Mezinárodní strojírenský veletrh

Světoznámé vodorovné vyvrtávačky z Varnsdorfu

Historie výroby obráběcích strojů ve Varnsdorfu začala rokem 1903. Malá soukromá firma vyrábějící velké množství druhů obráběcích strojů se časem vyvinula v prosperující továrnu specializovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř do všech světadílů. Příběh TOS Vanrsdorf najdete hned na dvou místech - ve výstavě 100ries v pavilonu A a současnou produkci v pavilonu P v expozici s číslem 100.

Továrna nepřerušila svoji činnost ani v jedné ze dvou světových válek, během své dosavadní existence třikrát změnila majitele, prošla sedmi politickými režimy. Založena jako rakousko-uherská firma německým kapitálem se změnila v elitní československou továrnu na obráběcí stroje, poté se na několik let stala součástí německého hospodářství. Po osvobození a znárodnění se postupně vyvinula v jednoho ze špičkových výrobců obráběcích strojů v socialistickém Československu. Nyní je TOS VARNSDORF opět soukromou firmou, privatizovanou čistě českým kapitálem. Její hlavní činnost spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu obráběcích strojů určených pro opracování obrobků od velikosti 1 m3 s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru. Konkrétně to jsou vodorovné vyvrtávačky, stroje s velmi širokými možnostmi použití.

Letošní expozici společnosti TOS Varnsdorf najdete v pavilonu P (stánek 100).

Společnost si z MSV odnesla osm zlatých medailí, například v roce 2000 za stroj WFN 180 HS Q. V té době se jednalo o stroj využívající nové vysoce produktivní technologie vysokorychlostního obrábění. Byl určen pro obrábění i tvarově složitých povrchů na deskových nebo skříňových obrobcích z litiny, oceli, hliníku a slitin lehkých kovů. Uplatnění nacházel při obrábění forem, lisovacích nástrojů a zápustek s obecně tvarovanými plochami.

Virtuální prohlídka 100RIES

Společnost v poslední době představuje alespoň jednu novinku ročně, zpravidla na významných veletrzích nebo na zákaznických dnech. Zcela aktuální je nabídka obráběcích center z řady WHT.

Foto: archiv TOS VARNSDORF