Rozdělení VETZ do tříd.
– Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění.
– Výjimky pro rozvodné společnosti.
– NV o VETZ (požadavky na VETZ a jejich provozovatele, náležitosti provádění revizí a revizních zpráv).
– Problematika revizí, kontrol a zkoušek elektrických spotřebičů.

12.30–13.30
Přestávka – oběd

13.30–16.00
Blok přednášek
– Odborná způsobilost v elektrotechnice.
– Kontrolní činnost SUIP.
– Odnímání osvědčení či oprávnění.

16.00
Závěr akce

Přednášející: Ing. Jiří Sluka (Technická inspekce ČR), Mgr. Radek Roušar (Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.), zástupci Státního úřadu inspekce práce.

Pořádá: LPE s.r.o.

09:00 - 13:00

Hall P – Room P4

Role údržby v digitální transformaci

Víte, že řada projektů digitalizace začíná u průmyslové údržby? Naši věrní údržbáři to na Fóru údržby řeší pravidelně, ale letos bychom rádi téma dostávali do širšího povědomí. Rozhodli jsme se jej zařadit v rámci tematického MEET-UP, který proběhne již před samotnou konferencí. Meet-up můžete absolvovat fyzicky přímo na veletrhu AMPER, nebo záznam z akce získáte ke každé vstupence na hlavní akci.

Pořádá: Trade Media International s.r.o.

13:00 - 15:30

Hall P – Room P4

Vodíkové technologie jako nástroj dekarbonizace i snížení energetické závislosti

ÚJV Řež je českým průkopníkem projektů vodíkové mobility a využití vodíku v energetice. Seminář představí strategii ČR v této oblasti, současné české projekty a vize nedaleké vodíkové budoucnosti.

Pořádá: ÚJV ŘEŽ, a.s.

14:00 - 17:00

Hall P – Room P4

Člověk v digitálním prostředí

Elektrotechnická asociace ČR v rámci tohoto veletrhu pořádá konferenci s názvem Člověk v digitálním prostředí, která se uskuteční ve středu 18. 5. ve 14 hod. v hale P, sál P4.

Účast na konferenci je bezplatná, podmíněná registrací.

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

Thursday 19.05.2022
09:00 - 13:30

Hall P – Room P3

Kybernetická bezpečnost v průmyslu

Průmyslové firmy si již možná kybernetické hrozby uvědomují. Strategie i operativní řešení, jak jim čelit, však často chybí. Abychom dali více prostoru specifickému tématu, rozhodli jsme se jej zařadit v rámci tematického MEET-UP, který proběhne již před samotnou konferencí. Meet-up můžete absolvovat fyzicky přímo na veletrhu AMPER, nebo záznam z akce získáte ke každé vstupence na hlavní akci.

Pořádá: Trade Media International s.r.o.

09:30 - 14:30

Hall P – Room P3

Bezpečnost strojních zařízení 2022

Odborný seminář se bude zaměřovat na všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení rizika, jejich snižování dle normy ČSN EN ISO 12100 včetně stanovení souvislosti mezi úrovní rizika a požadovanou úrovní vlastností (PLr) bezpečnostních obvodů a funkcí dle ČSN EN ISO 13849-1.

Zároveň se v rámci prevence bude věnovat kontrolám provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

Cílem odborného semináře pořádaného multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společnostmi Systemotronic, s.r.o., Terinvest, spol. s r.o. a dalšími partnery v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu Amper 2022 je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se bezpečnosti zařízení strojů.

LPE s.r.o., časopis ElektroPrůmysl.cz ve spolupráci s Terinvest

12:00 - 16:00

Hall P – Room P1

Malé Fotovoltaické Fórum 2022 – Cesta k energetické a ekonomické nezávislosti

12.00–13.30
Fotovoltaika součást ekonomického i ekologického mixu české energetiky.

13.30–14.40
Akumulace elektrické energie, její druhy a světové trendy.

14.40–16.00
Technologický vývoj elektromobility.

Přednášející: doc. Jiří Vaněk, Ing. Petr Maule, doc. Vítězslav Novák, doc. Petr Bača

Partneři MFF 2022: ČFA, VUT FEKT

Pořádá: Česká fotovoltaická asociace, z. s.

Friday 20.05.2022
10:00 - 12:00

Hall P – Room P4

Energetická tranzice ve světle dnešní reality

Zahájení
Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Udržitelné finance a jejich budoucí vliv na energetiku
Ing. Lucie Horová, vedoucí sekce EURELECTRIC, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Limity rozvoje OZE v ČR z pohledu povolovacích procesů
JUDr. Michal Jedlička, Útvar Public Affairs, ČEZ, a. s.

Náhrada fosilní energie: ideologie a utopie
Ing. Michal Macenauer, Ph.D., ředitel strategie, EGÚ Brno

Transformace teplárenství do roku 2030
Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Diskuze, závěr

Pořádá: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše