ProDítě, Svět ženy

Translation is not available.

Svaz výrobců a dovozců dětských potřeb vznikl, aby ochránil spotřebitele

Před šesti měsíci se největší dodavatelé zboží pro děti domluvili na založení profesní organizace, která chce dohlížet na kvalitu a garantovat dodržování legislativy i zásad prodejní etiky. Na veletrhu PRODÍTĚ poslání nového svazu vysvětlil jeho ředitel Zdeněk Háse, který je současně jednatelem společnosti Babypoint.

Proč došlo k založení Svazu výrobců a dovozců dětských potřeb a co je jeho hlavním cílem?
Svaz vznikl, protože v naší branži neexistuje žádná organizace, která by pomáhala hájit naše práva a zájmy. Dnes máme 25 členů a jde o firmy s významným podílem na trhu. Třeba na letošním veletrhu PRODÍTĚ členové obsazují přibližně dvě třetiny výstavní plochy. Cílem svazu je vytvořit tým lidí, kteří dělají všechno tak, jak mají, a být garantem, že každý člen funguje tak, jak by měl, ať už se to týká kvality zboží nebo legislativních záležitostí. Měla by to být garance i pro zákazníky.

Znamená to, že ne vždy všechno funguje správně? K jaký problémům dochází?
Největším problémem je, aby zákazník dostal kvalitu, kterou očekává. Na trhu jsou i výrobky, které kazí dobré jméno oboru, protože mohou v lidech vyvolat mylný dojem ohledně použitého materiálu nebo výrobních postupů. Každý výrobek musí být vyroben v souladu s platnou legislativou, tj. homologační vyhláškou. Nemyslím, že by v obchodní síti byly výrobky vysloveně nebezpečné, ta doba už je pryč, ale u některých může být vyšší riziko, že by se při používání mohlo dětem něco přihodit. Chceme vyvolat jednání s akreditovanými zkušebnami a testovacími centry a v budoucnu bychom rádi nabídli členům svazu kontrolní testování. Bylo by to ověření navíc a jakýsi test jistoty pro zákazníka. Na českém trhu jsou značky z celého světa a každá byla homologovaná jinde. Pokud by výrobek měl homologaci přímo z České republiky, mělo by to pro českého zákazníka větší váhu. I to je jedním z cílů svazu, ale existujeme půl roku, takže jsme teprve na začátku.

Jaký je v České republice vývoj poptávky po dětských potřebách?
V současnosti se oboru daří. Je vidět, že Češi nejenom mají peníze, ale jsou také ochotni je utrácet. Už asi tři roky pozorujeme trend, že roste ochota zákazníků připlatit si za kvalitu. Doba, kdy se  vybíralo hlavně podle ceny a snahou bylo koupit co nejlevněji, už je pryč.

Ovlivňuje chování zákazníků internet a fenomén sociálních sítí?
Velice. Dnes za námi na veletrh přijelo asi čtyřicet obchodníků a už jsem od nich slyšel, že nastávající maminka má mnohdy víc informací než prodavač v obchodě. Sociální média fungují, ale neměla by zkreslovat. Nabídka trhu dnes mnohonásobně převyšuje množství, které je reálné prodat, takže se může stát, že se někdo uchýlí k nekalým praktikám, aby prodal své zboží. Jedním z cílů svazu je tomu zamezit. Dalším z našich cílů je edukace například v oblasti reklamací, a to jak prodejců, tak koncových zákazníků. Aby lidé neměli na výrobky přehnané nároky, ale na druhé straně dostali to, na co mají nárok.

Jak z pohledu Svazu výrobců a dovozců dětských potřeb hodnotíte brněnský veletrh?
Veletrh PRODÍTĚ je důležitý, protože je potřeba, aby se dodavatelé prezentovali na jednom místě. Je to u nás jediný kontraktační veletrh a tím pádem jediná šance, jak se aspoň jednou za rok potkat na jednom místě společně s obchodníky. Oni zase mají jedinečnou šanci osahat si zboží, které budou prodávat další rok. Těžko někde uvidí tolik výrobků na jednom místě. V našem oboru je potřeba si kočárky a další věci vyzkoušet, osahat, potěžkat, složit, rozložit. Tohle žádná virtuální realita nenabídne.

More news from the fair trade

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše