Mezinárodní strojírenský veletrh

Pošedesáté na MSV: ArcelorMittal Ostrava

Dalo by se jim říkat sedm statečných a také šedesátníci. Právě sedm společností se účastnilo všech šedesáti ročníků mezinárodního strojírenského veletrhu. Jako první se představuje ostravský gigant ArcelorMittal. První surové železo začalo ze zdejší první vysoké věže vytékat v březnu 1952.

Ocelové srdce bije v ostravské huti naplno už 67 let.31. prosince roku 1951 byla sepsána zakládací listina Nové Huti Klementa Gottwalda (NHKG). Den na to slavnostně zapálili první vysokou pec. Od té doby se píše historie jednoho z největších závodů u nás, který má roční výrobní kapacitu 3,6 milionu tun oceli. Důležitý zlom v historii podniku přinesl rok 2003 a privatizace pod hlavičkou současného vlastníka, světové ocelářské jedničky ArcelorMittal.

Slévárna, snímek z 12. května 1954                               Panorama, snímek z 5. srpna 1954


Svářečky, snímek z roku 1952                               Pohled z velké věže na ocelárnu, snímek z roku 1973


Zapálení velké věže za asistence prezidenta Antonína Zápotockého; Pitný režim se musí dodržovat


Letošní expozici společnosti ArcelorMittal najdete v pavilon P (stánek 028)

Virtuální prohlídka 100RIES

Zatímco v minulosti se investovalo především do rozšiřování výroby, převzetí do soukromých rukou se nejvýrazněji projevilo na modernizaci a ekologizaci provozů. V současnosti vyrobí huť ročně více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.

Na rozvoji podniku a zlepšování výroby a všech souvisejících procesů se prostřednictvím zlepšovacích nápadů může podílet každý zaměstnanec. Zaměstnanci ročně přijdou se stovkami „zlepšováků“, které se zavádějí do praxe. Huť má vlastní výzkum a vývoj a tým specialistů na automatizaci s desítkami domácích i zahraničních expertů. Ti vyvíjejí a uvádějí do chodu zařízení, která šetří čas, zlepšují bezpečnost a zvyšují efektivitu výroby. Díky nadstandardní ekologizaci s použitím současných nejlepších technologií vyrábí huť své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

Hutník                                                                               Se zlepšováky přichází sami zaměstnanci


Moderní technologie už jsou implementovány do každého závodu huti                Fluidní kotel k14.


Automatizaované hasicí vozy na koksovně
Zatímco v roce 2004 přesahovaly roční emise prachu 2000 tun, v roce 2017 už to bylo 379 tun.


Ostravská huť s 6 500 zaměstnanci je také významným zaměstnavatelem a sociálním partnerem. Patří k nejsilnějším a nejstabilnějším podporovatelům kultury, vzdělávání a sociální oblasti v Moravskoslezském kraji. A také mezi společnosti, které zatím nevynechaly žádný ročník MSV.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše